POLSKA

Policja: Nagroda w wysokości 1 mln złotych za pomoc w wykryciu sprawcy zanieczyszczenia Odry

Zanieczyszczenie Odry

Komendant Główny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 1 mln złotych za pomoc w wykryciu sprawcy zanieczyszczenia Odry.

„W woj. dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim, według naszej aparatury i próbek, które były pobrane, nie potwierdzamy informacji medialnych o zawartości rtęci w Odrze. Żeby mieć stuprocentową pewność, co było przyczyną masowego śnięcia ryb, musimy poczekać na wyniki badania toksykologicznego” – zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika. Spotkanie odbyło się 12 sierpnia 2022 r. w Warszawie.

Tak wygląda kolejna nieudolność rządów PiS.

W Widuchowej, w województwie zachodniopomorskim usuwane są śnięte i martwe ryby. Służby stawiają zapory wyłapujące śnięte ryby.

– Doszło do poważnej katastrofy ekologicznej. Zaczęła się 26 lipca w okolicach Oławy. Fala trucizny doszła do ujścia rzeki Warty. Nasi pracownicy we współpracy z PZW i wolontariuszami wybrali 10 ton martwych ryb. Straty w rybach szacujemy na kilkanaście milionów złotych. Razem z PZW staramy się zarybiać, a ktoś niszczy efekty tych prac. Po pobraniu próbek przez WIOŚ, sprawa została skierowana do Prokuratury i wszczęto postępowanie. Oczekuję, że truciciel zostanie znaleziony i przykładnie ukarany – powiedział były już prezes Wód Polskich Daca.

Jak poinformował wiceminister Wąsik, w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim prewencyjnie został wprowadzony zakaz wstępu do Odry.

– Zakaz ten polega na zakazie kąpieli, wędkowania, uprawiania sportów wodnych oraz pojenia zwierząt – wyjaśnił.

– Wspólnie z służbami monitorujemy sytuację. Staż pożarna przejęła obowiązek usunięcia wszystkich śniętych ryb na całej długości rzeki. Wojewodowie odpowiadają za ich utylizację – dodał.

Wiceszef MSWiA poinformował również, że Sanepid będzie codziennie badał próbki wody w każdym ujęciu wody w miejscowościach znajdujących się nad Odrą. Z kolei Wojewódzki Inspekcje Ochrony Środowiska mają obowiązek codziennego monitorowania stanu wody na całej długości rzeki, pobierania próbek i ich badania. Dodatkowo WIOŚ, razem z policją, będą kontrolować wszystkie zakłady i jednostki znajdujące się nad Odrą, które mogą być potencjalnymi trucicielami.

– Spośród ponad 50 przebadanych w każdym województwie próbek, nie stwierdzono metali ciężkich – dodał.

Wiceminister Jacek Ozdoba podkreślił, że choć w rzece występuje przekroczenie chemicznych substancji, to nie ma potwierdzenia o zawartości rtęci.

– Aparatura nie pokazała, że w próbkach znajduje się rtęć. Żeby mieć stuprocentową pewność, musimy poczekać na wyniki badania toksykologicznego. One lada dzień wyjaśnią, jaka była przyczyna śnięcia ryb – wyjaśnił.

Wiceminister zwrócił uwagę, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła śledztwo ws. masowego śnięcia ryb i zanieczyszczenia Odry.

– Obecnie trwają pilne prace, mające na celu wyjaśnienie przyczyny masowego śnięcia ryb. Pracujemy na oszacowaniem szkody na środowisku. Zrobimy wszystko, by zatrzymać i surowo ukarać sprawcę, ale także zapobiec dalszym skutkom i ograniczyć do minimum negatywny efekt dla środowiska – dodał.

Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, zaznaczył również, że Polska jest w tej sprawie w stałym kontakcie ze stroną niemiecką.

– Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa rozmawiała dziś z minister ds. środowiska Niemiec Steffi Lemke. Obie strony potwierdziły konstruktywną współpracę w celu jak najszybszego określenia przyczyn powstania zanieczyszczenia i ukarania sprawcy. Ustalone zostały także dalsze działania na wszystkich poziomach, w tym stała wymiana informacji – poinformował.

