WARSZAWA

Noblistka Olga Tokarczuk honorową obywatelką stolicy

Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla

Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, znalazła się w gronie pięciu osób, które otrzymają zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy.

O nadaniu tytułu zadecydowała Rada Warszawy.

Honorowe obywatelstwo stolicy to wyraz najwyższego uznania dla zasług oraz wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Do tej pory taki tytuł przyznano 88 osobom. Podczas czwartkowej sesji (18 czerwca) radni przegłosowali uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa m.st. Warszawy kolejnym wyróżnionym: Oldze Tokarczuk, Władysławowi Findeisenowi, Wojciechowi Noszczykowi, Andrzejowi Rottmundowi i Wiesławowi Janowi Wysockiemu.

Godność Honorowego Obywatela m.st. Warszawy nadaje się uchwałą Rady Miasta, po wpłynięciu prawidłowych wniosków wraz z określeniem zasług uzasadniających wyróżnienie kandydatów.

Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 – „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia”. Jest autorką m.in. powieści Prawiek i inne czasy (1996), Dom dzienny, dom nocny (1998), Bieguni (2007), Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009), Księgi Jakubowe (2014), a także opowiadań i innych tekstów literackich. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków i były wielokrotnie nagradzane, doczekały się też adaptacji teatralnych i filmowych.

Prof. Władysław Findeisen  – w czasie II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Swoje życie zawodowe związał z Politechniką Warszawską, przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej do profesury. W 1981 roku został wybrany na rektora Politechniki Warszawskiej. W latach 1986-90 był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej, a w latach 1988-90 członkiem Komitetu Obywatelskiej przy Lechu Wałęsie. W 1989 roku przewodniczył obradom Okrągłego Stołu ze strony solidarnościowo-opozycyjnej. W latach 1989-93 był senatorem Rzeczpospolitej Polskiej.

Prof. Wojciech Noszczyk – naukowiec, profesor nauk medycznych, chirurg. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1960). Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1989 r.  W latach 1990-1999 był Konsultantem Krajowym w dziedzinie chirurgii naczyniowej, a w 2000-2001 pełnił funkcję Specjalisty Krajowego w chirurgii naczyniowej. Za swoje najważniejsze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej uważa m.in.  opracowanie w latach 1966-1975 oryginalnej metody wytwarzania polskich protez naczyniowych i następnie uszczelniania ich ścian. Przeprowadził ponad 10 tysięcy operacji.

Prof. Andrzej Rottermund – historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, muzeolog. W latach 1990-1996 przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów, w latach 1991-2015 dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1990 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu historii sztuki i muzealnictwa. Pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – historyk, działacz społeczny, polonista, nauczyciel akademicki. Był związany ze środowiskami opozycji, m.in. z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacją Polski Niepodległej, Klubem Politycznym Wolność i Solidarność, Klubami Służby Niepodległości, Stowarzyszeniem Opieki nad Więźniami „Patronat”. W 2010 roku Klub Jagielloński Św. Kazimierza w USA zaliczył go do prestiżowego grona 10 historyków Niepodległej Polski, najbardziej wyróżniających się w ciągu ostatnich 20 lat spośród tych zajmujących się dziejami najnowszymi.

Medal Honorowego Obywatela m.st. Warszawy (fot. UMW)

Tytuły Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawa są przyznawane na uroczystej sesji w Zamku Królewskim, która tradycyjnie odbywa się pod koniec lipca. Wyróżnieni odbierają wtedy z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy specjalny medal, dyplom i legitymację. Na razie, ze względu na pandemię koronawirusa, zwołanie uroczystej sesji nie jest możliwe.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button