POLSKAŚWIAT

KE zdecydowała. Polska w Prokuraturze Europejskiej

Komisja Europejska

Komisja Europejska podjęła 29 lutego br. decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej (EPPO).

Prokuratura Europejska będzie prowadziła dochodzenia dotyczące przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku.

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar złożył wniosek do premiera Donalda Tuska o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej już w pierwszym dniu urzędowania w resorcie sprawiedliwości, czyli 13 grudnia 2023 r.

Polska stanie się częścią EPPO z dniem wejścia w życie decyzji Komisji. Prokuratura Europejska będzie mogła rozpocząć działalność i dochodzenia w Polsce 20 dni po mianowaniu przez Radę Prokuratora Europejskiego z Polski.

W Polsce będzie działać 24 prokuratorów europejskich, którymi zostaną prokuratorzy okręgowi. Będą funkcjonować w trzech lub czterech biurach Prokuratury Europejskiej – jednym w Warszawie i pozostałych w innych miastach kraju.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar wydał zarządzenie, na podstawie którego zostanie powołany Zespół ds. wyłonienia kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego.

Prokuratura Europejska jest niezależnym organem Unii Europejskiej odpowiedzialnym za ściganie przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. EPPO wszczyna postępowania przygotowawcze, wnosi akty oskarżenia i pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami państw członkowskich Unii Europejskiej.

Udział polskich prokuratorów w pracach Prokuratury Europejskiej pozwoli skuteczniej ścigać przestępstwa przeciwko interesom finansowym państw członkowskich, w tym Polski. Efektywne zwalczanie nadużyć pieniężnych ograniczy zmniejszanie budżetu Unii i sprawi, że Wspólnota będzie dysponowała większymi środkami do realizowania swoich celów. Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej wpłynie na lepszą współpracę pomiędzy wymiarem sprawiedliwości Polski i państw UE.

Europejska Prokurator Generalna Laura Kovesi powiedziała w styczniu podczas wizyty w Polsce, że nasz kraj będzie jednym z najważniejszych „elementów Prokuratury Europejskiej”.

Prokuratura Europejska działa od czerwca 2021 r. Ściga m.in. oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy i korupcję. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich UE. Polskie organy ścigania współpracują już z Prokuraturą Europejską m.in. w zakresie pomocy prawnej świadczonej sądom i prokuratorom innych państw oraz w realizacji europejskiego nakazu dochodzeniowego i europejskiego nakazu aresztowania.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button