ŚWIAT

Moskwa. Orban spotkał się z Putinem. Wbrew UE. „Rosja jest agresorem, Ukraina ofiarą”

Rosja

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ws. wizyty premiera Węgier Viktora Orbana w piątek w Moskwie.

„Rotacyjna prezydencja UE nie ma mandatu do nawiązywania kontaktów z Rosją w imieniu UE.
Rada Europejska jest jasna: Rosja jest agresorem, Ukraina ofiarą. Żadna dyskusja na temat Ukrainy nie może odbyć się bez Ukrainy.”


Węgry objęły przewodnictwo w Radzie UE 1 lipca.

Wcześniej Orban był z wizytą w Kijowie, 2 lipca. Premier Węgier rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat ewentualnego zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Radosław Sikorski: „Zastanawiam się, czy premier Viktor Orban prosi Putina o uwolnienie więźniów politycznych takich jak Władimir Kara-Murza, o zwrot ukraińskich dzieci, o zaprzestanie sabotażu wobec krajów UE lub ataku Rosji / Białorusi na granicę Unii Europejskiej. Traktaty unijne zobowiązują premiera Węgier do lojalnego wspierania ustalonej polityki UE, szczególnie w czasie węgierskiej prezydencji.”

Donald Tusk: „Czy jest ktoś, kto czuje się bezpieczniej po wymianie zdań Victora Orbána z Władimirem Putinem na temat „powojennej architektury bezpieczeństwa europejskiego”? Historia się nie powtarza, ale często się rymuje.


Premier Orbán w drodze do Moskwy: „Będziemy ważnym narzędziem w wykonaniu pierwszego kroku w kierunku pokoju”. Pytanie brzmi, w czyich rękach jest to narzędzie.”

Rosja: Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wizyty premiera Orbána w Moskwie

„Wizyta premiera Viktora Orbána w Moskwie odbywa się wyłącznie w ramach dwustronnych stosunków Węgier i Rosji.

Węgry są obecnie państwem członkowskim UE sprawującym rotacyjną prezydencję Rady do dnia 31 grudnia 2024 r. Nie oznacza to żadnej zewnętrznej reprezentacji Unii, za którą odpowiada Przewodniczący Rady Europejskiej na szczeblu głowy państwa lub rządu oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa na szczeblu ministerialnym.

Premier Orbán nie otrzymał od Rady UE mandatu na wizytę w Moskwie. Stanowisko UE w sprawie agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie znajduje odzwierciedlenie w wielu konkluzjach Rady Europejskiej. Stanowisko to wyklucza oficjalne kontakty UE z prezydentem Putinem. Premier Węgier nie reprezentuje zatem UE w żadnej formie.

Ponadto warto przypomnieć, że prezydent Putin został postawiony w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny i wydany nakaz aresztowania w związku z jego rolą w związku z przymusową deportacją dzieci z Ukrainy do Rosji.”

Rozmowy z premierem Węgier Viktorem Orbanem

Władimir Putin rozmawiał na Kremlu z premierem Węgier Wiktorem Orbanem, który przybył do Rosji z roboczą wizytą.

Prezydent Rosji Władimir Putin:

„Panie Premierze,

Witamy w Moskwie, w Rosji.

Wiem, że tym razem przyjechał Pan nie tylko jako nasz wieloletni partner, ale także jako prezydent Rady Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję wymienić poglądy na temat budowania relacji dwustronnych w tej trudnej sytuacji i oczywiście omówić możliwe scenariusze największego kryzysu w Europie – mam na myśli Ukrainę.

Wiem, że całkiem niedawno, zdaje się, 2 lipca odwiedził Pan Kijów, a teraz przyjechał Pan tutaj, aby szczegółowo omówić sytuację, która powstała na Ukrainie.

Prawdopodobnie zna Pan moje niedawne wystąpienie do najwyższych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych tutaj w Moskwie, w którym podsumowałem nasze stanowisko w sprawie możliwego rozwiązania pokojowego. I oczywiście jestem gotowy omówić z Tobą niektóre szczegóły lub je Ci wyjaśnić. Mam nadzieję, że zapozna mnie Pan ze swoim osobistym stanowiskiem oraz stanowiskiem partnerów europejskich.


