POLSKA

Afera Collegium Humanum. Kolejni zatrzymani ws. handlu dyplomami

Polska po PiS

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali dwie osoby w związku z przyjęciem korzyści majątkowych i osobistych.

Zatrzymania mają związek z nielegalnym handlem dyplomami przez niepubliczną uczelnię wyższą Collegium Humanum. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Handel dyplomami przez niepubliczną uczelnię

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą wielowątkowe śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która w zamian za przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych wystawiała dokumenty związane z ukończeniem studiów oraz dyplomami MBA uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Płatna protekcja i korzyści osobiste

W dniu 13 marca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali w Warszawie dwie osoby – mężczyznę i kobietę.

Wśród osób zatrzymanych jest osoba pełniąca funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która wykorzystując pełnioną funkcję oraz powołując się na wpływy, zażądała, a następnie przyjęła korzyść majątkową w łącznej kwocie 450 000,00 zł. W zamian za pozytywne decyzje dla uczelni Collegium Humanum przyjęła korzyść osobistą w postaci zatrudnienia bliskich osób.

Kolejną zatrzymaną osobą jest pracownik niepublicznej uczelni wyższej, który działający wspólnie i w porozumieniu, przyjął korzyść majątkową w łącznej kwocie ponad 275 000,00 zł oraz korzyść osobistą w postaci zatrudnienia w uczelni.

W toku przeszukań funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych, mogące stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 228 k.k. oraz 230 k.k.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego mężczyzny Prokurator skierował wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację Prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec zatrzymanej kobiety Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 150 000,00 zł, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Ponowny apel do osób związanych z nielegalnym handlem dyplomami

W celu skorzystania z klauzuli niekaralności, wynikającej z art. 229 § 6 Kodeksu karnego, osoby uczestniczące w przestępczym procederze nielegalnego handlu dyplomami powinny niezwłocznie zgłosić się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach lub Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

Więcej. Śląski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w uzyskiwaniu dyplomów na jednej z wyższych uczelni

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Arturowi G. zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych oraz powoływania się na wpływy kwalifikowane z art. 228 § 4 i 5 k.k. i art. 230 § 1 k.k.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że Artur G. od 2019 roku, w związku z pełnieniem funkcji publicznej m.in. Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, powoływał się na wpływy w tej jednostce, a następnie żądał i przyjął od Pawła Cz., rektora warszawskiej niepublicznej uczelni wyższej, korzyść majątkową znacznej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 450 tysięcy złotych zł oraz korzyść osobistą w postaci zatrudnienia na uczelni wyższej swojej małżonki oraz swojej siostry, w zamian za załatwianie pozytywnych decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Ponadto prokurator przedstawił również Marcie G. zarzut przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości w łącznej kwocie co najmniej 276 tysięcy złotych oraz korzyść osobistą w postaci zatrudnienia w szkole wyższej w zamian za załatwianie pozytywnych decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej kwalifikowane z art. 228 § 4 i 5 k.k. i art. 230 § 1 k.k.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Artura G. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w pełni uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Artura G. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec Marty G. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych, dozoru Policji połączonego z zakazem przebywania w uczelni wyższej oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Prokurator ustanowił zarząd przymusowy na uczelni wyższej

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na poczet kar majątkowych grożących podejrzanemu Pawłowi Cz. poprzez ustanowienie przymusowego zarządu ww. uczelni wyższej w Warszawie i innych podmiotów powiązanych z tą uczelnią.

Do wykonania tego postanowienia prokurator wyznaczył zarządcę w osobie licencjonowanego kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W wyniku tego postanowienia zabezpieczono grożącą Pawłowi Cz. grzywnę w wysokości 250 tysięcy złotych, świadczenie pieniężne w wysokość 40 tysięcy złotych oraz przepadek korzyści uzyskanych w wyniku przestępstwa w kwocie ponad 1,1 miliona złotych.

Dotychczas w toku śledztwa prokurator przedstawił zarzuty łącznie 32 podejrzanym.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button