GOSPODARKAPOLSKA

Centralny Port Komunikacyjny. Dziesięć kolejowych „szprych” [MAPA]

Centralny Port Komunikacyjny

Poznaliśmy wygląd kolejowego węzła w Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

To, tzw. dziesięć kolejowych „szprych”, które znajdą się w węźle przesiadkowym w Baranowie i w Warszawie.
Sieć kolejowa połączy polskie miasta (10 regionów) z lotniskiem w Baranowie.

Powstanie ok. 1600 km nowych linii kolejowych (budowa potrwa do 2040 roku):
– 190 km linii do 160 km/h,
– 740 km linii na 200-250 km/h,
– 670 km linii na 250 km/h i więcej.

Dziesięć kolejowych „szprych” (ot. CPK)

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) „Solidarność” ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym. Warunkami rentowności planowanego portu lotniczego jest zapewnienie rozwoju ruchu transferowego do momentu otwarcia Portu, w tym rozwoju międzykontynentalnych połączeń lotniczych.

– Polska ma wszelkie zalety centrum komunikacyjnego dla Europy Środkowo-Wschodniej – przekonuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild.

– My nie musimy walczyć o nowe rynki. Musimy skonsolidować rynek, który dzisiaj jest niezagospodarowany. Jeśli chodzi o transport lotniczy, mamy pewne oszczędne powody do radości – powiedział Mikołaj Wild.

Port lotniczy „Solidarność” ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, 40 km od Warszawy. Możliwość zabezpieczenia odpowiedniej wielkości terenu uczyniło ze Stanisławowa odpowiednią lokalizację. Jako dodatkowe kryterium oceny przyjęto również bliskość stolicy.

Jak podkreślił pełnomocnik ds. CPK „będziemy dążyć do maksymalnego pogodzenia interesów mieszkańców okolicznych miejscowości” w celu należytego wynagrodzenia ludziom, którzy mieszkają na tym terenie. Dodał, że „rząd przygotuje ofertę godziwych odszkodowań, a dla osób, które nie zdecydują się na gratyfikację pieniężną, jesteśmy gotowi wybudować nowy Stanisławów”.

„Pierwszy samolot odleci z Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie 2027 roku” – zadeklarował Mikołaj Wild. Koncepcja zakłada koszty komponentu lotniczego w wysokości 16-19 mld zł (w oparciu o koszty wzniesienia porównywalnych portów lotniczych na świecie). Koszty komponentu kolejowego w wysokości 8-9 mld zł (w oparciu o szacunki zawarte w Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław”). Koszty komponentu drogowego to od 1,75 mld zł (w przypadku budowy 65 km) do 6,87 mld zł (w przypadku rozbudowy Autostradowej Obwodnicy Warszawy, w oparciu o szacunki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Łącznie realizacja podstawowych założeń dokumentu przy uwzględnieniu najszerszego zakresu prac zawiera się między kwotami 30,9 a 34,9 mld zł. Ze względu na zróżnicowany charakter poszczególnych komponentów dla każdego z nich może być rozważana inna strategia pozyskania finansowania.

Przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 r., zakładając równoległe prowadzenie poszczególnych przedsięwzięć. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie postępu prac przy realizacji koncepcji jest Pełnomocnik ds. CPK, który składać ma sprawozdania przez Radą Ministrów.
– Tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że najbliższe dwa lata, i to jest okres, który uważam nie da się skrócić, to okres przygotowawczy. Jeżeli za dwa lata uda się nam zawrzeć umowę projektuj-wybuduj na budowę portu „Solidarność”, będę uważał, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty – dodał Mikołaj Wild.

Kolej

Zadaniem Pełnomocnika ds. CPK kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, którego budowa jest wspierana przez Unię Europejską.
– Kolej podlega wspieraniu na poziomie ustawodawstwa unijnego, ponieważ realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Chcemy partycypować w tym trendzie i liczymy tutaj na dofinansowanie ze środków unijnych – zaznaczył Mikołaj Wild.

Warunkiem konkurencyjności systemu kolejowego jest zapewnienie szybkiego dojazdu do CPK z terenu całego kraju. Z największych miast Polski do Portu dojazd koleją ma trwać 2-2,5 godziny, z centrum Warszawy do CPK – 15 minut.

Drogi

Przebudowana ma zostać autostrada A2, dokończona budowa Autostradowej Obwodnicy Warszawy przewidzianej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku. Wariant minimalny zakłada wykonanie odcinka około 65 km, łączącego DK 92 (węzeł Sochaczew) – węzeł CPK na A2 – drogę ekspresową S8 – drogę ekspresową S7 (węzeł w Grójcu). Wariant optymalny zapewniający swobodny dojazd do CPK i przekierowanie ruchu ciężarowego wokół Warszawy zakłada wykonanie odcinków o łącznej długości 248 km łączącej Grójec (S8) – Kołbiel (Węzeł S17) – Mińsk Mazowiecki (Węzeł A2) – oraz Sochaczew – Wyszogród – Zakroczym – Serock – Wyszków.

Nowe miasto. Integracja Warszawy i Łodzi

– Między Warszawą a Łodzią, tak jak zawsze wokół lotnisk, powstanie nowe miasto – zaznaczył Mikołaj Wild.

Koncepcja przewiduje stworzenie prawnych i infrastrukturalnych możliwości do ulokowania w otoczeniu „Portu Solidarność” nowego miasta, w skład którego mogłyby wchodzić parki biznesu, światowej skali centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe obsługujące region Europy Środkowej, centra konferencyjne, obiekty biurowo-administracyjne, czy campus współtworzony przez federację polskich wyższych uczelni.

Koncepcja przewiduje również wdrożenie programów rozwojowych związanych ze znajdującymi się w okolicy CPK ważnymi obiektami dziedzictwa narodowego, czy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi pobliskich obszarów zurbanizowanych (np. w Łodzi). Inwestycje te doprowadzić mają do realnego połączenia aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.
(MI)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button