GOSPODARKAPOLSKA

Nowelizacja budżetu na 2020 rok. Deficyt największy w historii – ponad 109 mld zł

Budżet Polski na rok 2020

Rząd wcześniej informował o zerowym deficycie w ustawie budżetowej na 2020 rok.

Jednak 20 sierpnia PiS ogłosił, że deficyt ma wynieść aż 109,3 mld zł!

Rząd przyjął projekt ustawy o nowelizacji budżetu na rok 2020.

Będzie to największa w historii dziura budżetowa!

Ponoć to epidemia koronawirusa spowodowała, że wydatki państwa wzrosły o ponad 70 mld zł. Czyżby PiS zapomniał o rozdawnictwie na lewo i prawo, np. dla siebie, rodzin, swoich znajomych, wyrzucanie w błoto pieniędzy na „afery” (zakup maseczek, 70 mln zł na wybory prezydenckie widmo 10 maja, itd.) czy bony turystyczne, 500 plus. Nie musimy chyba przypominać jak skończyły przez to Grecja czy Hiszpania?!

Inflacja rośnie. PKB w tym roku spadnie o 4,6 proc.

Nowelizacja budżetu 2020:

 • dochody 398,7 mld zł (niższe od planowanych o 36,7 mld zł)
 • wydatki 508 mld zł (wyższe od planowanych o 72,7 mld zł)
 • deficyt 109,3 mld zł
 • 109,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na stymulację rozwoju gospodarki i walkę ze skutkami COVID-19.

Minister Tadeusz Kościński o nowelizacji budżetu 2020:

Za nami okres globalnego lockdownu wywoływanego COVID-19, którego nikt się nie spodziewał podczas projektowania ustawy budżetowej na 2020 r.
Musieliśmy zapewnić wsparcie firmom i środki na walkę z COVID-19 oraz chronić miejsca pracy.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2020 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec  2020 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło:

 • dochody: 235,8 mld zł, tj. 54,2 %,
 • wydatki: 252,1 mld zł, tj. 57,9 %,
 • deficyt: 16,3 mld zł.          

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec  2020 r.

W okresie styczeń – lipiec 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 7,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – lipiec 2019 r. o ok. 10,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 • dochody z podatku VAT były niższe o 6,3% r/r (tj. ok. 6,5 mld zł),
 • dochody z podatku PIT były niższe o  6,7% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),
 • dochody z podatku CIT były wyższe  o 2,8% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),
 • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 4,9% r/r (tj. ok. 2,1 mld zł),
 • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,1% r/r (tj. ok. 0,03 mld).

W okresie styczeń – lipiec 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,9 mld zł i było wyższe o ok. 17,3 mld zł (tj. 98,6%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-VII 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2020 r. wyniosło 252,1 mld zł, tj. 57,9% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (233,5 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,6 mld zł, tj. 7,9%, głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,1 mld zł),  w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 11,1 mld zł) oraz wydatków z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 0,2 mld zł),
Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Wydatki na obsługę długu skarbu państwa były zaś niższe o 1,3 mld zł  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button