POLSKAŚWIAT

5 czerwca Światowy Dzień Środowiska. To czas dla natury!

Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska.

Jest najpopularniejszym dniem pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska na całym świecie. W 2020 roku hasło obchodów Światowego Dnia Środowiska brzmi: It’s Time For Nature, czyli To czas dla natury.

W większości uprzemysłowionego świata w ciągu ostatnich dwóch stuleci wpływ człowieka coraz szybciej zmieniał warunki życia wszystkich innych żywych organizmów. Bogactwo gatunków opisywane jest głównie jako „Bioróżnorodność”. Bioróżnorodność zapewnia planecie, a tym samym ludzkości, szereg tzw. „usług ekosystemowych”, takich jak oczyszczanie powietrza, wytwarzanie tlenu, oczyszczanie wody, zapylanie upraw, itp.

Pomimo faktu, że ludzie i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez tego podstawowego wsparcia dla życia, znaczenie „usług ekosystemowych” pozostaje nieznane dużej liczbie osób i często jest pomijane przez współczesne społeczeństwo.

Obecnie decydenci zdają sobie sprawę, że musimy zachować różnorodność biologiczną nie tylko ze względów estetycznych, etycznych i moralnych, ale także ze względu na ekonomię społeczną i przyszłości ludzkości. Aby złagodzić wpływ człowieka, podjęto wiele działań na całym świecie, a wiele innych aspektów zostało zbadanych i omówionych na wszystkich poziomach naukowych i politycznych.

Jednak jak dotąd te działania nie powstrzymały spadku globalnej różnorodności biologicznej i utraty podstawowych gatunków, a tym samym oznacza to, że musimy zrobić o wiele więcej. W związku z tym, bardziej wszechstronni decydenci w coraz większym stopniu poszukują nowych rozwiązań tego narastającego problemu.

#DlaNatury (fot. org.)

Światowy Dzień Środowiska. Ochrona zasobów wodnych to konieczność

Kwestia dostępności wody jest obecnie jednym z największych wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Nie tylko w odległych zakątkach świata, ale także w Polsce. Obchodzony 5 czerwca z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Światowy Dzień Środowiska to dobry moment, by zastanowić się, co każdy z nas może zrobić w kontekście ochrony tego życiodajnego zasobu. Obchody zapoczątkowano w 1972 roku.

Gospodarzem Światowego Dnia Ochrony Środowiska w 2020 r., we współpracy z Niemcami, została Kolumbia.

Zmiana klimatu może poważnie zaszkodzić życiu ludzkiemu. Klęski, takie jak powodzie i susze, powodują szkody dla bioróżnorodności. Spowodowane jest to nierozważnym wydobywaniem zasobów naturalnych, ścinką drzew i intensyfikacją rozwoju rolnictwa.I dlatego misją każdego Światowego Dnia Ochrony Środowiska jest uświadamianie w zakresie występujących zagrożeń, a przede wszystkim e zachęcanie do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wskazywanie rozwiązań w tym obszarze.

Choć dla niektórych może być to zaskoczeniem, Polska jest jednym z najuboższych w zasoby wodne państw Europy. W naszym kraju rocznie na jednego mieszkańca przypada 1600 m3 wody, a w trakcie suszy ten współczynnik spada jedynie do 1000 m3. Dla porównania, w słonecznej Grecji każdego roku na osobę przypada aż 6700 m3.

Michał Kurtyka, Minister Klimatu, nieustanie przypomina, że oszczędzanie wody to kwestia nawyków. – Pora zmienić nasze przyzwyczajenia. Zamiast osuszać powinniśmy nawadniać. 73 procent wody opadowej w Polsce nie jest zatrzymywane w systemie wodnym, dlatego tak ważnym jest aby ją retencjonować, zatrzymać. Woda to cenny skarb, o który musimy wszyscy zadbać – podkreśla.

