ŚWIAT

G7. 50 mld dolarów dla Ukrainy z aktywów rosyjskich. Zełenski zawarł umowy o bezpieczeństwie z Japonią i USA

Szczyt G7

We Włoszech odbył się szczyt G7.

„Dla nas najważniejsze są rozwój koalicji myśliwskiej, przyspieszenie szkolenia pilotów i przyspieszenie dostaw samolotów. Rozwój ukraińskiego systemu obrony powietrznej w oparciu o najpotężniejsze systemy zachodnie oraz wzrost zdolności dalekiego zasięgu. Zatwierdzenie formatu wykorzystania rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, szczególnie w zakresie rozwoju naszego przemysłu obronnego i wspólnej produkcji broni.

Dzisiaj wziąłem udział w posiedzeniu G7. Spotkałem się z gospodarzem szczytu, premier Włoch Giorgią Meloni, a także premierami Kanady i Wielkiej Brytanii Justinem Trudeau i Rishi Sunakiem, przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i dyrektor zarządzającą MFW Kristaliną Georgiewą.

Włochy – G7. Wołodymyr Zełenski i Giorgia Meloni (fot. president.gov.ua)

Dwustronne porozumienia dotyczące bezpieczeństwa zostały podpisane podczas spotkań z prezydentem USA Joe Bidenem i premierem Japonii Fumio Kishidą. Dokument ze Stanami Zjednoczonymi był bezprecedensowy, tak jak powinien być w przypadku przywódców wspierających Ukrainę” – powiedział Zełenski.

50 mld dolarów zostanie wypłaconych Ukrainie z tytułu wykorzystania zysków z zamrożonych w UE i krajach G7 rosyjskich aktywów.

– Ukraina i USA podpisały najsilniejsze porozumienie na cały okres niepodległości naszego państwa – Wołodymyr Zełenski

Dwustronna umowa o bezpieczeństwie podpisana ze Stanami Zjednoczonymi potwierdza wiarygodność wsparcia USA dla niepodległości Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył to we Włoszech podczas wspólnej konferencji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.

Wołodymyr Zełenski podziękował Bidenowi za przywództwo jakie wykazało w szczególności to porozumienie i lata wsparcia dla Ukrainy, a także obu zespołów, które pracowały nad treścią dokumentu.


Prezydent Ukrainy podkreślił, że umowa zawiera klauzule dotyczące uczciwej odpowiedzialności Rosji za tę wojnę oraz ważne stanowiska dotyczące broni dla ukraińskiej obronności. W szczególności konkretne punkty dotyczące systemów Patriot, dostaw eskadr myśliwskich i niezbędnej broni na Ukrainę.

Zełenski zwrócił także uwagę na przywództwo prezydenta USA w decyzji G7 w sprawie pożyczki dla jego kraju w wysokości 50 miliardów dolarów.

„Zamrożenie rosyjskich aktywów powinno mieć na celu ochronę życia Ukraińców przed rosyjskim terrorem i zrekompensowanie szkód wyrządzonych Ukrainie przez agresora. To uczciwe i całkowicie słuszne” – podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Joe Biden zauważył, że celem tego porozumienia jest wzmocnienie obronności Ukrainy i jej zdolności do odstraszenia agresora. Według niego USA dostarczą Ukrainie broń i amunicję oraz rozszerzą wymianę danych wywiadowczych. Współpraca Sił Zbrojnych Ukrainy i Stanów Zjednoczonych zostanie wzmocniona zgodnie ze standardami NATO, a inwestycje w bazę wojskowo-przemysłową zapewnią Ukrainie zdolność do posiadania własnej broni.

Do grupy G7 należą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy oraz Kanada.

Włochy – G7. Wołodymyr Zełenski i Joe Biden (fot. president.gov.ua)

Ukraina i USA zawarły dwustronną umowę o bezpieczeństwie

Podczas wizyty we Włoszech prezydent Wołodymyr Zełenski i prezydent USA Joe Biden podpisali Dwustronne Porozumienie o bezpieczeństwie między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi.

