POLSKA

Nowa służba w policji – pododdziały kontrterrorystyczne „BOA”

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów.

Ujednolicony system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulowane zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów to główne zmiany przewidziane w projekcie ustawy.

Nowe przepisy przewidują także wydzielenie w Policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Nowo powołana służba podlegać będzie bezpośrednio komendantowi głównemu Policji i składać się z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

W celu ujednolicenia działania systemu samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji zdecydowano, że dowódca „BOA” będzie koordynował przygotowanie sił i środków do realizacji działań kontrterrorystycznych. Obecnie działania takie realizowane są przez niezależne względem siebie pododdziały antyterrorystyczne Policji – Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz 17 samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji.

Dla zwiększenia skuteczności reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym, projekt ustawy przewiduje, że działania kontrterrorystyczne realizowane przez „BOA” i samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji będą miały pierwszeństwo przed innymi czynnościami realizowanymi przez te jednostki. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni dobór kadry kierowniczej do służby kontrterrorystycznej wskazano, że dowódca „BOA” i jego zastępcy będą powoływani przez komendanta głównego Policji spośród oficerów służby kontrterrorystycznej.

Kolejną ważną zmianą przewidzianą w projekcie ustawy jest możliwość odstąpienia od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby (z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń), jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich środków do ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej. Podobne rozwiązanie zastosowano w ustawach regulujących funkcjonowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
(MSWiA)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

  1. Gdyby politycy mieli choćby minimalną orientację w temacie zakończyliby temat „anty- / kontr- terroryzmu” na początku dyskusji 🙂 To czysta teoria, policja wielokrotnie udowodniła, że nie nadaj się do poważnych działań bo nawet zdeterminowani bandyci przerastają ich możliwości. Dokłądnie tj. w ZSRR należy wprowadzić jednolite procedury rpawne na zasadzie „specjalny problem – specjalne srodki” i przekazać problem do realizacji przez: ABW i DWS WP. Niewielką jednsotkę nie kontr tylko antyterrorystyczną pozostawić w ABW, do operacji CT/HR skierować JW2305. To w zupełności wystarczające. Całe to AT oparte w 90% na Plutonach Spcjalnych ZOMO powinno zostać zmienione na Wydziały Realizacyjne, bez prawa zakąłdania kominiarek i całej restzy teog ich cyrku. Jednsotka AT ABW czyli „Piątka” powinna być antyterrorsytycnzym oddziałem szybkiego reagowanie z włąsnymi helikopterami do nadzwyczajnych zdarzeń. W drugim rzucie JW2305 kiedy sytuacja jest poważna – DWS ma wszelkie siły iśrodki. Wynalazki tj. OSŻW „Wasrzawa” należy zredukować i skierować do działań antydywersyjnych, ochronnych i tyle.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button