ŚWIAT

Dwa lata wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. UE – trzynasty pakiet sankcji wobec Rosji przyjęty

Komisja Europejska

Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę trzynastego pakietu sankcji wobec Rosji.

Dwa lata od brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę wsparcie UE dla Ukrainy i jej mieszkańców pozostaje tak samo silne. Europa jest zjednoczona i zdecydowana nadal bronić swoich wartości i podstawowych zasad.

Pakiet ten koncentruje się na dalszym ograniczaniu dostępu Rosji do technologii wojskowych, np. dronów, oraz na umieszczaniu w odpowiednim wykazie kolejnych przedsiębiorstw i osób zaangażowanych w działania wojenne Rosji. Dzięki temu nowemu pakietowi liczba indywidualnych wpisów do wykazu osiągnęła ponad 2 tys., co zadaje dotkliwy cos tym, którzy umożliwiają Rosji prowadzenie nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie.

Nie możemy jednak spocząć na laurach. Pełne wdrożenie sankcji ma kluczowe znaczenie dla pozbawienia Moskwy dochodów, towarów i technologii potrzebnych do prowadzenia wojny. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie, aby zapewnić skuteczne egzekwowanie środków, oraz będzie nadal ściśle współpracować z państwami trzecimi w celu przeciwdziałania próbom obchodzenia przepisów.

Na trzynasty pakiet składają się następujące podstawowe elementy:

KOLEJNE OSOBY I PODMIOTY OBJĘTE SANKCJAMI 

Jest to bezprecedensowy pakiet dotyczący 194 podmiotów objętych sankcjami, w tym 106 osób fizycznych i 88 osób prawnych. Tym samym liczba podmiotów objętych sankcjami UE przekroczyła 2 tys.  W szczególności:

  • Sankcje wymierzone w rosyjski sektor wojskowy i obronny: nowe sankcje obejmują ponad 140 przedsiębiorstw i osób fizycznych z rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, które m.in. produkują pociski, drony, systemy pocisków przeciwlotniczych, pojazdy wojskowe, zaawansowane technologicznie komponenty do broni i innego rodzaju sprzęt wojskowy.
  • Jasny sygnał przeciwko partnerom działań wojennych Rosji: nowe sankcje obejmują dziesięć (rosyjskich) przedsiębiorstw i osób fizycznych zaangażowanych w wysyłkę broni z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) do Rosji. Są również wymierzone w ministra obrony KRLD, a także kilka białoruskich przedsiębiorstw i osób udzielających wsparcia rosyjskim siłom zbrojnym.
  • Zwalczanie obchodzenia przepisów: nowe sankcje obejmują rosyjskie przedsiębiorstwo logistyczne i jego dyrektora, którzy są zaangażowani w import równoległy do Rosji towarów objętych zakazem, oraz trzeci podmiot rosyjski zaangażowany w inny system zamówień publicznych.
  • Wzmocnienie działań UE przeciwko rosyjskiej tymczasowej okupacji i nielegalnej aneksji obszarów Ukrainy: nowe sankcje obejmują sześciu sędziów i dziesięciu urzędników na okupowanych terytoriach Ukrainy.
  • Sankcje dotyczące naruszeń praw dziecka: nowe sankcje obejmują również 15 osób fizycznych i dwa podmioty zaangażowane w przymusowe przenoszenie i deportację, a także indoktrynację wojskową ukraińskich dzieci, w tym na Białorusi.

ŚRODKI HANDLOWE

Pakiet ten intensyfikuje nasze działania mające na celu powstrzymanie Rosji przed nabywaniem zachodnich wrażliwych technologii dla rosyjskiego wojska. Bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony, odegrały kluczową rolę w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. W pakiecie tym sankcjami objęto zatem konkretnie przedsiębiorstwa, które zaopatrują Rosję w kluczowe komponenty dronów, i wprowadzono pewne sankcje sektorowe w celu zlikwidowania luk prawnych i utrudnienia prowadzenia działań wojennych z użyciem dronów.

