POLSKA

Polska. Kolejna faza programu obrony powietrznej „Wisła”

Polska obronność

„Ruszamy z kontraktem na II fazę programu obrony powietrznej Wisła.

Podpisałem już zapytanie ofertowe – Letter of Request dotyczący pozyskania 3 dywizjonów czyli 6 baterii systemu Patriot obejmujący radary dookólne, wyrzutnie oraz zapas pocisków rakietowych. Zakontraktowany zostanie również pakiet szkoleniowy i logistyczny” – ogłosił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas konferencji branży obronnej „Defence24 Day”.

24 maja br. w Warszawie, szef MON uczestniczył w otwarciu konferencji branży obronnej Defence24Day, poświęconej kluczowym zagadnieniom z zakresu obronności państwa w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym.

W wystąpieniu otwierającym czwartą edycję konferencji „Defence24 Day” minister Mariusz Błaszczak podsumował ostatnie miesiące zmian i reform w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Centrum EXPO XXI w Warszawie. Konferencja branży obronnej „Defence24 Day” (fot. Maciej Nędzyński/CO MON)

„Obowiązująca już ustawa o obronie Ojczyzny stworzyła niepowtarzalne możliwości rozwoju i wzrostu potencjału Sił Zbrojnych RP. To niezwykle solidny fundament pod to, aby zbudować jedną z silniejszych armii w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ustawa daje nam narzędzia do tego, aby unowocześniać, modernizować i rozbudowywać Siły Zbrojne RP. Nowe przepisy umożliwią m.in. zwiększenie budżetu na obronność do 3% PKB. Dzięki zwiększonym środkom będziemy mogli sukcesywnie wyposażać Wojsko Polskie w najlepsze uzbrojenie produkowane zarówno przez polski przemysł zbrojeniowy, jak i przez naszych sojuszników” – mówił szef MON.

Obowiązująca od 23 kwietnia br. Ustawa o obronie Ojczyzny umożliwiła m.in. powstanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który toruje drogę do zakupu nowoczesnych technologii i sprzętu.

„Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie obsługi finansowo-księgowej Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który powstał na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny. Umowa określa zasady m.in. dokonywania wypłat ze środków Funduszu. Jego powołanie otwiera nowe ścieżki pozyskiwania finansów na modernizację Sił Zbrojnych RP, takich jak możliwość emisji obligacji. Przez ten instrument będzie istniała możliwość zakupu nowoczesnych technologii i sprzętu zarówno w Polsce, jak i za granicą” – podkreślał minister Błaszczak.

W swoim wystąpieniu szef MON przywołał jedną z ostatnich zmian – reformę systemu zakupowego w Wojsku Polskim.

„Dzięki Radzie do spraw Modernizacji Technicznej oraz funkcjonującej od stycznia tego roku Agencji Uzbrojenia przełamaliśmy imposybilizm i skróciliśmy proces decyzyjny, który sprawiał że procedury zakupowe ciągnęły się latami. Bez zmian ustawowych, opierając się wyłącznie na dokumentach wewnętrznych wprowadziliśmy przepisy, które znacznie przyśpieszyły proces pozyskiwania sprzętu wojskowego. Efekty widać od razu. To m.in. podpisana niedawno umowa na dostawę 4 bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym. To także kontrakt na dostawy elementów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu w ramach programu Narew czy umowa na dostawę bezzałogowych systemów powietrznych klasy mini pod kryptonimem WIZJER” – podkreślał szef MON.

Jako jedne z kluczowych osiągnięć Ustawy o obronie Ojczyzny minister obrony narodowej wskazał możliwość powiększenia Sił Zbrojnych RP oraz wyposażenie ich w najnowocześniejszy sprzęt.

„Ustawa o obronie Ojczyzny otwiera także drogę do stworzenia 300-tysięcznego, dobrze wyposażonego wojska. W sobotę rozpoczęliśmy nabór do nowego rodzaju służby – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, dzięki której szybko zwiększymy liczebność Sił Zbrojnych RP. Kandydat do wstąpienia w szeregi wojska ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę. (…) Już wkrótce Wojsko Polskie będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oraz zyska nowe związki taktyczne. Naszym celem jest posiadanie jeszcze bardziej nowoczesnych, mobilnych, elastycznych w działaniu i interoperacyjnych Sił Zbrojnych, które będą zdolne do samodzielnej obrony Polski” – mówił minister.

