POLSKA

„Zwiedzaj i pracuj” w Japonii, Australii, Nowej Zelandii. 1,5 tys. wiz dla młodych Polaków

Program „Zwiedzaj i pracuj”

Chile, Argentyna, Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia i Tajwan – do tych państw mogą już jeździć młodzi Polacy dzięki programowi „Zwiedzaj i pracuj”.

W sumie mają do dyspozycji pakiet z 1,5 tys. wiz.

Idea jest prosta. Wystarczy mieć 18 – 30 lat i przeznaczyć jeden rok na poznawanie zabytków, kultury i języka państw z drugiego krańca świata. A że można połączyć przyjemne z pożytecznym, wraz z wizą do takich państw jak Chile, Argentyna (umowa wejdzie w życie w kwietniu br.), Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia czy Tajwan, otrzymuje się pozwolenie na pracę, uzupełniającą pobyt wypoczynkowy.

Tak w skrócie działa  program „Zwiedzaj i Pracuj” (Working Holiday Programme), w którym od 2018 roku uczestniczy także Polska. Nasz kraj ma obecnie podpisane porozumienia z siedmioma państwami. Należy przy tym dodać, że w przypadku umowy z Tajwanem,  z uwagi na międzynarodowy status Tajwanu, nie było możliwe zawarcie porozumienia w formie umowy międzynarodowej, lecz pomiędzy biurami handlowymi Polski i Tajwanu. Zasady udziału w programie polsko-tajwańskim są jednak w całości wzorowane na innych tego typu porozumieniach.

1,5 tys. wiz do rozdania

Program „Zwiedzaj i Pracuj” jest rozbudowywany i w przyszłości oferta zostanie powiększona o kolejne państwa. Dziś młodzi podróżnicy mają już do dyspozycji w sumie pakiet 1,5 tys. wiz , z czego po 500 do Australii i Japonii, 400 do Argentyny, po 200 do Korei Południowej i na Tajwan i 100 wiz do Nowej Zelandii. Jedynie dla Chile nie ma określonego limitu wiz w ramach programu.

Warunku uczestnictwa

Osoby, które chcą skorzystać z programu „Zwiedzaj i Pracuj” muszą w szczególności:

 • posiadać ważny paszport, wydany nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż 90 dni po zakończeniu planowanego pobytu,
 • posiadać bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet,
 • posiadać wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości określonej przez właściwe organy państwa przyjmującego,
 • spełniać wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych danego państwa,
 • zakupić kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi państwa przyjmującego,

Ponadto warunkiem jest, aby osoby te:

  • nie uczestniczyły uprzednio w programie „Zwiedzaj i Pracuj” organizowanym przez państwo przyjmujące.
  • miały ukończone 18 lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyły jeszcze 31 lat.
   • w przypadku wyjazdu do Australii  przedłożyły w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oświadczenie (formularz online dostępny na stronie MRPiPS), na podstawie którego ministerstwo wydaje osobom aplikującym do programu zaświadczenia o treści uzgodnionej ze stroną australijską

Więcej informacji dotyczących szczegółowych warunków uczestnictwa w programie dla poszczególnych państw znaleźć można na stronie MRPiPS.

Program „Zwiedzaj i Pracuj”
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button