POLSKA

28 tys. uczniów rozpoczęło naukę w klasach mundurowych

Wojskowe Klasy Mundurowe

4 września br. szef MON wziął udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach.

„Bardzo Wam dziękuję, że zdecydowaliście się pobierać naukę właśnie w tej szkole. Dziękuję Waszym rodzicom, że zgodzili się na to, żebyście mogli uczyć się w tym liceum, żebyście uczyli się w klasach mundurowych. Szczególnie dziękuję tym wszystkim, którzy uczą się w klasach o specjalnościach wojskowych, tym, którzy w przyszłości chcą zostać żołnierzami Wojska Polskiego. Dziękuję Wam za to dlatego, że Wojsko Polskie musi być silne. Jest silne dzięki żołnierzom, którzy prezentują postawy patriotyczne. Są one kształtowane również w szkole” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych.

W Liceum w Urlach kształcą się uczniowie klas mundurowych – policyjnych i wojskowych. W klasach wojskowych dodatkowym obowiązkowym przedmiotem jest edukacja wojskowa i język angielski wojskowy. Raz w miesiącu młodzież wyjeżdża na zajęcia do Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Tam również uczestniczą w wojskowych obozach szkoleniowych po pierwszej i drugiej klasie.

„Ta szkoła daje wam możliwość przystąpienia do akademii wojskowych, macie dodatkowe punkty. Szkoła daje wam także możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a więc daje możliwość zostania żołnierzami zawodowymi. Ze względu na Wasze przygotowanie i umiejętności, Wasze szkolenie podstawowe jest krótsze, przeznaczone właśnie dla absolwentów klas wojskowych. Dziękuję za Waszą decyzję, bo ona stanowi o bezpieczeństwie naszej ojczyzny. Mamy świadomość tego, co dzieje się w Europie. Mamy świadomość agresywnej polityki rosyjskiej. Inwazja Rosji na Ukrainę jest odwodem tego, że władcy Kremla postanowili odbudować imperium rosyjskie. Odpowiedzą na te zagrożenia jest wzmacnianie Wojska Polskiego” – zaznaczył minister M. Błaszczak.

W roku szkolnym 2023/24 w klasach mundurowych LO w Urlach uczyć się będzie ok. 150 uczniów. W całej Polsce w klasach mundurowych uczyć się będzie ponad 28 000 uczniów.

Podczas spotkania z uczniami szef MON podkreślił atuty związania przyszłości zawodowej ze służbą w Wojsku Polskim.

„Przed Wami dobra przyszłość, bo uposażenia żołnierzy są godne. Podstawowe uposażenie szeregowego to 4960 zł. Ci wszyscy, którzy nie ukończyli 26 roku życia nie płacą podatku dochodowego. To jest pierwsze wynagrodzenie. Jeżeli tylko będziecie ambitni i pracowici, a wierzę, że tacy jesteście, możecie bardzo dużo w wojsku osiągnąć. Fakt, że do Wojska Polskiego trafia nowoczesne uzbrojenie świadczy o tym, że będziecie mieć satysfakcję z obsługi najnowocześniejszego sprzętu na świecie” – powiedział.

Wojskowe Klasy Mundurowe

Program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych działa od 2017 roku i jest przeznaczony dla szkół średnich prowadzących klasy o profilu wojskowym. W każdej edycji nauka w ramach projektu odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły). Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa (EW). Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej oraz przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach w postaci dodatkowych punktów rankingowych w czasie rozmów kwalifikacyjnych.

Ministerstwo Obrony Narodowej oferuje system dodatkowych korzyści dla uczniów i szkół w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania EW w CWKM oraz wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW jako przedmiotu uzupełniającego.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button