ŚWIAT

Nowy Jork. Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rau: bezstronność kończy się tam, gdzie zaczyna się rażące łamanie prawa humanitarnego

Stany Zjednoczone

– Pokój i bezpieczeństwo, podobnie jak wolność i demokracja, nie są dane raz na zawsze.

Boleśnie się o tym przekonaliśmy – zaznaczył szef polskiej dyplomacji w swoim wystąpieniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ.

Głównym tematem wystąpienia ministra Zbigniewa Raua, jako przewodniczącego OBWE, była rosyjska agresja na suwerenną Ukrainę. Minister podkreślił, że działania Rosji wstrząsnęły światem oraz podważyły wartości stanowiące fundament działania OBWE. Coraz brutalniejsze rosyjskie ataki na ludność cywilną określił jako działania haniebne, noszące znamiona terroryzmu państwowego. Podkreślił jednocześnie, że społeczność międzynarodowa dysponuje instrumentami i środkami, aby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy popełniają lub są współwinni zbrodni wojennych.

Nawiązując do rosyjskich oskarżeń o brak bezstronności w pełnieniu funkcji przewodniczącego OBWE, minister odpowiedział że „bezstronność kończy się tam, gdzie zaczyna się rażące łamanie prawa międzynarodowego i humanitarnego. W takich chwilach naszym moralnym obowiązkiem jest zachowanie przyzwoitości i uczciwości. Sprawcy zostaną osądzeni za swoje czyny. Natomiast my zostaniemy osądzenia za to, w jaki sposób zareagujemy na te makabryczne działania. Nie możemy pozostać obojętni.”

Minister Zbigniew Rau, wskazał na potrzebę dialogu opartego na zasadach prawa międzynarodowego. Ponowił apel do Rosji o przestrzeganie międzynarodowych norm, powstrzymanie działań wojennych i znalezienie trwałego, pokojowego rozwiązania konfliktu.

Nowy Jork. Rada Bezpieczeństwa ONZ. Minister Zbigniew Rau (fot. MSZ)

Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa ONZ

14 marca Minister Zbigniew Rau spotkał się w Nowym Jorku z Ambasadorem Mohemedem Abushahabem, chargé d’affaires a.i. Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) przy ONZ, w związku ze sprawowaną przez ZEA w marcu 2022 r. prezydencją w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Głównym tematem spotkania była rosyjska agresja na Ukrainie oraz jej skutki w sferze humanitarnej.

Minister Rau przedstawił stanowisko Polski jako prezydencji OBWE wobec wojny na Ukrainie. Zwrócił uwagę na konieczność zaangażowania się instytucji międzynarodowych w powstrzymanie Rosji od dalszej agresji i wyciągnięcia wobec niej konsekwencji. Minister przedstawił także podejmowane przez Polskę działania mające na celu wsparcie Ukrainy i jej ludności cywilnej cierpiącej w wyniku wojny. Wskazał również na pomoc udzielaną przez Polskę przybywającym do naszego kraju uchodźcom, w którą zaangażowane są zarówno polskie instytucje państwowe, jak i społeczeństwo obywatelskie.

Minister Rau wskazał również na potrzebę umożliwienia udziału w dyskusjach na forum Rady Bezpieczeństwa dotyczących sytuacji na Ukrainie państwom, które, tak jak Polska, bezpośrednio doświadczają skutków obecnej wojny i pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Ukrainie.

Rozmowa ministra Raua z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Abdullą Shahidem

14 marca, podczas pierwszego dnia swojej wizyty w Nowym Jorku minister Zbigniew Rau spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Abdullą Shahidem z Malediwów.

Głównymi tematami rozmów były rosyjska inwazja na Ukrainę oraz jej konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego i globalnego, a także wywołany przez Rosję kryzys humanitarny i uchodźczy. Minister podziękował za działania podejmowane na forum Zgromadzenia Ogólnego w związku z konfliktem w Ukrainie. Podkreślił znaczenie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego przyjętej 2.03 br., która jednoznacznie potępia zbrojną agresję Rosji na Ukrainę.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego wzywa Rosję do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Duże poparcie państw członkowskich ONZ dla rezolucji było symbolicznym zwycięstwem Ukrainy, zwiększając jednocześnie międzynarodową izolację Moskwy.

Minister Zbigniew Rau przebywa w Nowym Jorku w dniach 13-15 marca w związku ze sprawowaniem funkcji przewodniczącego OBWE. 14 marca szef polskiej dyplomacji przedstawił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ plany i działania OBWE pod polskim przewodnictwem.
(MSZ)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button