Jeśli chodzi o stosunki dwustronne, niestety zaobserwowaliśmy poważny spadek handlu, o ponad 35 procent. Ale ogólnie jest nad czym pracować. Realizujemy ambitne projekty.

W każdym razie bardzo się cieszymy, że cię widzimy i mamy wiele do omówienia.

Witamy, Panie Premierze.”

Premier Węgier Viktor Orban:

„Dziękuję za dzisiejsze spotkanie ze mną. To daleko od naszego pierwszego spotkania w ciągu ostatniej dekady; w rzeczywistości jest to 11.

Jak pan wspomniał, Węgry objęły rotacyjną prezydencję w Radzie UE 1 lipca. Nasze ostatnie spotkanie odbyło się przed wojną; spotkaliśmy się w lutym 2022 roku. Właśnie dlatego te dwa spotkania są różne.

Jestem Ci bardzo wdzięczny, że zgodziłeś się mnie przyjąć, nawet w tak trudnej sytuacji. Muszę państwu powiedzieć, że liczba krajów, które mogą rozmawiać z obiema stronami tego konfliktu, szybko maleje. Węgry będą prawdopodobnie wkrótce jedynym krajem w Europie, który będzie mógł rozmawiać ze wszystkimi stronami. Chciałbym skorzystać z okazji, aby omówić z Panem kilka ważnych kwestii. Chciałbym także poznać Pana opinię w kilku ważnych dla Europy sprawach.

Dziękuję.”

Władimir Putin:

„Właśnie dobiegły końca nasze merytoryczne rozmowy z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Ważne jest, abyśmy kontynuowali dialog nawet w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej.

Podobnie jak podczas wielu naszych poprzednich spotkań, odbyliśmy naprawdę pożyteczną i szczerą rozmowę na temat aktualnych kwestii współpracy dwustronnej, a także, oczywiście, na temat palących kwestii porządku międzynarodowego i regionalnego, w tym rozwoju sytuacji wokół Ukrainy.

Pragnę zauważyć, że Rosja i Węgry kontynuują współpracę w wielu obszarach, przede wszystkim w sektorze energetycznym. Zdrowy pragmatyzm i obopólne korzyści to kluczowe zasady.

Trwają prace nad naszym sztandarowym wspólnym projektem rozbudowy Elektrowni Jądrowej Paks. Uruchomienie piątego i szóstego bloku ponad dwukrotnie zwiększy wydajność stacji, poprawiając tym samym zaopatrzenie węgierskiej gospodarki w energię i zaopatrując przedsiębiorstwa przemysłowe i gospodarstwa domowe w tanią i czystą energię. Przy budowie nowych jednostek stosuje się wyłącznie najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne i technologiczne, przy pełnym zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego i wymagań środowiskowych.


Kontynuujemy współpracę w branży medycznej i farmaceutycznej. Opowiadamy się za kontynuacją prac w priorytetowych obszarach współpracy.

Oczywiście odbyła się merytoryczna, bezpośrednia i szczera dyskusja na temat palących kwestii międzynarodowych, w tym konfliktu na Ukrainie i możliwych sposobów jego rozwiązania.

Pan Premier opowiedział mi o swoich ostatnich spotkaniach w Kijowie, podczas których przedstawił szereg propozycji, m.in. wezwanie do zawieszenia broni w celu stworzenia warunków do negocjacji pokojowych z Moskwą.

Jeśli chodzi o Rosję, wielokrotnie powtarzałem, że pozostajemy otwarci na dyskusję w sprawie porozumienia polityczno-dyplomatycznego. Strona przeciwna jednak daje do zrozumienia jedynie swoją niechęć do rozwiązania tej kwestii w ten sposób. Sponsorzy Ukrainy w dalszym ciągu wykorzystują ten kraj i jego naród jako barana, czyniąc z niego ofiarę w konfrontacji z Rosją.

Jak widzimy stan rzeczy, w tym w świetle tego, co usłyszeliśmy dzisiaj od pana premiera, Kijów nadal nie jest gotowy do porzucenia idei prowadzenia „wojny aż do ostatecznego zwycięstwa”.