Trwająca wojna na Ukrainie i jej wpływ na kształtowanie systemu bezpieczeństwa w całym regionie stała się także jednym z zaplanowanych tematów dyskusji w trakcie obrad konferencji. Do wpływu wojny na kształtowanie się systemu bezpieczeństwa odniósł się także w swojej wypowiedzi szef MON.

„Wyciągamy także wnioski z wojny na Ukrainie. Jej obserwacja utwierdziła nas w przekonaniu, że Wojsko Polskie musi być zdolne do odstraszania w oparciu o własny potencjał obronny i samodzielnej obrony naszego kraju. Podstawą jest zrównoważony rozwój we wszystkich domenach: lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej, kosmicznej oraz aktywna rozbudowa wojsk obrony terytorialnej. Takie rozwiązania znajdą się w dokumencie określającym sposób przebudowy Sił Zbrojnych RP – Model 2035, który wkrótce zaprezentujemy” – mówił do zgromadzonych na konferencji minister Błaszczak.

Centrum EXPO XXI w Warszawie. Konferencja branży obronnej „Defence24 Day” (fot. Maciej Nędzyński/CO MON)

Paweł Soloch: Polsce potrzebna jest silna i liczna armia

– W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę Polsce potrzebna jest silna i liczna armia, która broni naszych wschodnich granic od pierwszego centymetra ziemi – powiedział we wtorek szef BBN Paweł Soloch podczas Defence24 Day.

– Armia, wbrew temu, co niektórzy chcieli nam planować, jednak duża, jednak silna, która broni naszych wschodnich granic od pierwszego centymetra ziemi – podkreślił minister.

Mówiąc o wojnie w Ukrainie przywoływał „okrucieństwo i barbarzyństwo” armii rosyjskiej. – Morderstwa, gwałty, rabunki na cywilach pokazały, że nie można pozwolić na to, żeby wróg zajął chociaż kawałek naszego terytorium, ponieważ będzie zachowywał się jak w Buczy, Irpieniu i innych miastach – powiedział szef BBN. Jak dodał: – Nasi sojusznicy, również z krajów bałtyckich tak przygotowują swoją taktykę, żeby nie dopuścić do sytuacji, w których musieliby odbijać swoje miejscowości.

Paweł Soloch zaznaczył, że do momentu „wypełnienia braków zwłaszcza w obronie przeciwrakietowej, obronie powietrznej” Polska musi zabiegać o zwiększoną obecność sojuszników. – Stąd zabiegi, aby NATO rzeczywiście na szczycie w Madrycie (w czerwcu b.r.) podjęło decyzje zmierzające do zastąpienia wysuniętej obecności na wysuniętą obronę – powiedział.

Chodzi o zwiększenie obecności sojuszniczej z batalionowej na brygadową. – Z tym wiąże się zmiana struktur dowodzenia, o to powinniśmy zabiegać, to jest w interesie całego Sojuszu również w interesie naszego największego sojusznika i najsilniejszego państwa mianowicie USA – dodał szef BBN.

Konferencja branżowa „Defence24Day”

Konferencja branżowa „Defence24Day”, pod patronatem honorowym ministra obrony narodowej, poświęcona jest kluczowym zagadnieniom z zakresu obronności państwa w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Tegoroczną edycję podzielono na trzy bloki tematyczne: Obrona, Przemysł i Odporność. Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń i rozmów przedstawicieli świata polityki, ekspertów z zakresu obronności oraz przedstawicieli przemysłu obronnego. Dyskusja w trakcie obrad będzie poświęcona między innymi kierunkom rozwoju polskiego przemysłu obronnego, z uwzględnieniem zaangażowania międzynarodowego i wykorzystania nowych instrumentów Unii Europejskiej i NATO. Uczestnicy będą również rozmawiać o trwającej wojnie na Ukrainie i jej wpływie na kształtowanie systemu bezpieczeństwa w całym regionie. Wśród tematów konferencji znajdą się również bezpieczeństwo energetyczne oraz budowa szeroko rozumianej odporności państwa na zagrożenia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button