POLSKAŚWIAT

Polska. Powstanie Dowództwo V Korpusu Sił Zbrojnych USA [ZDJĘCIA]

Dowództwo V Korpusu Sił Zbrojnych USA w Polsce

– Dziś potwierdziliśmy decyzję, która została ogłoszona przez sekretarza obrony USA Marka Espera, decyzję mówiącą o ustanowieniu w Polsce wysuniętego dowództwa V Korpusu.

– Jest to decyzja, która stanowi ukoronowanie naszych działań związanych ze zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. (…) Obecność V Korpusu jest namacalnym dowodem realizacji polityki obu prezydentów, celem jest wzmocnienie relacji polsko-amerykańskich – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania w Krakowie.

W Krakowie szef MON spotkał się z generałem Jamesem McConvillem, Szefem Sztabu Sił Lądowych USA oraz z generałem dywizji Johnem Kolasheskim, dowódcą I Dywizji Piechoty Sił Lądowych USA (fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON)

We wtorek 4 lipca br. w Krakowie szef MON spotkał się z generałem Jamesem McConvillem, Szefem Sztabu Sił Lądowych USA oraz z generałem dywizji Johnem Kolasheskim, dowódcą I Dywizji Piechoty Sił Lądowych USA.

Podczas uroczystości generał J. Kolasheski odebrał awans na kolejny stopień generalski (fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON)
Podczas uroczystości generał J. Kolasheski odebrał awans na kolejny stopień generalski (fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON)

– W ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump podpisali dwie deklaracje, które stanowią o wzmocnieniu liczebnym obecności wojsk USA w Polsce, ale także, które przesądzają o trwałej obecności wojsk USA w Polsce. To słowo ma kluczowe znaczenie, gdyż chodzi właśnie o to, ze wojska amerykańskie będą w Polsce na trwałe, nie tylko epizodycznie. O tym, jak wiele łączy Polaków i Amerykanów, świadczy również to, że spotykamy się w tym miejscu, na Kopcu Tadeusza Kościuszki, a więc bohatera dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego. Dowódcą Korpusu zostaje generał o tak pięknie brzmiącym dla każdego Polaka nazwisku Kolasheski – mówił minister.

W spotkaniu udział wzięła także Georgette Mosbacher, Ambasador USA w Polsce oraz polscy i amerykańscy żołnierze. Podczas konferencji prasowej potwierdzono ulokowanie wysuniętej amerykańskiej struktury dowódczej szczebla korpusu w Polsce, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie niezbędnego poziomu dowodzenia i kontroli we współpracy z amerykańskimi europejskimi sojusznikami.

Podczas uroczystości generał J. Kolasheski odebrał awans na kolejny stopień generalski (fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON)

– Chciałam serdecznie podziękować ministrowi Błaszczakowi oraz wszystkim liderom polskich sił zbrojnych, za to wszystko, co zrobili, aby ten proces postępował. Nasze kraje sfinalizowały właśnie porozumienia o wzmocnieniu współpracy obronnej, która położy podwaliny pod jeszcze bardziej pogłębioną i ściślejszą współpracę w przyszłości. Zarówno amerykański, jak i polski zespół włożyły ogromy wysiłek w sfinalizowanie dokumentu. Chciałabym bardzo podziękować za te wysiłki – mówiła podczas uroczystości ambasador Mosbacher.

– Sojusz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Polską jest wypróbowany w boju i coraz silniejszy. Reaktywacja 5 Korpusu i ustanowienie wysuniętego punktu dowodzenia w Polsce jest faktem historycznym. 5 Korpus ma bogatą historię i służył w wielu konfliktach w Europie. Dzisiejsza ceremonia pokazuje amerykańskie zaangażowanie na rzecz naszych sojuszników i partnerów, jak również zaangażowanie na rzecz silniejszej Europy. Nasze stanowisko dowodzenia w Polsce wzmacnia nasze relacje wojskowe i pozwala prowadzić dowodzenie, kontrolę sił operacyjnych w całej Europie. Razem dzięki temu wzmocnimy interoperacyjność i współpracę – powiedział generał James McConvillem.

Podczas uroczystości generał J. Kolasheski odebrał awans na kolejny stopień generalski (fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON)

Podczas uroczystości generał J. Kolasheski odebrał awans na kolejny stopień generalski. Uroczystości na Kopcu Kościuszki towarzyszył również polsko-amerykański piknik wojskowy, podczas którego można było z bliska zobaczyć sprzęt żołnierzy oraz uzyskać informacje na temat rekrutacji do Wojska Polskiego.

– Jestem amerykańskim żołnierzem, którego rodzina jest bardzo dumna z służby w Europie. Zarówno moja siostra jaki i szwagier kontynuują tą szczytną tradycję. Jestem również amerykańskim żołnierzem, który ma znaczne więzi z Polską. Po stronie ojca mój dziadek wyemigrował z Polski na początku XX wieku. W rzeczy samej wioska z której pochodzi mój dziadek, czyli Chmielów znajduje się ok. 20 kilometrów od tego miejsca – powiedział po mianowaniu na wyższy stopień wojskowy gen. John Kolasheski.

Polsko-amerykański piknik wojskowy (fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON)
Polsko-amerykański piknik wojskowy (fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON)

Umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defence Cooperaation Agreement) pomiędzy Polską a USA uzgodniono politycznie 30 lipca. Ułatwi ona dalsze pogłębienie współpracy wojskowej, w tym dotyczącej zwiększenia obecności żołnierzy USA w Polsce. Niebawem, po zakończeniu prac redakcyjnych, planowane jest podpisanie dokumentu.

Od 2018 roku, łącznie w trakcie kilkudziesięciu spotkań w Białym Domu, Pentagonie, amerykańskim kongresie i w Polsce Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, konsekwentnie zabiegał o zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej.

Dzięki temu amerykańskie zaangażowanie wojskowe w Polsce od kilku lat stale wzrasta. Na mocy dwóch porozumień podpisanych przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa, zdecydowano o zmianie formuły stacjonowania wojsk USA w Polsce z rotacyjnej na trwałą. Liczba żołnierzy USA stacjonujących w Polsce zwiększy się o ok. 1 tys. do co najmniej 5,5 tys.

Zaangażowanie polityczne i militarne USA w Europie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kontynentu i całego obszaru euroatlantyckiego.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button