ŚWIAT

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z wizytą w Kijowie

Spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska 24 maja 2024 r. przybyła z wizytą do Kijowa.

Spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Wystąpiła na forum Rady Najwyższej Ukrainy oraz spotkała się z jej przewodniczącym Rusłanem Stefanczukiem. Przesłanie wizyty brzmiało: Nie ma bezpiecznej Europy i Polski bez wolnej Ukrainy. Małgorzata Kidawa-Błońska odbyła również spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą i ministrem obrony Rustemem Umierowem. Marszałek towarzyszył przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Grzegorz Schetyna.

Po spotkaniu z przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wygłosiła oświadczenie, w którym powiedziała, że jest dla niej zaszczytem, aby móc w Kijowie wyrazić uznanie dla narodu ukraińskiego i zapewnić o solidarności i wsparciu ze strony Polski. „Bo wy walczycie nie tylko o swoją wolność, ale także o wartości nam bliskie, o wartości europejskie” – mówiła. Marszałek Senatu przyznała, że wojna na Ukrainie wkroczyła w trudną fazę, dlatego też konieczna jest koordynacja inicjatyw politycznych, podejmowanych przez poszczególne rządy i parlamenty, w celu utrzymania międzynarodowego poparcia – materialnego wspierania Ukrainy i dostarczania odpowiedniego uzbrojenia. Zapewniła ona, że polscy parlamentarzyści – zarówno w kraju, jak i za granicą – będą akcentować potrzebę niesienia pomocy Ukrainie i konsolidowania większości międzynarodowej wokół idei solidarności z tym krajem. Zapowiedziała, że Polska będzie zabiegać o to, aby negocjacje akcesyjne z Ukrainą rozpoczęły się jeszcze w tym półroczu.

W Radzie Najwyższej Ukrainy marszałek Senatu mówiła, że minęło już 821 dni od użycia przez Rosję ogromnej siły militarnej przeciwko suwerennemu państwu europejskiemu, że popełnione zostały zbrodnie wojenne i okrucieństwa na ukraińskiej ludności cywilnej. „Te dni diametralnie zmieniły sytuację Ukrainy i całej Europy. Tragedia Ukrainy jest również tragedią Polski” – powiedziała marszałek, zaznaczając, że te cierpienia zadaje ten sam wróg. Małgorzata Kidawa-Błońska zacytowała słowa wypowiedziane już w 1920 r. przez ówczesnego polskiego wicepremiera Ignacego Daszyńskiego. „Nie ma wolnej Ukrainy bez niepodległej Polski! I nie ma wolnej Polski bez niepodległej Ukrainy!” Jej zdaniem, Putin wie doskonale – tak jak przed nim wiedzieli to Stalin i rosyjscy carowie – że Ukraina i Polska, kiedy działają wspólnie, są nie do pokonania. Jedynie wtedy, kiedy naszemu wspólnemu wrogowi udaje się zasiać w nas nieufność – Polska i Ukraina stają przed śmiertelną próbą.

Marszałek Senatu podkreśliła, że w nowym niebezpiecznym świecie, ani Polska, ani Ukraina nie zdołają przetrwać samotnie, potrzebują natomiast Unii Europejskiej i NATO. „Polska jest w Unii i NATO. Ukraina ma prawo i powinna tam być. Proces akcesyjny powinien przebiegać tak szybko, jak będzie to możliwe. Kijów może liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie tego procesu” – zadeklarowała. Małgorzata Kidawa-Błońska jasno określiła, że zbliżający się szczyt pokojowy w Szwajcarii należy traktować przede wszystkim jako wyraz szerszego poparcia dla suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy, nie może on natomiast narzucać jakiegokolwiek stanowiska lub decyzji, bo byłoby to sprzeczne z zasadą suwerenności narodów i poszanowania ich prawa do samostanowienia.

