POLSKA

Liczba policjantów w polskiej Policji i inne fakty

Polska Policja

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku w polskiej Policji służyło 98 711 policjantów.

Aby rzetelnie porównać stan etatowy Policji na przestrzeni lat należy przyjąć konkretną datę – najwłaściwszym wydaje się koniec lub początek roku, na przykład dzień 31 grudnia.

Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich 8 lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225). Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938).

W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o 1000 etatów i wynosi 103 309, a nie jak w latach wcześniejszych 102 309.

W 2018 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98 711 policjantów, a więc  więcej, aniżeli w latach 2010-2014 i podobnie, jak w latach 2015-2017. Jest to zatem stan zatrudnienia większy, aniżeli jeszcze kilka lat temu.

Rok Stan etatowy Stan zatrudnienia Odejścia styczeń – maj
2010-12-31 102 309   97 416   2324
2011-12-31 102 309   97 366   3060
2012-12-31 102 309   96 225   3394
2013-12-31 102 309   97 697   2464
2014-12-31 102 309   98 804   1559
2015-12-31 102 309   98 843   1382
2016-12-31 102 309   99 938   2040
2017-12-31 103 309   98 721   2708
2018-12-31 103 309   98 711   2239

Odejścia z Policji w I połowie roku

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych, w 2012 roku, w okresie styczeń – maj, odnotowano zarówno najwięcej odejść policjantów ze służby jak i najniższy stan zatrudnienia. Nie są więc prawdziwe sugestie, że Policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być. Liczba odejść (zdecydowanie to przejścia na uposażenie emerytalne w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego) w I połowie roku od lat jest podobna.

Obecnie stan zatrudnienia jest większy, niż choćby w latach 2010-2013 i podobny jak w latach 2014-2018. Według stanu na dzień 1 czerwca br. było 5,7 % wakatów.

Przypomnijmy również, że na koniec 2016 roku polska Policja odnotowała najniższy wskaźnik wakatów od kilkunastu lat, kształtujący się na poziomie zaledwie ok. 2,5%, a w 2017 i 2018 roku stan zatrudnienia został utrzymany na podobnym poziomie.

Zatrudnienie policjantów w KGP

Warto wyjaśnić również mity na temat stanu zatrudnienia policjantów w Komendzie Głównej Policji liczącego rzekomo kilka tysięcy. Otóż w Komendzie Głównej Policji zatrudnionych jest 770 funkcjonariuszy Policji. Zdecydowanie większość z nich jest w służbie kryminalnej i prewencji, a w służbach  wspomagających to np. 2 policjantów w Biurze Finansów, 18 w Biurze Logistyki czy 13 w Biurze Bezpieczeństwa Informacji.

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża (największe zainteresowanie zaobserwowano w latach tzw. kryzysu światowego). To ciekawy ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata  oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Przed podjęciem decyzji o zostaniu policjantem powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji.

W zeszłym roku chętnych do wstąpienia w szeregi Policji było 17660 osób, a z różnych przyczyn odrzuconych zostało 13186 osób.

Na 31 grudnia 2018 roku statystycznie 4 kandydatów przypadało na jedno wolne miejsce. Oczywiście w czasach tzw. „kryzysu światowego” chętnych było więcej, jednak nadal ta liczba jest duża. W 2019 roku Policja planuje przyjąć do służby około 4,5 tys. nowych policjantów.
(KGP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button