POLSKA

O ochronie zwierząt. Postulaty organizacji

Zwierzęta też mają swoje prawa

Sekretarz stanu Jacek Czerniak spotkał się z przedstawicielami wiodących organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Konieczność szerszej dyskusji

Wiceminister Czerniak poprosił przedstawicieli organizacji o sprecyzowanie najistotniejszych postulatów, które w ich ocenie w szczególności powinny zostać wzięte pod uwagę. Postulaty te są, jak zaznaczył wiceminister, częścią szerszej dyskusji, która powinna uwzględniać także przedstawicieli rolników i innych podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Postulaty organizacji

W trakcie spotkania w MRiRW organizacje przedstawiły szereg spostrzeżeń dotyczących wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu. Dostrzeżono poprawę względem aktualnie obowiązujących przepisów, m.in. w obszarach zapewnienia zwierzętom zwiększonej powierzchni podczas transportu oraz większego wykorzystania narzędzi cyfrowych ułatwiających egzekwowanie przepisów.

Jako niewystarczającą uznano ochronę zwierząt wycofanych z produkcji oraz nieodsadzonych, w szczególności cieląt, wskazując, że nie jest możliwe przeprowadzenie takiego transportu z zaspokojeniem wszystkich naturalnych potrzeb tej grupy zwierząt.

Zwrócono uwagę na ryzyko obchodzenia przepisów dotyczących długości czasu trwania transportu w zależności od przeznaczenia zwierząt i potrzebę większej precyzji w formułowaniu niektórych definicji. Przedstawiono również własne doświadczenia i wnioski wynikające z praktyki stosowania rozporządzenia aktualnie obowiązującego. Istotnym elementem poprawy dobrostanu zwierząt, w ocenie uczestniczących w spotkaniu organizacji, jest również wzmocnienie nadzoru rozumiane jako wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Compassion in World Farming Polska, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Green REV Institute, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva i Eurogroup for Animals. Organizacje te od lat aktywnie uczestniczą w dyskusji nt. poprawy dobrostanu zwierząt.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button