POLSKA

Polska. Lista osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną na Ukrainie

Inwazja Rosji na Ukrainę

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał decyzję dotyczącą sankcji wobec 50 rosyjskich oligarchów i podmiotów, które prowadzą realne interesy na terenie Polski.

Na liście sankcyjnej jest 50 decyzji wydanych wczoraj i opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – od dzisiaj sankcje obowiązują te firmy.

Jest to 50 decyzji, z czego 15 dotyczy osób fizycznych, a 35 – podmiotów gospodarczych.

Wnioskowały trzy służby specjalne ABW, CBA i SKW – podmiotów mogących wnioskować zgodnie z ustawą jest więcej. Na razie wpłynęły te wnioski. Są już są następne, które będą rozpatrywane i na bieżąco publikowane te decyzje.

Za łamanie sankcji grozi kara administracyjna 20 mln zł. Te kary będzie nakładała KAS. Podobna dot. ubiegania się o zamówienia publiczne podmiotu objętego zakazem. Za łamanie, czy próbę obchodzenia sankcji przewidziane są także przepisy z kodeksu karne.

Podmioty, które znalazły się na liście sankcyjnej w dużym stopniu finansowały Federację Rosyjską. 18 największych podmiotów gospodarczych w ciągu ostatnich 2 lat przetransferowało ponad 6 mld zł do podmiotów funkcjonujących na terenie Rosji.

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami

– Naszym celem jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w Ukrainie.

W związku z wejściem w życie ustawy sankcyjnej odpowiednie instytucje i służby złożyły do Ministra Spraw Wewnętrznych wnioski o wpisanie konkretnych podmiotów rosyjskich i białoruskich oraz oligarchów rosyjskich na polską listę sankcyjną.

Celem sankcji gospodarczych jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w Ukrainie. Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej. Odnosi się do podmiotów i oligarchów prowadzących realne interesy na terenie Polski – poinformował szef MSWiA.

– Pierwsza lista sankcyjna, która została dziś opublikowana, ma 50 pozycji – są tam nazwiska rosyjskich oligarchów i podmiotów rosyjskich, które prowadzą realne interesy na terenie naszego kraju.

Na polskiej liście sankcyjnej znajdują się potężne podmioty takie jak Gazprom, który będzie objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach EUROPOL GAZ.

Na liście będą wszystkie podmioty, które sprowadzały do Polski węgiel rosyjski i węgiel z Donbasu. Oligarchowie, którzy są właścicielami tych podmiotów, to firmy takie jak KTK POLSKA.

Na liście sankcyjnej znalazły się również potężne firmy rosyjskie takie jak związana z gazownictwem Novatek, czy PhosAgro – rosyjski potentat na rynku nawozów.

Na liście sankcyjnej znalazły się także powszechnie znane firmy, czasami nie kojarzone z rosyjskimi właścicielami, takie jak firma GO SPORT, która ma swoje sklepy w wielu miejscach w naszym kraju.

Będziemy stosowali kilka rodzajów sankcji: zamrożenie aktywów finansowych i zasobów majątkowych firm wpisanych na listę sankcyjną. Dodatkowo – wykluczenie z możliwości udział w przetargach publicznych. W przypadku oligarchów – zakaz wjazdu do Polski.

Podkreślam – jest to pierwsza lista sankcyjna, obejmująca najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie naszego kraju. Trwają działania służb dotyczące ujawnienia kolejnych rosyjskich podmiotów w Polsce.

Medialne zainteresowanie budziły interesy rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski, zwłaszcza w kontekście firmy Strabag. Przypomnę, że został on wpisany na listę unijną, jest również na liście polskiej w kontekście zakazu wjazdu do naszego kraju – dodał Kamiński.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Tzw. ustawa sankcyjna pozwala na znaczne rozszerzenie możliwości stosowania mechanizmów dotyczących zamrażania majątków i wstrzymywania transakcji w związku z agresją na Ukrainę. Przepisy umożliwiają zastosowanie przewidzianych rozwiązań wobec osób i podmiotów bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub poważne naruszanie praw człowieka, czy też inne działania prowadzone przeciwko demokracji i praworządności w Rosji lub na Białorusi. Dotyczy to także osób i podmiotów bezpośrednio związanych z takimi osobami czy podmiotami.

Poza środkami wynikającymi z przepisów unijnych, związanych z zamrażaniem majątków i wstrzymywaniem transakcji, ustawa przewiduje również wprowadzenie dwóch dodatkowych narzędzi, tzw. rozwiązań krajowych. Są to: możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. W związku z  tym, w przypadku osób i podmiotów objętych już sankcjami unijnymi, ustawa daje możliwość nałożenia na nich jeszcze tych dodatkowych środków sankcyjnych.

Rodzaj i zakres sankcji jest określany w decyzjach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister może wydać decyzje z urzędu lub na wniosek służb specjalnych: Policji, Straży Granicznej, Prokuratury Krajowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Administracji Skarbowej albo Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów właściwego do spraw bezpieczeństwa i obrony państwa.

Propozycje zastosowania środków sankcyjnych określa się z uwzględnieniem charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez osobę lub podmiot, struktury kapitałowej podmiotu, jak też względów bezpieczeństwa narodowego.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button