POLITYKA

Podsumowanie wizyty Angeli Merkel w Warszawie

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angela Merkel w Warszawie

2 listopada br. w Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel.

„Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w odpowiedni sposób budować stabilność Europy poprzez zdarzenia gospodarcze, finansowe, wspólny budżet europejski. Cieszę się, że Polska z Niemcami dąży do tego, by Unia Europejska rozwijała się jak najbardziej stabilnie” – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Podsumowując przebieg konsultacji szef polskiego rządu zaznaczył, że rozmowy dotyczyły m.in. istotnych spraw związanych z Unią Europejską, w których „musimy wspólnie pracować nad wzmocnieniem Unii zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie”.

Kwestiami związanymi z tematyką unijną były m.in. przyszły budżet i polityka rolna. „Jesteśmy podobnego zdania co do zrównoważenia wydatków w przyszłym budżecie Unii Europejskiej, ale też co do wagi tych obszarów, które są tak istotne dla rozwoju Polski, jak wspólna polityka rolna, polityka spójności, polityka w zakresie wzmacniania innowacyjności” – mówił Prezes Rady Ministrów.

Ważnym elementem współpracy między Polską a Niemcami jest gospodarka. Jak zaznaczył Mateusz Morawiecki, „Polska jest jednym z kluczowych partnerów handlowych dla Niemiec, a Niemcy są kluczowym partnerem dla Polski. Rozwija się też współpraca inwestycyjna i coraz więcej polskich firm interesuję się aktywami w Niemczech”. Kontynuując dodał, że zaczyna być wdrażana koncepcja przemysłu 4.0 oparta o „innowację i współpracę przemysłów”.

Kolejnym z tematów poruszanych podczas spotkania była kwestia Brexitu. Premier podkreślił, że w interesie zarówno Polski, jak i Niemiec „leży utrzymywanie silnych więzi politycznych, gospodarczych ze Zjednoczonym Królestwem” i, że po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię „powinniśmy wypracować formułę dalszej współpracy”.

Szef rządu powiedział także, że Polska i Niemcy potwierdzają znaczenie ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi m.in. w ramach NATO. Zaznaczył, „bardzo zależy nam na tym, żeby poprzez siłę wspólnoty transatlantyckiej doprowadzać do stabilizacji obszarów wokół nas i gwarantować pokój na naszych granicach”.

Tematem rozmów delegacji Polski i Niemiec była też integracja państw Bałkanów Zachodnich w ramach procesu berlińskiego. W tej kwestii, jak mówił Prezes Rady Ministrów, „mamy podobne stanowisko wobec strategicznego celu Unii Europejskiej, jakim jest docelowa akcesja tych państw, a w ślad za tym uszczelnienie ich granic z punktu widzenia zjawisk migracyjnych”.

Na zakończenie premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w XV polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych uczestniczyli „ministrowie gospodarki, finansów, osoby odpowiedzialne za energetykę, klimat, infrastrukturę, technologię, innowacyjność” i dodał, że „współpraca między Polską a Niemcami rozwija się znakomicie na niwie gospodarczej”.
(KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button