POLSKA

Akcja Znicz 2019. Jak się zachować, gdy ruchem kieruje policjant? [ZDJĘCIA][WIDEO]

Wiesz jak się zachować, gdy policjant kieruje ruchem?

Trwa policyjna akcja Znicz. Funkcjonariusze pełnią służbę w rejonie polskich nekropolii, ale także na trasach dojazdowych i wyjazdowych z miast.

Na drogach można się spodziewać zwiększonej liczby patroli. Tak już jest, że dni wolne i świąteczne to dla policjantów czas wzmożonej służby – zapewnienie bezpieczeństwa wymaga mobilizacji sił. Policjanci kierują ruchem w newralgicznych punktach.

Kierowco, czy pamiętasz co oznaczają wydawane przez policjanta sygnały?

Czy wiesz jak się zachować kiedy ruchem kieruje policjant?(fot. policja)

W długi weekend zeszłorocznej akcji Znicz w całej Polsce na drogach doszło do 408 wypadków.
Zginęło wtedy 50 osób, a rannych zostało 502 osoby.
Policjanci zatrzymali 1299 kierowców, którzy byli pod wpływem alkoholu.

Czy wiesz jak się zachować kiedy ruchem kieruje policjant?(fot. policja)

W rejonie cmentarzy, jak co roku, zwiększony ruch pieszych i pojazdów. Ruszyliśmy w odwiedziny do bliskich, którzy odeszli. Niestety, nie wszyscy dostaną się swoim pojazdem pod samą bramę nekropolii. Ulice są w całości lub częściowo wyłączone z ruchu, zmieniła się organizacja ruchu. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo tak dużej liczbie pieszych.

Czy wiesz jak się zachować kiedy ruchem kieruje policjant?(fot. policja)

Obecność policjanta na środku skrzyżowania może jednak okazać się dla niektórych sytuacją dość stresującą. Kierujący nie wiedzą, jak powinni się zachować, a przede wszystkim nie wiedzą, co oznaczają wydawane przez funkcjonariusza sygnały.

Czy wiesz jak się zachować kiedy ruchem kieruje policjant?(fot. policja)

Specjalnie dla nich, w formie przypomnienia, prezentujemy znaczenie tych sygnałów. Przypominamy również, że sygnały wydawane przez osobę kierującą ruchem, mają pierwszeństwo przed innymi znakami i sygnałami.

Czy wiesz jak się zachować kiedy ruchem kieruje policjant?(fot. policja)

Zarówno policjantom, jak i wszystkim uczestnikom ruchu, zależy na tym, aby odbywał się on nie tylko płynie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Widok mundurowego, kierującego ruchem to obecnie rzadkość, dlatego śląscy policjanci przypominają podstawowe zasady, o których powinni pamiętać zarówno kierowcy, jak i piesi.

Czy wiesz jak się zachować kiedy ruchem kieruje policjant?(fot. policja)

Poza policjantem, polecenia lub sygnały na drodze może dawać:

 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
 • funkcjonariusz Straży Granicznej;
 • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
 • umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
 • strażnik gminny (miejski);
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
 • pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.
Czy wiesz jak się zachować kiedy ruchem kieruje policjant?(fot. policja)

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Na uwagę zasługuje także fakt, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button