ŚWIAT

ONZ: Brak dowodów ludobójstwa na Ukrainie. Zatem, to co wydarzyło się w Buczy, Irpeniu i Chersoniu?

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych zakomunikowała, że nie znalazła twardych dowodów na to, aby uznać wojnę Rosji przeciwko Ukrainie za ludobójstwo.

Ukraińcy są oburzeni tą decyzją i zadają pytanie o to co zrobili Rosjanie, np. w Buczy i innych miejscach.

Przypominamy, że ludobójstwo to zbrodnia przeciwko ludzkości. Celem jej jest celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy jak i wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy, stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie, czy przymusowe odbieranie dzieci.

Ukraiński prawnik i były zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy Andriy Magera napisał:

„Prawdopodobnie Ukraińcy w Buczy, Irpen, Gostomel, Chersoniu, Izum zostali zniszczeni bez znaku obywatelstwa?!

Urzędnik ONZ powinien wiedzieć, że eksterminacja osób pod znakiem narodowym, czyli znakiem obywatelstwa, jest jednym z kryteriów definiowania ludobójstwa zgodnie z Konwencją ONZ o zapobieganiu i karaniu przestępstwom ludobójstwa z 1948 roku.

I zorganizowane przesiedlenie ukraińskich dzieci do Federacji Rosyjskiej?!

„Obecnie nie mamy wystarczających dowodów, aby spełnić kwalifikacje prawne ustalone przez Konwencję Ludobójstwa” – stwierdził przewodniczący Międzynarodowej Komisji ds. Śledczych Naruszeni na Ukrainie Eric Mose, podczas konferencji prasowej w Kijowie.

„Jesteśmy doskonale świadomi obaw i obaw związanych z tym przestępstwem. Więc odkrywamy to krok po kroku <… > Czy pamiętasz, że to kwestia umysłu, umysłu przestępców. Musi być „potrzeba” zniszczyć pewną grupę. I takie zniszczenie zgodnie z Konwencją musi być fizyczne lub biologiczne. Oto surowe warunki, które potwierdza praktyka sądowa” – dodaj Mose.”

Cywile giną na Ukrainie

W wyniku wojny zginęło już ok. 10 tysięcy cywilów. Wśród zabitych jest 281 chłopców i 225 dziewczynek. Było również 173 przypadków przemocy seksualnej na Ukrainie.

W rejestrze zbrodniarzy wojennych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy widnieją informacje o 232 tysiącach Rosjan (197 tysięcy z tych osób to rosyjscy żołnierze).

Czy to nie jest celowe ludobójstwo?:


Sprawiedliwość i odpowiedzialność za ofiary wojny na Ukrainie były jednymi z tematów poruszonych przez Niezależną Międzynarodową Komisję Śledczą ONZ ds. Ukrainy podczas jej ostatniej wizyty krajowej, która zakończyła się w poniedziałek.

Przemawiając w Kijowie, przewodniczący Komisji Erik Møse wskazał na utrzymujące się wzorce naruszeń popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne, w tym umyślne zabójstwa, bezprawne przetrzymywanie, tortury, gwałty i nielegalne deportacje, z których wiele kwalifikuje się jako zbrodnie wojenne.

Zdaniem Komisji ukraiński system prawny stanął w obliczu „ogromnych wyzwań”, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedzialności i sprawiedliwości ofiarom oraz zapewnienie kompleksowego zadośćuczynienia ocalałym.

Komisja, upoważniona przez Radę Praw Człowieka ONZ do zbadania naruszeń popełnionych od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, Komisja stwierdziła, że „uważnie śledziła” dyskusje na temat odszkodowań.

Członek Komisji Pablo de Greiff powiedział, że inicjatywy dotyczące odszkodowań należy opracowywać w ścisłej konsultacji z ofiarami.

„Utworzenie kompleksowych programów odszkodowawczych to proces długotrwały, który należy odróżniać od krajowych programów odbudowy oraz programów restytucji i napraw mienia, ale także z nimi koordynować” – powiedział.

Dodał, że takie inicjatywy należy również opracowywać w ścisłej konsultacji z ofiarami.

Eksperci ds. praw podkreślili również, że zapewnienie ofiarom pilnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego pozostaje wyzwaniem.

Komisja odwiedziła Ukrainę ponad 10 razy. Obecna wizyta rozpoczęła się w obwodzie czerkaskim i była kontynuowana w Kijowie, gdzie eksperci spotkali się z władzami i ludnością cywilną dotkniętą wojną.

Raport zawiera dowody zbrodni wojennych

Komisja opublikowała pod koniec sierpnia dokument, w którym stwierdziła między innymi, że „tortury stosowane przez władze rosyjskie są powszechne i systematyczne i mogą stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości, jeśli zostaną potwierdzone w dalszych dochodzeniach”.

Stwierdzono także „wzorzec zbiorowych egzekucji w miastach i wsiach położonych blisko linii frontu, gdzie rosyjskie siły zbrojne miały częsty kontakt z lokalną ludnością”.

W swoim marcowym raporcie Komisja wykazała, że władze rosyjskie „dopuściły się szerokiego zakresu naruszeń międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego” w wielu regionach Ukrainy i Rosji.

Stwierdzając, że „rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły ataki z użyciem broni wybuchowej na obszarach zaludnionych, wyraźnie lekceważąc krzywdę i cierpienie ludności cywilnej.”

Obowiązkowe śledztwa

Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Ukrainy to niezależny organ upoważniony przez Radę Praw Człowieka ONZ do m.in. badania wszystkich domniemanych naruszeń i nadużyć praw człowieka oraz naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, a także powiązanych przestępstw w kontekście rosyjskiej agresję na Ukrainę.

Jego celem jest ustalenie faktów, okoliczności i pierwotnych przyczyn wszelkich takich naruszeń i nadużyć; oraz do gromadzenia, konsolidowania i analizowania dowodów takich naruszeń i nadużyć, w tym ich wymiaru płci, w świetle wszelkich przyszłych postępowań prawnych.

Ataki wpływają na globalne bezpieczeństwo żywnościowe

Denise Brown, koordynatorka ds. pomocy humanitarnej na Ukrainę w agencji humanitarnej ONZ OCHA, podniosła w poniedziałek alarm w związku z wielokrotnymi atakami na porty.

„Jestem przerażona dalekosiężnymi konsekwencjami humanitarnymi powtarzających się rosyjskich ataków na ukraińskie porty na Dunaju i aktywa rolne, które wpływają na światowe bezpieczeństwo żywnościowe” – stwierdziła w poście w mediach społecznościowych.

„Od borykających się z trudnościami ukraińskich rolników po rodziny na całym świecie borykające się z rosnącymi kosztami żywności – skutki są już druzgocące”.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button