POLSKAŚWIAT

Wyniki badań. Zasadność szczepień przeciw COVID-19 kobiet w ciąży

Pandemia

Ukazały się wyniki badań, które potwierdzają zasadność szczepień kobiet w ciąży.

Wg informacji zawartych w materiale, szczepienie Comirnaty w II trymestrze ciąży indukuje odpowiedź humoralną matki i umożliwia przekazanie odporności dziecku.

Poziomy przeciwciał immunoglobuliny G SARS-CoV-2 u matki i noworodka podczas porodu po otrzymaniu szczepionki BNT162b2 RNA COVID-19 w drugim trymestrze ciąży

W tym badaniu kohortowym 130 ciężarnych kobiet, które otrzymały szczepionkę BNT162b2 mRNA w drugim trymestrze ciąży, miana przeciwciał były dodatnie u wszystkich kobiet podczas porodu, a miana noworodków były wyższe niż miana matek, co oznacza 100% przenoszenie przeciwciał przez łożysko.

Odkrycia sugerują, że podanie szczepionki mRNA COVID-19 w drugim trymestrze ciąży jest związane z odpowiedzią humoralną matki, która utrzymuje się podczas porodu i przenosi przeciwciała na noworodka, wspierając wczesne szczepienie kobiet w ciąży.

Stwierdzono, że szczepienie BNT162b2 informacyjnego RNA (mRNA) COVID-19 w trzecim trymestrze ciąży było związane z silną odpowiedzią humoralną matki IgG, która przekroczyła łożysko i zbliżyła się do miana matki u noworodka.

To prospektywne badanie kohortowe, przeprowadzone w jednym ośrodku medycznym w Hajfie w Izraelu, od maja do lipca 2021 r., obejmowało kobiety z ciążą pojedynczą w ciągu 24 tygodni ciąży, co najmniej 7 dni po otrzymaniu ich drugiej dawek szczepionki COVID-19, którzy nie byli wcześniej zakażeni COVID-19.

Szczepienie BNT162b2 (Pfizer/BioNTech)

Pierwszorzędowymi wynikami były miana przeciwciał IgG SARS-CoV-2 IgG mierzone u rodzącej przy przyjęciu oraz we krwi pępowinowej w ciągu 30 minut po porodzie. Drugorzędowymi wynikami były: korelacja między mianami przeciwciał, cechami płodowo-matczynymi, niekorzystnymi skutkami u matki po szczepieniu oraz odstępem czasu od szczepienia do porodu.

Poziom przeciwciał zmierzono u 129 kobiet (średni wiek – 31,9 lat) i 114 noworodków, przy czym 100% testów dało wynik pozytywny. Średni wiek ciążowy w momencie podania drugiej dawki szczepionki wynosił 24,9 (3,3) tygodnia. Miana IgG noworodków były 2,6 razy wyższe niż miana matki (mediana [zakres], 3315,7 [350,1-17643,5] AU/ml vs 1185,2 [146,6-32415,1] AU/ml). Wykazano dodatnią korelację między przeciwciałami matczynymi i noworodkami (r = 0,92; 95% CI, 0,89-0,94). Analiza wielu zmiennych wykazała, że ​​w każdym tygodniu, który minął od otrzymania drugiej dawki szczepionki, poziom przeciwciał matczynych i noworodkowych zmieniał się o -10,9% (95% CI, -17,2% do -4,2%; P =0,002) i -11,7% ( 95% CI, odpowiednio od −19,0 do −3,8%; P = ,005). Z każdym rocznym wzrostem wieku matki, poziom przeciwciał matczynych i noworodkowych zmieniał się o -3,1% (95% CI, -5,3% do -0,9%; P = 0,007) i -2,7% (95% CI, -5,2 % do -0,1%; P = 0,04).

W tym badaniu kohortowym otrzymanie szczepionki BNT162b2 mRNA COVID-19 w drugim trymestrze ciąży wiązało się z odpowiedziami humoralnymi matki i noworodka, co znajduje odzwierciedlenie w stężeniach przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2 u matki i noworodka mierzonych po porodzie. Te odkrycia wspierają szczepienie ciężarnych kobiet w drugim trymestrze ciąży COVID-19 w celu uzyskania ochrony matki i bezpieczeństwa noworodków podczas pandemii.

Inne badania

Raport Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) wskazuje, że ryzyko poronienia u kobiet w ciąży, które zachorowały na COVID-19 jest wyższe w porównaniu do kobiet, które w czasie porodu nie były chore. Szczepienie przeciw COVID-19 jest ważnym warunkiem urodzenia zdrowego dziecka w czasie pandemii COVID-19.

26 października 2021 w czasopiśmie Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) badacze CDC dokonali przeglądu danych na temat 1 249 634 porodów podczas hospitalizacji kobiet ciężarnych w Stanach Zjednoczonych w okresie od marca 2020 do września 2021. Wykazano, że ryzyko poronienia kobiet w ciąży, które były chore na COVID-19 było zwiększone w porównaniu do kobiet w ciąży, które na COVID-19 nie chorowały (względne ryzyko=1,90). Oznacza to, że kobiety w ciąży chore na COVID-19 były obarczone większym ryzykiem poronienia. Dane te obecnie sprawdzono ponownie oraz oszacowano w/w ryzyko w dwóch okresach: przed pojawieniem się wariantu Delta wirusa (względne ryzyko=1,47) oraz w okresie wysokiej częstości krążenia wariantu Delta (ryzyko względne=4,04). Dane te wyraźnie wskazują, że ryzyko to zwiększyło się 4-krotnie w odniesieniu do okresu przed rozprzestrzenieniem się wariantu Delta.

Wyniki dostępnych badań potwierdzają, że szczepionki przeciw COVID-19 są wyjątkowo bezpieczne dla kobiet w okresie ciąży. Dlatego CDC zaleca, aby kobiety w ciąży zaszczepiły się przeciw COVID-19 zarówno ze względu na swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo rozwijającego się płodu.

Opublikowano szereg wyników, wskazujących, że wariant Delta wirusa SARS-CoV-2 oraz prawdopodobnie wariant Omikron, mogą powodować negatywne skutki, zarówno dla kobiety w ciąży jak i płodu.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button