GOSPODARKA

2 250 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. Premier: dotrzymujemy słowa

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.). Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,70 zł (w 2018 r. – 13,70 zł).

Z analiz rynku pracy wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. nie wpływała negatywnie na popyt na pracę.

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia.

Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

„Podwyższenie płacy minimalnej to kolejny dowód na to, że dotrzymujemy słowa. Pokazujemy, czym jest prawdziwy dialog społeczny” – powiedział premier podczas konferencji prasowej w Idzikowicach.

„Chcemy, aby polska gospodarka rozwijała się nie na niskich, ale na rosnących płacach” – powiedział szef rządu prezentując decyzję Rady Ministrów dotyczącą wzrostu płacy minimalnej w 2019 roku do 2 250 zł. Zaznaczył, że płaca minimalna pod koniec 2015 roku wynosiła 1750 zł, a proponowana w przyszłym roku będzie o 500 zł wyższa.

Przyjęta przez Radę Ministrów wysokość płacy minimalnej na 2019 rok jest efektem, jak mówił szef rządu, dialogu „zarówno ze środowiskiem pracodawców, jak i przedstawicielami pracowników”. Premier przypomniał, że za rządów opozycji wszystkie reprezentatywne związki zawodowe opuściły komisję trójstronną. „Tymczasem my pokazujemy, czym jest prawdziwy dialog społeczny” – podkreślił.
(KPRP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button