CIEKAWOSTKIRÓŻNOŚCI

Wizerunek orła białego. Wspólna identyfikacja wizualna polskiej administracji rządowej

Polska

Administracja rządowa ma teraz wspólną identyfikację wizualną.

Wprowadzenie jej ma na celu uspójnienie komunikacji i wizerunku ministerstw. Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które ujednolica używanie orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspólna identyfikacja wizualna

Wspólna identyfikacja wizualna administracji rządowej jest narzędziem komunikacyjnym, które ma na celu standaryzacje znaków ministerstw w ich komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dotychczas ministerstwa posługiwały się logotypami opracowanymi na własne potrzeby, które mocno różniły się od siebie, prowadziły do kakofonii komunikacyjnej. Nowe znaki są proste, czytelne i stanowią odpowiedź na dotychczasową różnorodność identyfikacyjną. Wprowadzenie wspólnej identyfikacji rozwiązuje na poziomie ministerstw problem używania przez różne instytucje różnych rodzajów godła, różnych rodzajów orła i to przeważnie obok siebie.

Ogólnoeuropejska praktyka

Warto odnieść się do praktyki identyfikacji innych krajów europejskich. Można zauważyć, że w znakach nie jest używany dokładny wygląd herbu państwowego, ale jego opracowanie na potrzeby wspólnej identyfikacji wizualnej – przykład może stanowić identyfikacja niemiecka, holenderska czy brytyjska:

Identyfikacja niemiecka (fot. gov)
Identyfikacja holenderska (fot. gov)
Identyfikacja brytyjska (fot. gov)

Brak zmiany Godła

Przyjęte rozporządzenie wskazuje, że do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej używa się wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast jak stanowi zapis w ustawie1 o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Wprowadzony we wspólnej identyfikacji wzór orła nie jest sprzeczny z obowiązującą ustawą.

Wspólna identyfikacja wizualna administracji rządowej nie definiuje na nowo Godła Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wykorzystuje też Godła Rzeczypospolitej Polskiej w znaku, tylko wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystano wizerunek Orła bazujący na opracowaniu graficznym do projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej przez Aleksandra Bąka – wyłonionego w postępowaniu przeprowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie Prawa Zamówień Publicznych. Projekt orła był jednym z kilkunastu projektów opracowanych dla potrzeb nowej regulacji.

Nowe opracowanie graficzne

Orzeł użyty w znaku wspólnej identyfikacji wizualnej administracji rządowej jest dostosowany do współczesnych technik graficznych, które uległy wielu zmianom na przestrzeni 42 lat, jakie minęły od pierwotnej redakcji obecnie obowiązującej ustawy2.

W nowym opracowaniu graficznym, na potrzeby znaku wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji, zrezygnowano z cieniowania charakterystycznego dla płaskorzeźby na rzecz przedstawienia „dwuwymiarowego” zgodnego z zasadami heraldyki.

Wizerunek orła użyty we wspólnej identyfikacji wizualnej administracji rządowej wpisuje się w tradycję ikonograficzną wywodzącą się od projektów Zygmunta Kamińskiego i Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej (1927 r.) oraz Andrzeja Heidricha (1990 r.). Za przestawieniem orła w kształcie zbliżonym do projektu z roku 1927 przemawiają istotne kwestie dwudziestowiecznej tradycji patriotycznej. Taki wizerunek orła wiąże się z państwowotwórczym dorobkiem administracji II Rzeczypospolitej.

Ujednolicenie logotypów wszystkich ministerstw

Dotychczas ministerstwa posługiwały się logotypami opracowanymi na własne potrzeby, które mocno różniły się od siebie. Przez lata zmieniały się również w poszczególnych urzędach, co generowało niespójność i zbędne koszty. Urzędy wykorzystywały w różny sposób wizerunek Orła Białego lub Godło Polski. Dzięki ujednoliceniu, logotypy są czytelne i spójne. Jest to praktyka stosowana w wielu krajach europejskich.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button