GOSPODARKAPOLSKA

Nowe rozwiązania wspierające polską gospodarkę i firmy

Tarcza Finansowa i Antykryzysowa

Dopłaty do odsetek, ochrona polskich firm przed przejęciami i pomoc dla gmin.

To jedne z rozwiązań, które zostały zawarte w kolejnej ustawie antykryzysowej przyjętej przez rząd.

Dopłaty do odsetek

Dzięki nowym regulacjom banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczone prawie 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł.

„Nie” dla przejmowania polskich firm

Kolejne rozwiązanie przewiduje ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o sytuację, kiedy ich wycena może być szczególnie niska ze względu na epidemię koronawirusa. Rozwiązanie to ma obowiązywać przez 2 lata.

Wsparcie dla gmin

Pomoc otrzymają też samorządy, które odczuwają spadek wpływów z podatków, wywołany pandemią COVID-19. W 2020 r. zostanie złagodzona reguła fiskalna ograniczająca zadłużanie się samorządów. Będzie trafiać do nich co druga, a nie co czwarta złotówka, co pomoże im pokonać problemy finansowe.

Wakacje kredytowe

Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do 3 miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu). Rozwiązanie to będzie dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.

Ułatwienia podatkowe

I kolejne ważne rozwiązanie – więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla bezdomnych i domów pomocy społecznej. Jest to realizacja postulatu prezydenta Andrzeja Dudy.

Tarcza Finansowa i Antykryzysowa

W ramach Tarczy Finansowej i Antykryzysowej rząd przeznaczył do tej pory na wsparcie przedsiębiorców 40 mld zł. Dzięki temu pomogło to firmom w ratowaniu ponad 3,4 mln miejsc pracy. Tylko z samej Tarczy Finansowej przedsiębiorcy otrzymali w ciągu 2,5 tygodnia 30 mld zł.

Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej

 •   Środki wypłacone przedsiębiorcom: 30 mld zł.
 •   Liczba małych i średnich firm korzystająca z pomocy: 145 tys.
 •   Liczba pracowników objętych wsparciem: 1,4 mln.
 •   Czas, w którym przedsiębiorcy otrzymują środki na konto: 24-48 godzin.

Szacuje się, że z Tarczy Finansowej może skorzystać nawet 670 tys. polskich firm, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Do mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm trafi prawie 100 mld zł.

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

 •   Środki wypłacone przedsiębiorcom: 10,5 mld zł.
 •   Liczba wniosków do ZUS i urzędów pracy: 4,1 mln.
 •   Liczba miejsc pracy objętych wsparciem: 2 mln.
 •   Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 3,2 mld zł.
 •   Suma zwolnień z ZUS: 1,8 mld zł.
 •   Środki wypłacone przedsiębiorcom w ramach mikropożyczek: 3,3 mld zł.
 •   Liczba mikropożyczek: 670 tys.
 •   Środki wypłacone w ramach świadczeń postojowych: 1,2 mld zł.
 •   Liczba świadczeń postojowych: 628 tys.

Szacuje się, że wartość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej i Antykryzysowej wyniesie ponad 312 mld zł. Już obecnie oba programy pomagają w ratowaniu łączenie 3,4 mln miejsc pracy.

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rząd przygotował kolejne, bardzo ważne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które pomogą firmom w zachowaniu miejsc pracy. Uruchomiono ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE.

Dopłaty do odsetek kredytów dla firm

 • Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • W tym roku na ten cel przeznaczymy prawie 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł.
 • Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.
 • Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.
 • Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

 „Nie” dla przejmowania polskich firm

 • Chcemy chronić polskie firmy przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE w momencie, w którym – ze względu na epidemię – ich wycena może być szczególnie niska.
 • Wzorujemy się na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech.
 • Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata.
 • Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Nowe przepisy mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą one m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków – jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie.

Konkretne wsparcie dla samorządów

 • Chcemy pomóc samorządom, które w związku z pandemią COVID-19 odczuwają spadek wpływów, m.in. z podatków.
 • Podwoimy udział powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – od 1 maja do końca 2020 r. Teraz do samorządów będzie trafiać co druga, nie co czwarta złotówka.
 • W 2020 r. złagodzimy regułę fiskalną ograniczającą zadłużanie się samorządów.
 • W związku z COVID-19, w 2020 r. możliwa będzie nierównowaga budżetu samorządów, dodatkowo o wartość faktycznego zmniejszenia się dochodów
 • z podatków (takich jak: PIT, CIT i podatków lokalnych, czyli m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego czy opłaty skarbowej).
 • W 2020 r. poprawimy płynność samorządów dzięki możliwości wcześniejszego przekazywania im rat, m.in. w części oświatowej.
 • Tzw. janosikowe (płacone przez zamożniejsze samorządy) – przypadające w maju i czerwcu 2020 r. – będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r.
 • W 2020 r. samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

Ułatwienia przy przetargach

 • Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową.
 • Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań
 • o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.
 • Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego.
 • Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych.

Wakacje kredytowe

 • Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do 3 miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu).
 • Rozwiązanie będzie dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.
 • Zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej.

Ułatwienia podatkowe

 • Więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć  m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.  Jest to spełnienie postulatu prezydenta Andrzeja Dudy.
 • Od podatku będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r., m.in. placówkom oświatowym.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button