POLITYKAŚWIAT

Ostateczny wyrok TSUE. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Trybunał Sprawiedliwości UE

17 grudnia Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

Prezydent czekał na ostatnią chwilę i nie był z tego zadowolony. Jest to jego osobista porażka, bo był autorem tej ustawy.

Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał wycofać się z ustawy o SN. Decyzja ta ostatecznie przywraca do pełnienia urzędu sędziów, którzy na mocy ustawy zostali przeniesieni w stan spoczynku.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, umożliwiającą sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu – poinformował wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Dodał, że nowela była konieczna po postanowieniu TSUE z 19 października. – Postanowienie TSUE jest zobowiązaniem Polski do pewnego działania i tak to rozumiemy. (…) Pan Prezydent miał świadomość tego, że postanowienie TSUE nie jest samowykonalne – zaznaczył minister.

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o SN 21 listopada, dwa dni później ustawę przyjął Senat. Nowela trafiła do prezydenta, który zgodnie z przepisami miał 21 dni na jej podpisanie. Termin ten upływał 17 grudnia w poniedziałek.

19 października TSUE, przychylając się do wniosku KE, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w tym: zawieszenia stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia; przywrócenia do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali przeniesieni w stan spoczynku; powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiska, których dotyczą kwestionowane przepisy, i wyznaczenia nowego I prezesa SN.

TSUE podtrzymał w poniedziałek w ostatecznym orzeczeniu w sprawie środków tymczasowych swoją decyzję o zawieszeniu przepisów ustawy o SN.

Nowelizacja dotyczy przepisów ustawy o SN z grudnia 2017 r., która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Zgodnie z nowelą, sędzia SN albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. „Służbę na stanowisku sędziego SN albo sędziego NSA uważa się za nieprzerwaną” – głosi nowelizacja.

Sędziowie ci mogą jednak pozostać w stanie spoczynku jeśli w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji złożą oświadczenie, że mają taką wolę; oświadczenie ma być składane prezydentowi za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa.

Punktami odniesienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego są nie tylko normy Konstytucji, lecz również wartości i zasady, na których ustawa zasadnicza się opiera – zaznaczał dzisiaj Andrzej Duda na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK organizowane jest co roku. Spotkanie rozpoczęła Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, która zaprezentowała informacje o istotnych problemach wynikających z działalności oraz orzecznictwa TK w 2017 r.
(KP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button