Za pomocą tego dokumentu Stany Zjednoczone podejmują długoterminowe zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa, mające na celu wsparcie wysiłków Ukrainy na rzecz wygrania wojny i powstrzymania ewentualnej rosyjskiej agresji militarnej w przyszłości.

Polityka Stanów Zjednoczonych polega na pomaganiu Ukrainie w utrzymaniu niezawodnego i zrównoważonego poziomu obronności. W szczególności Stany Zjednoczone zamierzają zaapelować do Kongresu o przeznaczenie środków na utrzymanie niezawodnych zdolności obronnych Ukrainy w czasie wojny i pokoju.

Stany Zjednoczone będą wspierać siły obronne oraz rozwój zdolności wojskowych poprzez dostarczanie broni, sprzętu, szkoleń i innej pomocy we współpracy z partnerami. Chodzi o pomoc w takich obszarach jak obrona powietrzna, artyleria, pojazdy opancerzone, lotnictwo bojowe, bezpieczeństwo morskie, bezpieczeństwo cybernetyczne czy ochrona infrastruktury krytycznej.

Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę w rozwoju wielopoziomowego, zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej, w szczególności opartego na systemach Patriot. Będą koordynować z Ukrainą i jej sojusznikami modernizację Sił Powietrznych naszego kraju i zakup eskadr nowoczesnych myśliwców czwartej generacji (w tym m.in. samolotów F-16), a także pomagać w rozwoju innych zdolności, w tym bezzałogowe statki powietrzne.

Dokument mówi o współpracy na rzecz rozwoju obronnej bazy przemysłowej Ukrainy dzięki wspólnym badaniom, rozwojowi, produkcji obronnej, a także wsparciu dla zwiększenia produkcji niezbędnej broni, amunicji i sprzętu w tym kraju.

Porozumienie wyznacza główne kierunki długoterminowej pomocy USA na rzecz ożywienia gospodarczego, realizacji reform i dalszego wspierania ukraińskiej formuły pokojowej.

W dokumencie wyraźnie wskazano także wsparcie Stanów Zjednoczonych dla przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO.

Poszczególne fragmenty dokumentu odnoszą się do znaczenia pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za agresję na Ukrainę, w szczególności poprzez zapłatę odszkodowań. Odnotowano także wysiłki USA zmierzające do stosowania sankcji i kontroli eksportu. Zauważa się potrzebę zbadania wszystkich możliwych sposobów wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów suwerennych do wsparcia naszego państwa.

USA stały się 17. krajem, z którym Ukraina zawarła dwustronne porozumienie o bezpieczeństwie w celu wdrożenia postanowień Deklaracji Wileńskiej G7. Wcześniej Ukraina podpisała takie dokumenty z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Danią, Kanadą, Włochami, Holandią, Finlandią, Łotwą, Hiszpanią, Belgią, Portugalią, Szwecją, Islandią, Norwegią i Japonią.

Przygotowanie nowych pakietów pomocowych i działania na rzecz powrotu ukraińskich dzieci do domu: Zełenski spotkał się z premierem Kanady

We Włoszech, na marginesie szczytu „Grupy Siedmiu”, Zełenski spotkał się z premierem Kanady Justinem Trudeau.

Głowa państwa podziękowała Kanadzie za wsparcie obronne i przygotowanie przyszłych pakietów pomocowych. W szczególności odnotowała transfer opancerzonych pojazdów ewakuacyjnych i innych pojazdów opancerzonych, a także inicjatywę Kanady polegającą na udzieleniu Ukrainie pożyczki w wysokości 50 miliardów dolarów zabezpieczonej rosyjskimi aktywami.

Włochy – G7. Justin Trudeau i Wołodymyr Zełenski (fot. president.gov.ua)

„Byliście pierwszym krajem, który zaczął promować tę kwestię. Dziękuję za Twój donośny głos. Dziękuję za podjęcie decyzji w sprawie 50 miliardów. Pomogą Ukrainie nie tylko na polu bitwy, ale także w odbudowie. I w imieniu całego naszego narodu dziękuję za wsparcie obronne i wzmocnienie naszych chłopców, odważnych bohaterów na polu bitwy” – zauważył prezydent.

