POLSKA

PiS o przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność i zamrożeniu cen energii

Polskie sprawy

Minister MRiT Waldemar Buda: „Zamrożenie cen energii ochroniło obywateli, a polskim firmom pomogło utrzymać ciągłość działania i miejsca pracy oraz zapewnić stabilność i szansę na inwestycje i rozwój.”

– Dziś złożyłem pierwszy projekt klubu PiS w Sejmie X kadencji. Stawka VAT 0% na żywność na pierwsze półrocze 2024 r. Wciąż mamy podwyższoną inflacje, a w koszyku zakupowym to ok. 27% naszych wydatków. I co! Na X czytam, że stawki podatku wpisane są już projekt budżetu 2024 – powiedział Artur Soboń z PiS.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Rząd chce przedłużyć na 2024 r. funkcjonowanie mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii. Rozwiązanie zapewni w następnym roku ochronę Polaków przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zdolnością finansową gospodarstw domowych, cenami nośników energii na rynkach, a łącznymi kosztami systemu wsparcia obciążających budżet państwa.

Energia elektryczna – mrożenie cen i stawek opłat dla gospodarstw domowych

 • Rozwiązanie jest kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania).
 • „Mrożenie” cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami, do limitu 3 MWh dla ogółu gospodarstw domowych, 3,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz 4 MWh dla gospodarstw domowych rolników jak i posiadaczy Karty Dużej Rodziny, przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r., w szczególności poprzez:
  • obowiązek stosowania w rozliczeniach w 2024 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych przez przedsiębiorstwa energetyczne cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na 2022 r. dla tych przedsiębiorstw;
  • obowiązek stosowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami z grupy gospodarstw domowych stawek obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022;
  • wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A.
 • Podobnie jak dotychczas, powyżej ww. limitów zużycia, gospodarstwa domowe będą chronione poprzez mechanizm ceny maksymalnej – na dotychczasowym poziomie.

Energia elektryczna – cena maksymalna dla MSP, podmiotów wrażliwych i samorządów

 • Rozwiązanie przewiduje ochronę podmiotów użyteczności publicznej, w szczególności dotyczącej polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, samorządów (w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych), producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2024 r. w rozliczeniach z tymi odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną nie wyższa niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh.
  • Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów.

Paliwa gazowe – cena maksymalna

 • Rozwiązanie pozwoli zapewnić w 2024 r. odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz podmiotom świadczącym kluczowe usługi publiczne dostawy paliw gazowych na stabilnym poziomie cenowym 200,17 zł/MWh, na zasadach obowiązujących w 2023 r.
 • Przedłużone zostaną również mechanizmy, które służą zabezpieczeniu i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliwami gazowymi oraz ich dystrybucją. W konsekwencji, zmiany wpłyną pozytywnie na stabilność finansową gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw energetycznych w sektorze gazu ziemnego.

Ciepło – stabilizacja cen

 • Rozwiązanie zapewni przedłużenie funkcjonowania wsparcia dla odbiorców ciepła przez cały 2024 r. na dotychczasowych zasadach. Oznacza to ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła.
  • Utrzymana zostanie wysokość ponoszonych przez odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w 30 września 2022 r. powiększone o 40 proc. w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym.
  • Dla odbiorcy ciepła będącego podmiotem uprawnionym oznacza to zachowanie przez cały rok 2024 cen i stawek za dostarczone ciepło na poziomie nie wyższym niż określony przepisami ustawy pułap.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button