Marszałek przypomniała, że w najbliższą niedzielę w Polsce będzie obchodzony Dzień Matki, a kilka dni później Dzień Dziecka. „To nie będzie święto wyłącznie polskich matek i dzieci, ale też wszystkich matek i dzieci z Ukrainy, które znalazły w Polsce bezpieczny dom. (…) Musimy pamiętać, że tysiące ukraińskich dzieci są z dala od swoich rodzin. Rosja próbuje odebrać im historię, rodzinę i tożsamość. Dlatego szczerze życzę ukraińskim matkom i dzieciom, aby jak najszybciej połączyły się ze swoimi rodzinami i żyły w wolnej i bezpiecznej Ukrainie” – przekazała życzenia Małgorzata Kidawa-Błońska. Według marszałek, Polska i Ukraina to dwa narody bardzo doświadczone przez historię, które wspólnie powinny tworzyć przyszłość zjednoczonej, silnej, bezpiecznej i solidarnej Europy. „Nie będzie bezpiecznej Europy bez wolnej Ukrainy ” – powiedziała na zakończenie marszałek Senatu.

Po wizycie w Werchownej Radzie delegacja Senatu spotkała się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą i ministrem obrony Rustemem Umierowem. Zwieńczeniem wizyty była rozmowa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W czasie spotkań rozmawiano o bezpieczeństwie, integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO, europejskich sankcjach nakładanych na Rosję oraz współpracy dwustronnej.

„My jesteśmy ambasadorem Ukrainy także po to, żeby jak najszybciej stała się członkiem Unii Europejskiej. A także – aby jak najszybciej zakończyła się wojna” – powiedziała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska w polskiej ambasadzie po spotkaniu z przedstawicielami ukraińskiego rządu. „Ten dzień jest ważny nie tylko dlatego, że teraz rozmawiamy o umowie bezpieczeństwa. To jest bardzo dobry dzień, bo – jak państwo wiecie – nasze parlamenty bardzo dobrze ze sobą współpracują. Mamy z ukraińskim rządem stałe relacje i podejmujemy wspólne działania – powiedziała marszałek.

Marszałek podała przykład udanej wspólnej inicjatywy ukraińskich i polskich parlamentarzystów. Wspólnie z Rusłanem Stefanczukiem i przewodniczącymi ponad 20 europejskich parlamentów wystosowano w lutym apel do spikera Izby Reprezentantów w Kongresie USA Mike’a Johnsona o uchwalenie ustawy, na mocy której Stany Zjednoczone ostatecznie zatwierdziłyby kluczowy pakiet pomocowy ok. 61 mld dol. dla Ukrainy. „Te pieniądze dla Ukrainy zostały przekazane, czyli potrafimy wspólnie działać. Potrzebne są te rozmowy, bo zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to, co teraz robi Ukraina” – zauważyła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Rozpoczynając pobyt w Kijowie, Małgorzata Kidawa-Błońska złożyła wiązankę kwiatów przy Ścianie Pamięci Poległych za Ukrainę w towarzystwie wiceprzewodniczącej Rady Najwyższej Ołeny Kondratiuk.

Prezydent spotkał się z marszałkiem Senatu RP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z marszałkiem Senatu RP Małgożatą Kidawą-Błońską.

Głowa państwa podziękowała za pomoc militarną i finansową już od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na pełną skalę oraz podkreśliła wagę uchwał polskiego Senatu popierających Ukrainę.

„To bardzo ważne, aby Wasze społeczeństwo traktowało Ukrainę i Ukraińców ciepło od pierwszych dni, kiedy potrzebowaliśmy pomocy. Liczymy na Twoje wsparcie. Bronimy demokracji i wolności także dla Polski, naszego sąsiada. Jestem pewien, że zwyciężymy i wierzę, że będzie to nasze wspólne zwycięstwo” – powiedział Wołodymyr Zełenski.


Głowa Państwa i marszałek Senatu RP podkreślili znaczenie dalszego dynamicznego rozwoju dialogu pomiędzy parlamentami obu krajów.

Prezydent mówił o sytuacji w obwodzie charkowskim i ciągłym ostrzale rakiet, dronów i bomb lotniczych przez państwo-agresora Federacji Rosyjskiej. Rozmawiali o współpracy z Polską na rzecz wzmocnienia systemu obrony powietrznej na terytorium Ukrainy.

Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniu inauguracyjnego Szczytu Pokojowego w Szwajcarii oraz dwustronnemu porozumieniu w sprawie bezpieczeństwa w ramach Deklaracji Wileńskiej G7.

Wymienili także poglądy na temat rozpoczęcia negocjacji pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, w szczególności na temat znaczenia przyszłej polskiej prezydencji dla realizacji priorytetów Ukrainy na drodze do UE.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button