Dobrym rozwiązaniem jest np. szersze wykorzystywanie deszczówki. W ten sposób zgromadzony zasób posłuży m.in. do podlewania ogrodu, dzięki czemu zużyjemy mniej wody pitnej i zaoszczędzimy pieniądze.

Inwestycje umożliwiające retencjonowanie wody lub jej pozyskiwanie w dłuższej perspektywie znacząco odciążą domowy budżet oraz przyczynią się do poprawy niekorzystnego bilansu wodnego w naszej najbliższej okolicy.

Rusza kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety w Warszawie

Już w piątek, 5 czerwca, w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Środowiska, wystartuje kampania „Zielona Wstążka #DlaPlanety”. Warszawiacy będą symbolicznie podejmować ekologiczne postanowienia, a Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski zostaną podświetlone na zielono.

Każdy z nas może przyczynić się do zatrzymania niepokojącego trendu niszczenia przyrody, np. ograniczając zużycie wody, energii elektrycznej czy zmniejszając liczbę kupowanych rzeczy. Organizatorzy zachęcają warszawiaków do podejmowania ekopostanowień przez cały 2020 rok – to proste, lecz konkretne działania na rzecz ograniczenia naszej ingerencji w stan środowiska, takie jak rezygnacja z jazdy samochodem, częstsze chodzenie pieszo czy rzadsze koszenie trawnika.

Załóż zieloną wstążkę online

Mieszkańcy będą mogli dołączyć do kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety” wirtualnie – w mediach społecznościowych będzie dostępna nakładka na zdjęcie profilowe z symbolem akcji – zieloną wstążką. Symbol jest osobistym manifestem troski o środowisko.

Tegoroczna akcja skoncentrowana będzie na tym, jak człowiek jest uzależniony od przyrody. Dbałość o różnorodność gatunków i ekosystemów na świecie jest szansą na opanowanie kryzysu klimatycznego oraz na ochronę naszego zdrowia, także w obliczu obecnej pandemii. Zachowanie naturalnego bogactwa, rozumianego jako zróżnicowanie wszystkich organizmów na Ziemi jest kluczem do komfortowego życia człowieka.

Bogactwo natury – konieczność, a nie luksus

Obchody Światowego Dnia Środowiska będą się też wiązały z przeprowadzeniem tematycznej debaty, w której wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu. Dyskusja dostępna będzie w piątek, 5 czerwca, od godziny 9.00 na stronie kampanii dlaplanety.pl Wśród poruszanych tematów szczególne miejsce zajmą kwestie, związane m.in. z powiązaniami między różnorodnością biologiczną, klimatem oraz zdrowiem publicznym, jak również tematyka odpowiedzialnego biznesu i przemyślanego, przyjaznego dla ludzi i środowiska rozwoju rolnictwa i sektora spożywczego.

Wspólny cel ponad setki państw 

Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest od 1974 roku. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej i co roku dołącza do niego ponad 100 państw. W 2020 r. kraje zaangażowane w projekt przypomną, jak ważna jest wspólna troska o środowisko, czym grozi nadmierna konsumpcja i jakie negatywne konsekwencje może przynieść zaśmiecanie Ziemi. W naszym kraju obchody organizuje Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), korzystając ze wsparcia m.st. Warszawy. Więcej informacji na temat kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety” można znaleźć na stronie internetowej kampanii dlaplanety.pl.

Warszawa z myślą o zrównoważonym rozwoju

Stolica w trosce o środowisko inwestuje w działania, sprzyjające ochronie środowiska, w tym zachowania bioróżnorodności biologicznej. W zeszłym roku Warszawa posadziła ponad 120 tys. drzew w parkach, lasach, skwerach i przy stołecznych drogach. Aby zwierzęta i rośliny miały lepsze warunki do życia, warszawscy ogrodnicy systematycznie zwiększają też powierzchnię terenów zieleni w parkach i pasach drogowych, gdzie koszenie odbywa się maksymalnie 1-2 razy w roku. Miasto pielęgnuje też łąki kwietne oraz dba o dobry stan mokradeł i zbiorników wodnych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button