POLITYKAPOLSKA

Marszałek Sejmu Hołownia o KRS, mediach publicznych, Kamińskim i Wąsiku. „Postanowienie o wygaszeniu ich mandatów”

Polskie sprawy

– Wpłynęło do mnie pismo od Ministra Sprawiedliwości informujące, że sąd w Warszawie wydał wyrok skazujący w stosunku do posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

To jest bardzo obszerny dokument. W tej chwili jest on analizowany przez służby prawne Sejmu. Kiedy ta analiza się zakończy – wszystko na to wskazuje – będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów – mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy. Znowu kolejny precedens w tej kadencji Sejmu. Musimy być pewni, że stoimy na twardym gruncie prawnym, że nikt nie ma żadnych wątpliwości. Wszystko musi być zgodnie z prawem i ściśle według formalności – podkreślił marszałek Hołownia.

Marszałek Sejmu przypomniał również, ze postanowienie, kiedy zostanie wydane, podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego.

– Wystosuję wezwanie do obu posłów, by do czasu jej zakończenia procedury odwoławczej powstrzymali się od wykonywania mandatu i będę czekał na rozstrzygnięcie SN, jeśli taka procedura odwoławcza zostanie przez samych zainteresowanych wszczęta – wskazał Szymon Hołownia.

Uchwała Sejmu ws. Krajowej Rady Sądownictwa

W środę (20 grudnia) Sejm podjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. „Zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP, podstawową funkcją ustrojową Krajowej Rady Sądownictwa jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Funkcja ta może być realizowana prawidłowo wyłącznie, gdy KRS jest organem niezawisłym i niezależnym od innych władz” – napisali posłowie w przyjętym dokumencie.

Izba oceniła, że trzy uchwały Sejmu z 6 marca 2018, 20 maja 2021 i 12 maja 2022 r. ws. wyboru sędziów – członków KRS „zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP a skutkiem ich podjęcia było ukształtowanie składu KRS w sposób sprzeczny z Konstytucją RP, Traktatem o Unii Europejskiej oraz Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a w konsekwencji utrata zdolności do realizacji przez KRS jej konstytucyjnych funkcji i zadań, w tym w szczególności zdolności do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Sejm wezwał członków KRS, „wybranych do jej składu wbrew Konstytucji RP”, do zaprzestania działalności w Radzie.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje podjęcie działań na rzecz przywrócenia zgodności stanu prawnego ze standardami konstytucyjnymi oraz międzynarodowymi, a także wzywa organy władzy publicznej, w szczególności Prezydenta RP, do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie Krajowej Radzie Sądownictwa pozycji ustrojowej oraz funkcji określonych w Konstytucji RP i właściwych dla demokratycznego państwa prawnego” – wskazano.

Uchwała Sejmu ws. mediów publicznych

„Sejm RP kierując się stojącym przed konstytucyjnymi organami państwa zadaniem naprawy fundamentów demokratycznego państwa prawnego oraz dobrem obywateli i interesem publicznym, uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji RP” – brzmi tekst uchwały podjętej przez posłów we wtorek, 19 grudnia, podczas 11. dnia 1. posiedzenia Sejmu X kadencji.

W dokumencie zaznaczono, że Sejm „wzywa wszystkie organy państwa Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez PAP”.

Posłowie wezwali także Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

Konferencja Marszałka Sejmu

We wtorek odbyła się konferencja Marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotycząca planu prac Izby na ostatnie trzy dni trwającego 1. posiedzenia. Marszałek zapowiedział ślubowanie posłanki Anny Baluch i Rzecznik Praw Dziecka oraz procedowanie nad trzema ustawami, wśród których znalazła się ustawa budżetowa.

– Pierwsze czytanie, na które mamy zaplanowany cały czwartek, musi się odbyć i musi zostać skonkludowane po to, żebyśmy w okresie międzyświątecznym mogli nad budżetem pracować w komisjach. Mamy bardzo precyzyjny harmonogram pracy nad ustawą budżetową i wszyscy wiemy, jak ona jest ważna. Chcemy zdążyć przed końcem stycznia i zdążymy przed końcem stycznia – zadeklarował marszałek Hołownia.

Szymon Hołownia poinformował również, że Sejm pochyli się również nad trzema uchwałami dotyczącymi: powołania drugiej komisji śledczej, sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa i w mediach publicznych.

Marszałek Sejmu zapowiedział również spotkanie świąteczne dla ok. 500 osób bezdomnych, wykluczonych i potrzebujących, które odbędzie się w piątek, 22 grudnia, w Sali Kolumnowej.

– Zwróciliśmy się do wielu organizacji, żeby zaprosiły w naszym imieniu swoich podopiecznych. Mamy bardzo pozytywny oddźwięk. Zdecydował się nas wspomóc wokalnie Paweł Domagała, z czego się bardzo cieszę. Chcemy być z tymi ludźmi, którzy czasami źle się mają, którzy weszli w jakieś życiowe zakręty. I być z nimi w czasie, kiedy wszyscy chcemy być ze sobą razem – powiedział Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu odniósł się także do sytuacji w mediach publicznych oraz o uchwale Izby w tej sprawie.

– Wszyscy to wiemy i kampania wyborcza pokazała to bardzo dobitnie, że w Polsce naprawdę mamy bardzo różne zdania co do kondycji mediów publicznych i Rady Mediów Narodowych. Niczego nie wymyślamy na nowo. Po prostu chcemy porozmawiać o tym na forum Sejmu, a więc nasze działania w stosunku do Rady Mediów Narodowych ograniczą się do tego, co zapiszemy w tej uchwale. Żadnych innych nie mamy zaplanowanych – zaznaczył marszałek Hołownia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button