POLSKA

Kierowcy nie ustępuje pierwszeństwa pieszym w Polsce! Przerażający raport

90% kierowców przekracza dozwolony limit prędkości dojeżdżając do wyznaczonego przejścia

Z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że kierowcy nie ustępuje pierwszeństwa pieszym.

Kierujący pojazdami w rejonie przejść dla pieszych poruszają się za szybko i niestety przekraczają prędkości dozwolone w danym obszarze.

Z wywiadów przeprowadzonych z pieszymi wynika, że:

– 75% pieszych ma świadomość obowiązku stosowania elementów odblaskowych na drogach nieoświetlonych poza obszarem zabudowanym, ale tylko 46% deklaruje, że takie elementy stosuje,
– ponad 90% pieszych deklaruje, że zachowanie szczególnej ostrożności przed przejściem jest najważniejszym obowiązkiem pieszego,
– 64% pieszych z dużych miast i 81% pieszych z małych miejscowości deklarują, że największym problemem ich bezpieczeństwa jest fakt, że kierowcy nie zatrzymują się, aby pieszy mógł bezpiecznie przejść,
– 78% pieszych deklaruje, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu: „Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących”.

Z obserwacji zachowań pieszych w zakresie stosowania odblasków w ciemnej porze dnia poza obszarem zabudowanym wynika, że:

– ponad 80% pieszych nie stosuje odblasków,
– 60% pieszych nosi ciemne ubrania,
– większość elementów odblaskowych stosowanych przez pieszych to elementy trwale związane z odzieżą (ok. 70%).

W celu oceny relacji „pieszy-kierowca” przeprowadzono analizę prędkości pojazdów zbliżających się do przejść dla pieszych oraz zachowania kierowców w rejonie przejść dla pieszych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:

– w obszarach o dopuszczalnej prędkości równej 50 km/h, tj. obszarach zlokalizowanych w miastach i małych miejscowościach, ok. 85% kierowców przekracza dopuszczalną prędkość dojeżdżając do wyznaczonego przejścia,
– w obszarach zamiejskich o dopuszczalnej prędkości wynoszącej 70 km/h, aż 90% kierowców przekracza dozwolony limit prędkości dojeżdżając do wyznaczonego przejścia,
– w obszarach o dopuszczalnej prędkości wynoszącej 50 km/h największą prędkość w odległości 10 m od przejścia dla pieszych (analizując jedynie typ przekroju ulicznego) osiągają pojazdy w przekrojach ulicznych typu 2×2 (2×3) i przekrojach 1×4 bez wyspy azylu,
– w obszarach o dopuszczalnej prędkości wynoszącej 70 km/h większą prędkość w odległości 10 m od przejścia dla pieszych (analizując jedynie typ przekroju ulicznego) osiągają pojazdy w przekrojach ulicznych typu 1×2 bez wyspy azylu,
– zarówno w obszarach o dopuszczalnej prędkości 50 km/h i 70 km/h (analizując jedynie rodzaj odcinka) mniejszą prędkością pojazdów w odległości 10 m od przejścia dla pieszych charakteryzują się przejścia znajdujące się w rejonie skrzyżowań w stosunku do przejść zlokalizowanych na odcinkach międzywęzłowych. Najprawdopodobniej jest to związane z tym, że w rejonie skrzyżowania kierowca ma więcej decyzji do podjęcia i musi zwracać uwagę zarówno na pojawiających się pieszych jak i nadjeżdżające pojazdy.

Z badań ankietowych wynika, że:

– ankietowani kierowcy, w zdecydowanej większości są świadomi zasad jakie powinno stosować przed przejściem dla pieszych w sytuacji, gdy pieszy jest przed lub już na przejściu dla pieszych (ponad 90% deklaruje obowiązek ustąpienia pierwszeństwa),
– kierowcy wskazują jako główne problemy na przejściach dla pieszych nieprawidłowe zachowania pieszych (76%) oraz nieprawidłowe zachowania kierowców (52%),
– do najważniejszych obowiązków kierowcy zaliczają zachowanie szczególnej ostrożności (89%), zakaz wyprzedzania innego pojazdu (80%), zakaz omijania pojazdu, który zatrzymał się by ustąpić pieszemu pierwszeństwa (77%),
– 72% kierowców uważa, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu: „Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących.

Niebezpieczne zachowania pieszych

Analizie poddano następujące niebezpieczne zachowania pieszych:

– przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych w sąsiedztwie wyznaczonego przejścia (do 100 m),
– wtargnięcie na jezdnię,
– przekraczanie jezdni na czerwonym świetle,
– rozmowa przez telefon,
– pisanie wiadomości tekstowych,
– słuchanie muzyki (posiadanie słuchawek w uszach).

Badania przeprowadzono w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim na wybranych odcinkach dróg. W miastach i małych miejscowościach na odcinkach dróg z limitem prędkości 50/70 km/h oraz na zamiejskich odcinkach dróg o dozwolonej prędkości 70 km/h badanie zrealizowano na próbie prawie 7 tysięcy pieszych i ponad 32 tysiącach pojazdów w badaniach terenowych. Dodatkowo przeprowadzono 800 badań ankietowych z kierowcami i pieszymi.

Wypadki w 2018 roku

W 2018 r., w okresie letnim, najwięcej wypadków miało miejsce w maju i w lipcu.
W ogólnej liczbie poszkodowanych w wypadkach w Polsce największy odsetek stanowią kierujący samochodami i ich pasażerowie.

W 2018 roku z winy kierujących pojazdami powstało 27 556 wypadków (co stanowi 87,0% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 177 osób (76,1%), a 33 261 zostało rannych (89,0%).

Głównymi przyczynami wypadków było:

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7 488 wypadków;
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 256 wypadków;
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 3 072 wypadki.

Wypadki z winy pieszych

Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2018 roku spowodowali oni 2 119 wypadków (6,7% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 348 osób (12,2% ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosło 1 814 osób (4,9% ogółu rannych).

W porównaniu z 2017 rokiem piesi spowodowali mniej wypadków o 259 (-10,9%), w których było mniej osób zabitych o 77 (-18,1%) oraz mniej osób rannych o 198 (-9,8%).

Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było:

• wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 1 031 wypadków
(tj. 48,7% wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych);
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 262 wypadki (12,4%);
• wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 241 wypadków (11,4%);
• wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 202 wypadki (9,5%).

Analizując przyczyny wypadków z winy pieszych, należy zwrócić uwagę na wypadki z powodu: leżenia, siedzenia, klęczenia, stania na jezdni, ponieważ skutki tych wypadków są najtragiczniejsze – prawie w co drugim takim wypadku zginął człowiek.

Zarówno w przypadku kierujących, jak i pieszych – sprawców wypadków drogowych – to głównie mężczyźni przyczyniali się do ich powstania. Statystycznie 66,6% wypadków spowodowanych przez pieszych było zawinionych przez mężczyzn, kobiety – piesze spowodowały 31,9% wypadków.
Najwięcej wypadków, bo 561 (26,5% ogółu wypadków z winy pieszych) oraz najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 150 (tj. 43,1% ogółu zabitych w wypadkach z winy pieszych) spowodowali piesi w wieku powyżej 60 lat.

Najwięcej wypadków piesi spowodowali w miesiącach: grudzień (278 wypadków, 50 zabitych i 231 rannych) i październik (232 wypadki, 37 zabitych, 196 rannych).
Jako jeden z czynników wpływających na taki rozkład wypadków uznać można złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie oraz szybko zapadający zmierzch.
Wówczas piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności (tak pieszych, jak i kierujących) skutkuje dużą liczbą wypadków.
(KRBRD)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button