POLITYKAPOLSKA

Adam Szłapka: zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Morawieckiego

"Władza lekceważy i łamie wprowadzane przez siebie ograniczenia"

Przewodniczący Nowoczesnej poseł Adam Szłapka złożył zawiadomienie do prokuratury na premiera Mateusza Morawieckiego.

Chodzi o w sprawę niedopełnienia przez niego obowiązków służbowych z artykułu 231 kodeksu karnego oraz art. 115 Konstytucji RP.

Wypowiedź posła Szłapki:

„Mamy ponad 30 tys. zakażań dziennie, więc kluczowe jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Trudno jednak tego wymagać, widząc jak sama władza lekceważy i łamie wprowadzane przez siebie ograniczenia.

Przykładów jest wiele: Jarosław Kaczyński na cmentarzu, Przemysław Czarnek w szpitalu na odwiedzinach, Jadwiga Emilewicz na nartach czy Zbigniew Ziobro na urodzinach Tadeusza Rydzyka.

Drugą bardzo ważną sprawą jest to, by te wszystkie ograniczenia miały stosowną podstawę prawną i nie mogły być podważane przez obywateli oraz sądy. Z tym mamy problem od początku pandemii. Wiele praw obywatelskich zostało ograniczonych aktami niższego rzędu jak rozporządzenia rady ministrów.

Dziś wprowadzane są kolejne ograniczenia, o których premier z ministrem zdrowia nie zająknęli się na konferencji prasowej. Chodzi o zakaz organizacji i udziału w zgromadzeniach, nawet tych spontanicznych.

To jest kolejne ograniczanie praw obywatelskich, które może być kwestionowane przez sądy. Skutkuje to tym, że obywatele tracą zaufanie do państwa, a władza traci autorytet.

Jednym z rozwiązań, o którym mówiliśmy na samym początku pandemii było wprowadzenie klęski żywiołowej, który dawałby podstawę prawną, żeby te wszystkie ograniczenia w sposób legalny wprowadzać.

Chcę państwu pokazać interpelację, z którą zwróciłem się do premiera Morawieckiego rok temu, a na którą do dziś nie dostałem odpowiedzi.

Pytałem w niej o to:

Jakie przesłanki muszą jeszcze wystąpić, by została podjęta decyzja o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej?
Czy rząd posiada gotowy do wdrożenia plan wprowadzenia i realizacji stanu klęski żywiołowej?
Jakimi rezerwami budżetowymi przeznaczonymi na walkę z koronawirusem dysponuje w tej chwili państwo polskie?
Jaka część tych środków jest przeznaczona na pokrycie szkód dla przedsiębiorców w związku z możliwym wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej?

Do dziś opinii publiczna nie zna odpowiedzi na te pytania.

Dlatego składam wniosek do prokuratury z art. 231 kk oraz na podstawie art. 115 Konstytucji w sprawie nie udzielania odpowiedzi na interpelacje, co należy do obowiązków funkcjonariusza publicznego, jakim jest premier RP.

Przypominam:

1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli Mateusz Morawiecki nie chce wprowadzić stanu nadzwyczajnego, to niech odpowie na te proste pytania i wyjaśni Polakom dlaczego. Spadki w sondażach nie mogą być ważniejsze od życia, zdrowia i bezpieczeństwa Polaków.

To zawiadomienie jest oczywiście symboliczne, bo wiemy w czyich rękach jest prokuratura. Chodzi o to, by przypomnieć o tej fundamentalnej sprawie jaką jest działanie zgodnie z zasadami państwa prawa. Mamy sytuację krytyczną, to nie jest czas na atakowanie opozycji, firm farmaceutycznych czy Unii Europejskiej.

Nie wyobrażam sobie sytuacji, że prokuratura nawet nie wezwie na przesłuchanie premiera Mateusza Morawieckiego. Składam to zawiadomienie głównie po to, by przypomnieć wszystkim, że władza lekceważy swoich obywateli.”

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

„W imieniu własnym, na podstawie art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 z późn. zm) (zwany dalej k.p.k) składam zawiadomienie na możliwość popełnienia przestępstwa tj. z art. 231 § 1k.k. w zw. z art. 115 ust. 1 i 2 Konstytucji RP polegającym na tym, że z bliżej nieokreślonych przyczyn, kierując się nieznanymi motywami Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki nie udzielił odpowiedzi na interpelacje nr 4178 dot. wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Uzasadnienie

Art. 115 ust. 1 i 2 Konstytucji RP przewiduje obowiązek odpowiadania przez Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków rządu na złożone interpelacje. Odpowiedź ma nastąpić w ciągu 21 dni od momentu otrzymania danego pisma. Interpelacja jest jednym z podstawowych narzędzi polityczno-społecznej kontroli funkcjonowania władzy wykonawczej. Płynność odpowiedzi ma umożliwić poznanie kluczowych dla społeczeństwa zagadnień.

7 kwietnia 2020 r. wystosowałem do Prezesa Rady Ministrów interpelacje w sprawie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, jako odpowiedzi na rozwój pandemii COVID19. Pandemii, która zabrała życie dziesiątkom tysięcy osób i zmieniła w sposób drastyczny nasze życie gospodarczo-społecznej. W ugruntowanej już linii orzeczniczej sądów powszechnych, jak i sądów administracyjnych, wskazuje się że jedynym, legalnym sposobem na ograniczenie praw oraz wolności jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Jest to także jedyny sposób na ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie, setki tysięcy Polaków znajduje się na skraju upadłości konsumenckiej, a ich przedsiębiorstwa są zagrożone bankructwem. Obecna polityka Rady Ministrów nie gwarantuje żadnego, realnego wsparcia. Jednocześnie, ogromna zmienność przepisów prawa w zakresie obowiązujących obostrzeń uniemożliwiają przewidzenie jakichkolwiek skutków. Obywatele są pozostawieni bez rzetelnej oraz jasnej informacji. Równocześnie często słyszą o domniemanym zwycięstwie nad wirusem, a przez to tracą zaufanie do władzy publicznej. Wartości, która powinna być w tych czasach fundamentalna.

Mateusz Morawiecki, działając jako funkcjonariusz publiczny musi być przykładem najwyższych standardów moralno-etycznych, a także przestrzegania przepisów prawa. Nie są znane przyczyny tak rażącej bezczynności. Skutki takiego stanu są bardzo złe. Obywatele przestali szanować obowiązujący porządek prawny, co przekłada się na diametralny wzrost liczby zachorowań. Obowiązek odpowiedzi na interpelacje można wywieść bezpośrednio z przepisów ustawy zasadniczej, a przez to może on być źródłem określonych powinności. Zaniechanie wykonania tego obowiązku jest równoznaczne z niedopełnieniem obowiązków, o którym mowa w treści art. 231 § 1 k.k.

Składając niniejsze zawiadomienie, wierzę że Prokurator przywróci transparentność działań Rady Ministrów, co w najbliższej perspektywie powinno pozwolić obywatelom na poznanie odpowiedzi dotyczących ich praw oraz wolności, a może to uchroni ich działalność gospodarczą.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button