Oświadczenie Jake’a Sullivana w sprawie rosyjskich zbrodni wobec ukraińskich dzieci

„Od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na pełną skalę członkowie sił rosyjskich i inni rosyjscy urzędnicy deportowali do Rosji setki tysięcy ukraińskich cywilów, w tym dzieci, które siłą oddzielono od rodzin. Jesteśmy świadomi nowych i wiarygodnych doniesień, jakoby władze rosyjskie zamieszczały listy uprowadzonych ukraińskich dzieci na rosyjskich stronach internetowych poświęconych adopcji. To jest podłe i przerażające. Te ukraińskie dzieci należą do swoich rodzin na Ukrainie. Rosja prowadzi wojnę nie tylko przeciwko ukraińskiej armii, ale także przeciwko narodowi ukraińskiemu. Jak już wcześniej mówił Prezydent, Rosja popełnia na Ukrainie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości. Będziemy nadal wspierać naród ukraiński, pomagając mu bronić się przed barbarzyńską wojną agresywną prowadzoną przez Rosję.”

Ukraina zawarła dwustronną umowę o bezpieczeństwie z Japonią

We Włoszech Zełenski i premier Japonii Fumio Kishida podpisali dwustronne porozumienie o wsparciu Ukrainy i współpracy Ukrainy z rządem Japonii.

Jest to pierwsza umowa o bezpieczeństwie zawarta przez ten kraj w celu realizacji Wspólnej Deklaracji G7 z krajem niebędącym członkiem NATO oraz krajem regionu Pacyfiku. Tego rodzaju porozumienie i poziom wsparcia są w Japonii bezprecedensowe.

Dokument wyznacza główne kierunki długoterminowego wsparcia Japonii w obszarze bezpieczeństwa i obrony, pomocy humanitarnej, odbudowy i odbudowy.

W tym roku Japonia przekaże temu krajowi 4,5 miliarda dolarów. Stanów Zjednoczonych i będzie nadal pomagać przez cały dziesięcioletni okres obowiązywania umowy. W sumie kwota pomocy udzielonej przez Japonię od marca 2022 roku wyniesie ponad 12 miliardów dolarów.

Dokument przewiduje transfer na Ukrainę nieśmiercionośnego sprzętu, z uwzględnieniem ograniczeń konstytucyjnych Japonii, a także zakłada dalszy rozwój współpracy w ramach koalicji zdolności, których Japonia jest członkiem, w szczególności koalicji ds. technologii informatycznych i rozminowywania.

Japonia zapewni leczenie rannym ukraińskim żołnierzom, będzie współpracować z Ukrainą w obszarach wywiadu i ochrony tajnych informacji, wzmocnienia ochrony i odbudowy infrastruktury krytycznej, wzmocnienia bezpieczeństwa cybernetycznego i informacyjnego, zapewnienia swobodnej żeglugi i bezpieczeństwa szlaków morskich. W odbudowie i odbudowie Ukrainy pomogą także japońscy partnerzy, angażując w to sektor prywatny i japońskie instytucje rządowe.

Odrębny blok porozumienia dotyczy współpracy w przemyśle, w którym Japonia zajmuje wiodącą pozycję na świecie. Kraje będą badać możliwości rozwoju bazy przemysłowej Ukrainy, w szczególności poprzez zaangażowanie sektora prywatnego, tworzenie wspólnych przedsięwzięć i prowadzenie badań.

Japonia będzie w dalszym ciągu wspierać ukraińską formułę pokojową, wzmacniać sankcje wobec Rosji, współpracować w zakresie wypracowania mechanizmu naprawienia szkód, w szczególności kosztem suwerennego majątku rosyjskiego, oraz w postawieniu agresora przed wymiarem sprawiedliwości.

Japonia będzie także w dalszym ciągu pomagać Ukrainie we wzmacnianiu bezpieczeństwa nuklearnego, szczególnie w kontekście ochrony elektrowni jądrowej w Zaporożu.

W sumie Ukraina zawarła już 16 dwustronnych umów o bezpieczeństwie: z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Danią, Kanadą, Włochami, Holandią, Finlandią, Łotwą, Hiszpanią, Belgią, Portugalią, Szwecją, Islandią i Norwegią.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button