Premier Morawiecki o tej sytuacji

– Podzielam obawy i oburzenie związane z zatruciem Odry. Tej sytuacji w żaden sposób nie można było przewidzieć,ale reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej. Podjąłem decyzję o natychmiastowej dymisji szefa Wód Polskich Dacy oraz GIOŚ Mistrzaka – powiedział premier Morawiecki.

– Codziennie odbieram raporty na temat obecnej sytuacji. Ten dramat ekologiczny, który się dzieje, jest bardzo poważny. Jest ogromnym wyzwaniem dla całego państwa.

Zadania zostały rozdysponowane. Wszystkie służby działają. Chcę podkreślić, że doszło do zbyt wolnej reakcji niektórych służb. Gdy tylko otrzymałem tę informację, zarządziłem codzienne raportowanie, a z tych opieszałości wyciągnąłem konsekwencje kadrowe.

Dla mnie najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej uporać się z tym nieszczęściem ekologicznym. Ponieważ przyroda jest naszym wspólnym dziedzictwem, zrobimy wszystko, żeby minimalizować negatywne skutki. Zaangażowanie sił i środków jest naszym priorytetem.

Chcemy znaleźć winnych tego przestępstwa wobec środowiska naturalnego. Prawdopodobnie doszło do zrzutu szkodliwej substancji. W związku z tym będzie przeznaczona specjalna nagroda, po to żeby szybko ustalić, kto jest sprawcą tego zdarzenia.

To przestępstwo jest rzeczą absolutnie naganną, którą napiętnujemy i będziemy ścigać. Polska piękna przyroda jest naszym wspólnym dziedzictwem, dlatego będziemy robili wszystko co w naszej mocy, aby przywrócić jej pierwotny stan.

Usuwanie śniętych ryb jest bardzo ważnym zadaniem, w które zaangażowana jest PSP. Kąpieliska są patrolowane przez policję. Codziennie badane są wszystkie ujęcia wody w okolicach Odry przez sanepid i odpowiednie służby – dodał szef rządu.

Komunikat ws. zanieczyszczenia Odry

„W związku z zanieczyszczeniem Odry Ministerstwo Infrastruktury, wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, podjęło niezwłoczne działania w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia rzeki.

Poszczególne oddziały Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP monitorują sytuację i pozostają w stałym kontakcie z instytucjami, które zgodnie z kompetencjami odpowiadają za zdiagnozowanie przyczyny i sprawców tego zjawiska.

Badane są próbki wody z Odry pobrane na różnych odcinkach rzeki, celem ustalenia rodzaju szkodliwej substancji, która dostała się do wody. Działania w tym zakresie prowadzone są przez Inspekcję Ochrony Środowiska nadzorowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W związku z zaistniałą sytuacją rekomendujemy powstrzymanie się od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.”

SKAŻENIE ODRY 

12 sierpnia kontynuowano czynności związane z monitorowaniem rzeki Odry i jej linii brzegowej pod kątem pojawiania się śniętych ryb i ich odławianiu. Na bieżąco pobierane są próbki wody z Odry, które są badane pod kątem różnych wskaźników zanieczyszczeń.  

 • WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
  • Przeprowadzone dotychczas badania wody i materiału zwierzęcego nie wykazały znacznych obecności środków mogących powodować padanie ryb.  Podjęte zostały działania w celu umieszczenia zapory pławnej w biegu  Odry, aby zebrać śnięte ryby, co ułatwi ich zebranie i utylizację.
  • Wojewoda zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry – zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami,  a także korzystania z tych wód. 
 • WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
  • Rozstawiono zaporę na Odrze w Krośnie Odrzańskim by przed jej wpłynięciem do Warty wyłapać śnięte ryby płynące z nurtem.
  • W Słubicach zebrano około 3 ton śniętych ryb. Codzienne badania wody wykazują w Odrze podwyższony poziom tlenu.
  • Wojewoda Lubuski wydał rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania  z wód Odry.
 • WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje sytuację w regionie  z właściwymi służbami, stażami, inspekcjami i  innymi podmiotami.      Sytuacja w regionie stabilizuje się.
  • Parametry biochemiczne wody normalizują się – ujawniane są pojedyncze ławice śniętych ryb.
  • Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego.
 • WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
  • Dzisiaj pobrane zostaną próbki wody w 4 powiatach (brzeskim, opolskim,  kędzierzyńsko-kozielskim  i krapkowickim) i ścieków z wodociągu. Dodatkowo planowane jest pobranie i zbadanie próbek ryb.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button