Moim zdaniem reżim kijowski nie dopuszcza samej idei zaprzestania działań wojennych, gdyż w tym przypadku znika pretekst do przedłużenia stanu wojennego. A jeśli trzeba będzie odwołać stan wojenny, to znaczy, że wybory, które nie odbyły się w terminie, trzeba będzie przeprowadzić. Ale szanse na ich wygranie są bliskie zeru dla ukraińskich władców, którzy stracili swoją rangę i legitymizację.

Tymczasem całkiem niedawno przedstawiliśmy naszą inicjatywę pokojową podczas mojego spotkania z wyższymi urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Wierzymy, że jego wdrożenie umożliwi zakończenie działań wojennych i rozpoczęcie negocjacji. Co więcej, nie powinien to być jedynie rozejm lub tymczasowe zawieszenie broni, ani też nie powinna to być przerwa, którą reżim w Kijowie mógłby wykorzystać w celu odrobienia strat, przegrupowania i przezbrajania. Rosja opowiada się za pełnym i ostatecznym zakończeniem konfliktu. Warunki ku temu, jak już mówiłem, zostały określone w moim przemówieniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mówimy o całkowitym wycofaniu wszystkich wojsk ukraińskich z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz z obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Istnieją również inne warunki. Jest to jednak temat do dość szczegółowego rozważenia w toku ewentualnych wspólnych prac.

Biorąc pod uwagę, że Węgry sprawują prezydencję w Radzie Unii Europejskiej od 1 lipca, wymieniliśmy z panem Orbanem poglądy na temat stanu spraw w stosunkach Rosji z Unią Europejską, które obecnie znajdują się w najgorszym punkcie. Rozmawialiśmy także o wstępnych zasadach przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie, również wstępnych.”

Viktor Orban:

„Dziś po raz jedenasty spotkałem się z prezydentem Rosji. To spotkanie jest szczególne, ponieważ odbywa się w czasie wojny, kiedy Europa bardzo potrzebuje pokoju. Pokój jest tym, czego Europa potrzebuje najbardziej. Walkę o pokój postrzegamy jako główne zadanie na najbliższe sześć miesięcy naszej prezydencji w Radzie Europejskiej.

Powiedziałem panu prezydentowi, że Europa otrzymała największy impuls do rozwoju podczas pokojowych dziesięcioleci. Od dwóch i pół roku w Europie żyjemy w cieniu wojny. Powoduje to ogromne trudności w Europie. Nie możemy czuć się bezpieczni, widzimy obrazy zniszczenia i cierpienia. Ta wojna już zaczęła wpływać na nasz wzrost gospodarczy i naszą konkurencyjność.

Ogólnie rzecz biorąc, jak już mówiłem panie przewodniczący, Europa potrzebuje pokoju. W ciągu ostatnich dwóch lat zdaliśmy sobie sprawę, że nie osiągniemy pokoju bez dyplomacji, bez kanałów komunikacji. Pokój sam nie przyjdzie, musimy na niego pracować.


Właśnie omawiałem dzisiaj z panem prezydentem sposoby osiągnięcia pokoju. Chciałem wiedzieć, jaka jest najkrótsza droga do zakończenia wojny. Chciałem usłyszeć opinię pana Prezydenta w trzech ważnych kwestiach i usłyszałem jego opinię. Co sądzi o obecnych inicjatywach pokojowych? Co sądzi o zawieszeniu broni i rozmowach pokojowych i w jakiej kolejności można je prowadzić? A trzecią rzeczą, która mnie zainteresowała, była wizja Pana Prezydenta dotycząca Europy po wojnie. Dziękuję Panu Prezydentowi za tę otwartą i szczerą rozmowę.

W ciągu ostatnich dwóch i pół roku praktycznie nie ma już krajów, które mogłyby skontaktować się zarówno z jedną, jak i drugą przeciwną stroną. Węgry to tylko jeden z nielicznych krajów. Dlatego właśnie byłem w tym tygodniu w Kijowie i dlatego jestem teraz w Moskwie.

Z doświadczenia wiem, że są to stanowiska od siebie odległe. Trzeba zrobić wiele kroków, aby zbliżyć się do końca wojny. Zrobiliśmy jednak najważniejszy krok – nawiązaliśmy kontakt. I będę nadal pracować w tym kierunku.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button