GOSPODARKAPOLSKA

Kolejne projekty ustaw. Kredyt mieszkaniowy #naStart, walka z mową nienawiści

Polskie sprawy

Rząd Premiera Donald Tuska przygotowuje nowe rozwiązania, które ułatwią życie Polkom i Polakom.

To m.in. nowy kredyt mieszkaniowy #naStart, zwiększenie środków na budownictwo komunalne i socjalne, w tym na mieszkania dla studentów oraz pakiet deregulacyjny dla gospodarki. Wśród korzystnych zmian będzie także druga waloryzacja rent i emerytur, wprowadzenie bonu senioralnego oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Rząd pracuje również nad nowymi przepisami, które dotyczą walki z mową nienawiści. Projektami zajął się Zespół Programowania Prac Rządu, co oznacza, że trafiły do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Następnie zostaną poddane m.in. uzgodnieniom i konsultacjom społecznym.

Kredyt mieszkaniowy #naStart

Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi m.in. program Bezpieczny kredyt 2 proc. Będzie to wsparcie finansowe w formie dopłat do rat kredytowych, z wyższą pomocą kierowaną w szczególności do rodzin z dziećmi. Zachowana zostanie także możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu.

Wysokość dopłaty do rat kredytu będzie uzależniona od liczby dzieci w gospodarstwie domowym. Gospodarstwa, w skład których nie wchodzą dzieci, dzięki dopłatom uzyskają preferencyjne oprocentowanie kredytu na poziomie 1,5 proc., zaś dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, oprocentowanie kredytu wyniesie 0 proc.

W latach 2024-2025 rząd planuje udzielenie do 100 tys. kredytów mieszkaniowych #naStart, przy założeniu, że średnia kwota kredytu w każdym roku realizacji programu, wyniesie 410 tys. zł.

Budownictwo komunalne i socjalne, w tym mieszkania dla studentów

Ułatwiona zostanie realizacja lokalnej polityki mieszkaniowej. Chodzi o przywrócenie społecznego charakteru inwestycji mieszkaniowych, które finansowane są z budżetu państwa oraz umożliwienie znacznego wzrostu skali tego typu inwestycji w najbliższych latach.

Nowością będzie także możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na budowę lub remont powierzchni na potrzeby mieszkaniowe studentów.

Pakiet deregulacyjny dla gospodarki

Wprowadzone zostaną uproszczenia dotyczące prawa gospodarczego i administracyjnego. Chodzi m.in. o:

ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie,

skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni,

wprowadzenie zasady odpowiedniego vacatio legis dla projektów ustaw związanych z działalnością gospodarczą.

Nowe przepisy mają wprowadzić także zmiany, które będą dotyczyć skuteczniej obrony praw przedsiębiorców.

Druga waloryzacja rent i emerytur

Od 2024 roku wprowadzona zostanie dodatkowa waloryzacja rent i emerytur w przypadku, gdy inflacja w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc. Dzięki temu waloryzacja będzie odbywała się:

raz w roku, gdy inflacja w pierwszym półroczu nie przekroczy 5 proc.,

dwa razy w roku, w sytuacji wzrostu inflacji w pierwszym półroczu powyżej 5 proc. – przeprowadzona zostanie wówczas zarówno waloryzacja roczna, jak i dodatkowa waloryzacja, która przeprowadzana będzie od 1 września.

Wprowadzenie bonu senioralnego

Bon senioralny będzie przeznaczony dla osób, które pracują i z tego powodu nie mogą zapewnić wsparcia bliskiej osobie starszej w codziennym funkcjonowaniu.

Środkami w ramach bonu senioralnego zarządzać będzie gmina, która zorganizuje opiekę nad osobą starszą w jej miejscu zamieszkania.

Proponowana miesięczna wartość bonu senioralnego wyniesie maksymalnie 2150 zł.

Wyższy zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony z 4 tys. zł do 7 tys. zł – to wzrost o 75 proc.

Kwota zasiłku będzie podlegała corocznej waloryzacji.

Walka z mową nienawiści

Zwiększona zostanie ochrona przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści.

Chodzi o wzmocnienie ochrony karnej przed przestępstwami, które motywowane są dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Walka z dyskryminacją w sporcie

Poprawi się sytuacja kobiet w sporcie. Wprowadzone zostaną tzw. kwoty płci we władzach polskich związków sportowych (minimum 30 proc.). Dzięki temu wzrośnie rola kobiet we władzach polskiego sportu.

Podwyższone zostaną kwoty i wydłużone okresy przyznawania stypendiów sportowych po urodzeniu dziecka.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button