ŚWIAT

Parlament Europejski przeciw węgierskiej ustawie przeciwko osobom LGBTIQ

Unia Europejska

Nowe przepisy na Węgrzech „wyraźnie naruszają wartości, zasady i prawo UE”.

  • Cenzura polityczna i stopniowa likwidacja praw podstawowych na Węgrzech
  • Komisja i państwa członkowskie powinny podjąć pilne działania prawne
  • Należy obciąć finansowanie w przypadkach, gdy na budżet europejski wpływa ustawodawstwo krajowe, które jest sprzeczne z wartościami UE

Parlament „potępia w najostrzejszych słowach” ostatnie ustawodawstwo skierowane przeciwko osobom LGBTIQ i potępia demontaż demokracji i praworządności na Węgrzech.

W rezolucji przyjętej w czwartek, 459 głosami do 147, przy 58 wstrzymujących się od głosu, posłowie uznali nowe przepisy na Węgrzech za wyraźnie sprzeczne z prawami podstawowymi zawartymi w Karcie praw podstawowych UE, traktatach oraz prawodawstwem UE dotyczącym rynku wewnętrznego.

Kolejny atak na demokrację, praworządność i prawa podstawowe

Parlament podkreśla, że nie jest to odosobniony incydent, ale „stanowi raczej kolejny celowy i umyślny przykład stopniowego demontażu praw podstawowych na Węgrzech”, gdzie sponsorowana przez państwo fobia wobec osób LGBTIQ i kampanie dezinformacyjne stały się narzędziami cenzury politycznej. Te przypadki łamania praw człowieka są częścią szerszego programu politycznego mającego na celu zniszczenie demokracji i praworządności, w tym wolności mediów, i należy je uznać za systemowe naruszenie wartości UE.

Ostatnie przejawy tego problemu obejmują zmianę konstytucji kraju, aby zadeklarować, że „matka jest kobietą, a ojciec mężczyzną” oraz faktyczny zakaz prawnego uznania płci osób transseksualnych i interseksualnych. W tym kontekście posłowie do PE deklarują swoje niezachwiane zaangażowanie w obronę praw dziecka, oświadczając, że tolerancja, akceptacja i różnorodność powinny służyć jako zasady przewodnie, aby zapewnić poszanowanie najlepszych interesów dziecka.

Konieczność niezwłocznych działań

Posłowie wzywają Komisję do wszczęcia przyspieszonego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz do wykorzystania wszystkich narzędzi dostępnych w Trybunale Sprawiedliwości, takich jak środki tymczasowe i kary za nieprzestrzeganie przepisów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wzywają też państwa członkowskie do wniesienia sprawy do TSUE, jeśli Komisja nie podejmie działań, oraz do złożenia skargi międzypaństwowej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ponadto Parlament wskazuje na szereg kwestii na Węgrzech, w przypadku których należy niezwłocznie uruchomić rozporządzenie w sprawie warunkowości finansowania w przypadku naruszeń praworządności, w celu ochrony budżetu UE, oraz wyraża poważne obawy, że węgierski plan odbudowy i wzmacniania odporności (Recovery and Resilience Plan) może nie być zgodny z prawem UE. Parlament wzywa również Radę i Komisję do odblokowania dyrektywy antydyskryminacyjnej oraz do podjęcia działań w następstwie inicjatywy Parlamentu o ustanowieniu stałego mechanizmu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych. Posłowie alarmują, że węgierskie przepisy przypominają rosyjską ustawę o propagandzie LGBT z 2013 roku i wzywają Komisję do dokładnego zbadania finansowania kampanii anty-LGBTIQ w Europie.

15 czerwca 2021 roku węgierski parlament niemal jednogłośnie (157 głosów do 1) zagłosował za przyjęciem przepisów, które pod pozorem walki z pedofilią ograniczają wolność słowa i prawa dzieci poprzez zakaz umieszczania treści LGBTIQ w szkolnych materiałach edukacyjnych lub programach telewizyjnych dla osób poniżej 18 roku życia. Nowe przepisy weszły w życie 8 lipca 2021 roku.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button