POLSKA

NATO. Władysław Kosiniak–Kamysz w Lublinie. „Wzmacniamy ochronę granicy i inwestujemy w zgrupowanie zadaniowe”

Wojsko Polskie

– Wzmacniamy ochronę na granicy, inwestujemy.

Nie wystarczą same zabezpieczenia o charakterze cyfrowym, komputerowym. Musi być obecność Straży Granicznej i żołnierzy, którzy wspierają. Żołnierze Wojska Polskiego mają misję wspierania tych jednostek, które są powołane do ochrony granicy. Ochroną granicy, szczelnością granicy zajmuje się Straż Graniczna, ale oczywiście Wojsko Polskie, zgodnie z Konstytucją RP, jest powołane do ochrony państwa polskiego, integralności państwa polskiego, suwerenności państwa polskiego i nienaruszalności jego granic – powiedział wicepremier W. Kosiniak–Kamysz w Lublinie.

5 kwietnia br., na terenie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej spotkał się z żołnierzami i kadrą dowódczą brygady.

– 30 tysięcy żołnierzy przeszło przez ćwiczenia, bo to nie tylko ochrona granicy, ale także jest to komponent szkoleniowy, który tam cały czas jest realizowany. Stanowi to wyzwanie. To jest swego rodzaju misja, która przynosi efekty i dlatego inwestujemy coraz bardziej. Coraz więcej pieniędzy będziemy wydawać, dzięki naszym podatnikom, którym bardzo dziękuję, w to, żeby to zgrupowanie mogło funkcjonować, mogło realizować swoją misję. Około 850 milionów, najwięcej ze wszystkich lat do tej pory, w tym roku przeznaczymy na wojskowe zgrupowanie zadaniowe Podlasie. Będziemy inwestować w to zgrupowanie zadaniowe, utrzymamy i będziemy zwiększać potrzeby sprzętowe i osobowe w związku z ochroną granicy – mówił podczas spotkania z żołnierzami szef MON.

Podczas spotkania wicepremiera z kadrą dowódczą omówione zostały kwestie indywidualnego wyposażenia żołnierza, systemu szkolenia żołnierzy, w tym dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz zadań w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie.

– Mieliśmy odprawę dotyczącą zadań, jakie zostały powierzone 18. Dywizji Zmechanizowanej, jak i 19. Brygadzie Zmechanizowanej. Na wstępie chciałbym bardzo mocno podziękować wszystkim żołnierzom służącym w Wojsku Polskim tutaj na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego również, ze wszystkich miejsc, w których 18. Dywizja ma swoje jednostki. Dziękuje za ten wysiłek w formowaniu dywizji. Jest to imponujący efekt oddania, budowania i integracji jednostek. Dziękuję panu generałowi Miernikowi za budowanie 19. Brygady i za dowództwo garnizonu lubelskiego. Miałem też okazję obserwować misję pana generała jako dowódcy Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie, które jest powołane w celu ochrony granicy polskiej i wsparcia dla Straży Granicznej – podkreślił wicepremier W. Kosiniak–Kamysz.

19. Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga, Brygada wchodzi w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. W strukturach brygady znajdują się: batalion dowodzenia, dywizjon przeciwlotniczy, batalion czołgów, 19. batalion zmechanizowany w Chełmie, 3. batalion zmechanizowany w Zamościu, oraz 19. dywizjon artylerii samobieżnej w Chełmie. Z czasem formowane będą kolejne pododdziały. Brygada dziedziczy tradycje Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”.

– Nazwa Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie jest trochę nie w pełni oddająca zadania, które są powierzone dla WZZ Podlasie – powołanego na rzecz ochrony granicy. Nie dotyczy to tylko województwa podlaskiego. WZZ Podlasie dotyczy województwa podlaskiego, ale również lubelskiego, warmińsko – mazurskiego i części mazowieckiego. Ponad 30 tysięcy żołnierzy przeszło przez WZZ Podlasie, powołanego na rzecz wsparcia ochrony granicy. To jest niewątpliwie gigantyczny wysiłek 18. Dywizji, która od samego początku pełni rolę ochrony i wsparcia dla Straży Granicznej – zaznaczył szef MON.

Operacja wsparcia działań Straży Granicznej przez Wojsko Polskie rozpoczęła się w lipcu 2021 roku siłami Zgrupowania Zadaniowego GRANICA. Obecnie wsparcie jest kontynuowane siłami Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) PODLASIE. Najważniejszym z zadań wysuniętej obecności wojsk jest wspieranie Straży Granicznej w realizacji ich ustawowych zadań poprzez przeprowadzanie patroli zarówno pieszych jak i z wykorzystaniem sprzętu wojskowego. Żołnierze wykonują także zadania szkoleniowe w pełnym spektrum wojskowej działalności z uwzględnieniem zwiększania zdolności obserwacji i rozpoznawania ewentualnych zagrożeń militarnych, hybrydowych w rejonie pasa granicznego, a także zwiększają zdolności interoperacyjności między formacjami mundurowymi Rzeczpospolitej Polskiej.

Żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ)

Żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie każdego dnia podejmują szereg działań, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim przygotowują do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań w przypadku zagrożenia.

Działanie Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie jest znaczące na co najmniej trzech płaszczyznach: bezpieczeństwa krajowego, bezpieczeństwa natowskiego i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Choć realizacja zadań odbywa się w przestrzeni regionalnej i lokalnej to fakt operacyjnego znaczenia tego obszaru dla Polski, NATO i UE nadaje całości naszych zadań rangę strategiczną.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button