Na podstawie twardych dowodów pochodzących z różnych źródeł, popartych danymi handlowymi i celnymi, w pakiecie dodano 27 przedsiębiorstw z Rosji i państw trzecich do wykazu podmiotów powiązanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym (załącznik IV rozporządzenia 833/2014). UE nałoży ograniczenia eksportowe na te przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii podwójnego zastosowania, a także towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obrony i bezpieczeństwa. W pakiecie dodano:

  • 17 rosyjskich przedsiębiorstw zaangażowanych w opracowywanie, produkcję i dostawy podzespołów elektronicznych, w szczególności w odniesieniu do produkcji dronów.
  • cztery przedsiębiorstwa zarejestrowane w Chinach i po jednym przedsiębiorstwie zarejestrowanym w następujących krajach: Kazachstan, Indie, Serbia, Tajlandia, Sri Lanka i Turcja, które to przedsiębiorstwa również prowadzą handel komponentami elektronicznymi, w tym pochodzącymi z UE.

Ponadto pakiet rozszerza wykaz produktów zaawansowanych technologicznie, które mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub do rozwoju rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. Dodano w nim komponenty wykorzystywane do opracowywania i produkcji dronów, takie jak transformatory elektryczne, konwertery i wzbudniki znajdujące się m.in. w dronach, a także kondensatory aluminiowe, które mają zastosowania wojskowe, np. w pociskach i dronach oraz systemach łączności dla statków powietrznych i statków.  Jeszcze bardziej osłabi to zdolności wojskowe Rosji. 

ŚRODKI MAJĄCE NA CELU WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

W nowym pakiecie dodano Zjednoczone Królestwo do wykazu krajów partnerskich w odniesieniu do przywozu żelaza i stali. Kraje partnerskie stosują zestaw środków ograniczających w odniesieniu do importu żelaza i stali oraz zestaw środków kontroli importu, które to środki co do istoty są równoważne środkom określonym w rozporządzeniu (UE) nr 833/2014.

Kontekst

Dwa lata po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji Ukrainy Europa jest zjednoczona i zdecydowana nadal bronić swoich wartości i podstawowych zasad. UE zdecydowanie solidaryzuje się z Ukrainą i jej obywatelami i będzie nadal mocno wspierać gospodarkę, społeczeństwo i siły zbrojne tego kraju oraz jego przyszłą odbudowę, tak długo jak będzie to konieczne do zwycięstwa Ukrainy.

Aby pozbawić rosyjską maszynę wojenną źródeł dochodów i kluczowych towarów i technologii, UE przyjęła dotychczas13 pakietów sankcji wobec Rosji. Sankcje w znacznym stopniu wpłynęły na dochody zagraniczne Rosji. Sankcje UE przerwały łańcuchy dostaw Rosji i ograniczyły jej dostęp do zachodnich technologii w ważnych sektorach przemysłu. Sankcje pogłębią zamierzone skutki w miarę upływu czasu.

W związku z tym, że Rosja próbuje znaleźć sposoby obchodzenia naszych sankcji, Komisja stale bada skuteczność obowiązujących środków, oceniając, w jaki sposób są one stosowane, oraz wykrywając i usuwając wszelkie potencjalne luki prawne. Obecnie nacisk kładzie się na egzekwowanie przepisów, w szczególności przeciwko obchodzeniu sankcji UE za pośrednictwem państw trzecich.

Wysłannik UE ds. sankcji David O’Sullivan kontynuuje działania informacyjne skierowane do kluczowych państw trzecich w celu zwalczania obchodzenia przepisów. Przynosi to już wymierne rezultaty. W niektórych państwach wprowadzane są systemy monitorowania, kontrolowania i blokowania powrotnego wywozu. We współpracy z partnerami o zbieżnych poglądach uzgodniliśmy również wspólny wykaz priorytetowych towarów objętych sankcjami, w przypadku których przedsiębiorstwa powinny zachować szczególną staranność i których państwa trzecie nie mogą wywozić do Rosji. Ostatnio rozszerzyliśmy ten wykaz o pięć pozycji. Ponadto w UE sporządziliśmy również wykaz objętych sankcjami towarów o krytycznym znaczeniu gospodarczym w odniesieniu do których przedsiębiorstwa i państwa trzecie powinny zachować szczególną czujność.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button