GOSPODARKAPOLSKA

Inflacja za grudzień 2023. Najnowsze dane GUS

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,1% (wskaźnik cen 106,1).

Zaś w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).

W październiku wyniosła ona 6,6 proc..

W listopadzie 2023 roku była na poziomie 6.5 proc.

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 12 2023 01-12 2023
12 2022=100 11 2023=100 01-12 2022=100
OGÓŁEM 106,1 100,1 111,4
Żywność i napoje bezalkoholowe 105,9 100,2 115,1
Nośniki energii 109,8 99,7 117,5
Paliwa do prywatnych środków transportu 94,0 98,2 96,0

Inflacja bazowa w listopadzie 2023 r.

W listopadzie 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,3 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 6,6 proc. r/r.

Narodowy Bank Polski opublikował 18 grudnia 2023 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w listopadzie 2023 r. W relacji rok do roku inflacja:

• po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 5,2 proc., wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej;
• po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 9,2 proc., wobec 9,9 proc. miesiąc wcześniej;
• po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,3 proc., wobec 8,0 proc. miesiąc wcześniej;
• tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 7,6 proc., wobec 8,3 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.
(źródło danych GUS, NBP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button