POLSKAŚWIAT

PE. Debata o praworządności w Polsce. Ursula von der Leyen: najpierw reforma systemu dyscyplinarnego, potem miliardy euro z KPO

Polski Krajowy Plan Odbudowy

Szefowa KE Ursula von der Leyen stwierdziła, że Polska nie dostanie ani jedno euro, jeśli PiS nie zreformuje systemu dyscyplinarnego jak chce tego Komisja.

Polski Krajowy Plan Odbudowy ma wpisane przez KE tzw. kamienie milowe.

Parlament Europejski 7 czerwca zorganizował debatę – „Praworządność a ewentualne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy”.

Jeśli polski Sejm nie przyjmie senackie poprawki to ciągle nasz kraj, rządzony przez PiS, nie otrzyma tak nam potrzebnych pieniędzy!

Przez nieudaczników z rządu, Polska wciąż, czyli my wszyscy, płaci ogromne kary pieniężne ustanowione przez TSUE, tj. 1 milion euro dziennie. To już w sumie 217 mln euro!

Wystąpienie prezydent von der Leyen na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego na temat praworządności i potencjalnego zatwierdzenia polskiego krajowego planu naprawy

„ubiegłym tygodniu Komisja Europejska, po rocznych negocjacjach, dała zielone światło polskiemu KPO. Teraz Rada musi o tym zadecydować – właśnie to usłyszeliśmy. Plan ten wesprze Polaków na ich drodze do bardziej zrównoważonej, cyfrowej i odpornej przyszłości. To jest droga, na którą wszyscy się zgodziliśmy. Ale plan da więcej i właśnie o tym dyskutujemy tutaj dzisiaj. Tak jak we wszystkich planach naprawy i odporności z reformami wiążą się inwestycje. Zatwierdzenie tego planu wiąże się w szczególności z wyraźnymi zobowiązaniami polskiego rządu dotyczącymi niezależności sądownictwa. Te zobowiązania mają na celu spełnienie trzech elementów, które przedstawiłam Wam w październiku zeszłego roku na tej sali obrad. I znów je pokazałam w zeszłym tygodniu w Warszawie. Więc proszę pozwólcie mi je powtórzyć.

Po pierwsze, obecna Izba Dyscyplinarna musi zostać zniesiona i zastąpiona przez niezależny i bezstronny sąd ustanowiony ustawą. Oznacza to, że nowa Izba Dyscyplinarna musi być istotnie różna – tego terminu używał ETS – od obecnej, aby odpowiedzieć na orzeczenie ETS. Po drugie, należy zreformować reżim dyscyplinarny. Oznacza to, że kontrowersyjne przewinienia dyscyplinarne muszą zostać usunięte. Na przykład wnioski do ETS to już nie jest przestępstwo. Albo kwestionowanie statusu innego sędziego, to już nie może być przestępstwem. Po trzecie, wszyscy sędziowie, których dotyczą orzeczenia Izby Dyscyplinarnej mają prawo do rozpatrzenia ich sprawy przez nową Izbę w jasnym terminie i na podstawie nowego ustroju, wolnego od niewłaściwych wykroczeń. To są trzy kamienie milowe.

Powiem bardzo jasno. Te trzy zobowiązania, przełożone na kamienie milowe, muszą zostać spełnione przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności. Wiem, że niektórzy z Was są sceptyczni, ale zapewniam, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki nie zostaną podjęte te reformy. Plan jest publiczny. Pierwsza płatność będzie możliwa tylko wtedy, gdy wejdzie w życie nowe prawo, które zaznaczy wszystkie pola w tej umowie. Ponadto Polska musi wykazać do końca 2023 r., że wszyscy bezprawnie zwolnieni sędziowie zostali przywróceni do pracy. Jeśli tak nie będzie, dalsze wypłaty nie będą dokonywane. Nie jesteśmy jeszcze na końcu drogi do praworządności w Polsce.

Zgoda na plan naprawczy Polski nie wstrzymuje żadnej z pozostałych procedur dotyczących praworządności w Polsce. Będziemy kontynuować toczące się postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i w razie potrzeby nie zawahamy się rozpocząć nowych. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczące reżimu dyscyplinarnego pozostają wiążące dla Polski. Komisja będzie nadal egzekwować nakaz Trybunału i stosować dzienne kary pieniężne, dopóki rząd polski nie zastosuje się do tego. Kamienie milowe w naszym planie są siatką bezpieczeństwa dla procedur prawnych Trybunału.

Szanowni Posłowie,

Jak widać, naszą strategią jest wykorzystanie wszelkich dostępnych nam instrumentów, aby rozwiązać wszystkie problemy związane z praworządnością w Polsce. Pełne wdrożenie kamieni milowych doprowadzi do rozwiązania ważnych kwestii związanych z systemem dyscyplinarnym wskazanym przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Ale RRP nie zastępuje wyroku. Jest to siatka bezpieczeństwa, jak powiedziałam, na przestrzeganie jej przez Polskę.

Kiedy rok temu rozpoczynaliśmy negocjacje z polskim rządem w sprawie planu naprawy, tych zobowiązań nie było. Nasze negocjacje w sprawie NextGenerationEU wywołały niezbędny ruch. Teraz polski parlament debatuje nad nową ustawą. A sędziowie bezprawnie odwołani mają jasną perspektywę przywrócenia na stanowiska. Czy wszystko zostanie rozwiązane? Nie, na pewno nie. Ale teraz mamy ruch we właściwym kierunku i efekt dźwigni, który prowadzi do potrzebnych rezultatów.

I wreszcie, kiedy odwiedziłam Warszawę w zeszłym tygodniu, dałam to jasno do zrozumienia. Kiedy mówimy o NextGenerationEU, mówimy o wspólnych pieniądzach europejskich, pieniądzach podatników. Parlament Europejski i państwa członkowskie muszą mieć pewność, że te pieniądze są wydawane zgodnie z naszymi zasadami i naszymi wartościami w całej Unii. I daliśmy sobie instrumenty, aby zapewnić ochronę europejskiego budżetu. Zarówno Parlament, jak i Komisja wszczęły procedury na mocy art. Rozporządzenie NextGenerationEU pozwala nam przeforsować niezbędne reformy określone w zaleceniach dla poszczególnych krajów. To ciężka praca. To codzienna walka. To jest nasz obowiązek. Wzywam nas wszystkich do współpracy w tych trudnych czasach w celu utrzymania i ochrony rządów prawa.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button