POLSKA

Egzamin maturalny 2020. Ponad 272 tys. absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum

Matura 2020

Ponad 272 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło 8 czerwca do egzaminu z języka polskiego.

To pierwszy z zaplanowanych egzaminów maturalnych, które będą przeprowadzone od 8 do 29 czerwca. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczególne wytyczne sanitarne, opracowane przez MEN, CKE i GIS.

Egzamin maturalny 2020

– Przede wszystkim po raz kolejny życzymy wam, maturzyści powodzenia na tych najważniejszych, jak na razie, dla was egzaminach. Mamy nadzieję, że między innymi dzięki temu, żeby było kilka tygodni dodatkowo, mogliście się bardzo dobrze do nich przygotować. Te wyniki będą takie, jak oczekiwaliście i dzięki temu dostaniecie się na te kierunki studiów, na te uczelnie, które sobie wybraliście – powiedział Minister Edukacji Narodowej, zwracając się do tegorocznych maturzystów. – Dziś rozpoczyna się seria egzaminów. Zaczynamy od egzaminu z języka polskiego. Egzaminy będą trwały do aż do 29 czerwca – dodał minister.

Na zmieniony termin i odmienną formułę zwrócił także uwagę dyrektor CKE dr Marcin Smolik.

– Egzamin tegoroczny różni się od ubiegłorocznego tym, że odbywa się w innym terminie i specyficznej sytuacji epidemicznej, ale również tym, że nie jest przeprowadzany egzamin w części ustnej – zaznaczył dyrektor CKE.

Maturzyści 2020

W tym roku przystąpienie do egzaminu maturalnego zadeklarowało 272 456 absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum. Cykl egzaminów rozpoczęła matura z języka polskiego (8 czerwca). W kolejnych dniach maturzyści będą zdawali matematykę (9 czerwca) oraz język angielski (10 czerwca).

Dodatkowo do egzaminu przystąpią także absolwenci z lat ubiegłych. Ogółem zostanie dla nich przeprowadzonych 92 939 egzaminów. Osoby te przystępują w szczególności po to, aby zdać egzamin, podwyższyć jego wynik bądź podejść do egzaminu z kolejnego przedmiotu.

Ponadto w tym roku zostanie przeprowadzonych 327 egzaminów ustnych. Przystąpią do niego maturzyści, którzy potrzebują wyniku z części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły za granicą. Będą to egzaminy z: języka angielskiego (285), języka polskiego (26), języka niemieckiego (13), języka rosyjskiego (2) oraz języka francuskiego (1).

Egzamin maturalny 2020 – terminy

Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminu maturalnego. Tegoroczny egzamin dojrzałości przeprowadzony jest w następujących terminach:

 • termin główny – 8-29 czerwca br.,
 • termin dodatkowy – 8-17 lipca br.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 sierpnia br. Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, zostanie przeprowadzona 8 września br. (wtorek) o godz. 14:00. Będzie to egzamin wyłącznie w formie pisemnej. Wyniki z tego egzaminu będą ogłoszone 30 września br.

Egzamin maturalny – przedmioty obowiązkowe

Każdy maturzysta przystępuje obowiązkowo do egzaminu z:

 • języka polskiego na poziomie podstawowym – minimum 30%,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – minimum 30%,
 • matematyki na poziomie podstawowym – minimum 30%,
 • 1 przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – egzamin z tego przedmiotu nie ma progu zaliczenia,

Dodatkowo absolwenci szkół i klas z językiem mniejszości narodowych przystępują do egzaminu z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym i aby go zdać muszą otrzymać minimum 30% punktów.

Egzamin maturalny – przedmioty dodatkowe

Maturzyści mogą zdawać także egzamin z przedmiotów dodatkowych. Wówczas mają do wyboru od 1 do 5 kolejnych przedmiotów (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia.

Wybory maturzystów − liczba wybranych przedmiotów dodatkowych – kształtują się następująco:

 • 1 przedmiot dodatkowy − 39,7% zdających,
 • 2 przedmioty dodatkowe − 31,5% zdających,
 • 3 przedmioty dodatkowe − 23,5% zdających,
 • 4 i więcej przedmiotów dodatkowych − 5,3% zdających.

Najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym wybieranym przez maturzystów jest język angielski (59,9%). Na kolejnych miejscach znalazły się: geografia (26,6%), matematyka (24,2%), język polski (22,3%), biologia (17,2%), chemia (9,4%), fizyka (8,0%), historia (7,5%), WOS (6,1%), informatyka (2,4%), język niemiecki (2,2%).

Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe (pary) to:

 • język angielski i matematyka −19,8 %,
 • język angielski i język polski −14,4 %,
 • język angielski i geografia −12,5 %,
 • chemia i biologia −10 %,
 • język angielski i biologia −9,1 %,
 • matematyka i fizyka − 7,4 %,
 • język angielski i fizyka − 6,2 %,
 • język angielski i chemia −5,6 %,
 • matematyka i geografia −5,4 %,
 • język angielski i historia −4,4 %.

Arkusze maturalne

Ogółem do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czerwcu przygotowano:

 • 388 różnego rodzaju arkuszy (do 24 przedmiotów),
 • 78 różnego rodzaju płyt (egzaminy z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki).

Arkusze maturalne były gotowe już na termin majowy (zgodnie z planowanym pierwotnie terminem). W związku z czym na ich pierwszej stronie jest wydrukowana data majowa.
Arkusze z pierwszego dnia egzaminu maturalnego są dostępne na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl

Bezpieczeństwo podczas egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, zostały podkreślone w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button