POLSKAŚWIAT

Wielka Brytania. Zmarł Polak w śpiączce. Wawrzyk: otrzymaliśmy najgorszą z możliwych informacji

Wielka Brytania

Wiceminister Piotr Wawrzyk podczas zorganizowanego briefingu prasowego odniósł się do sprawy obywatela polskiego, który przebywał w szpitalu w Plymouth.

– Niestety 26 stycznia otrzymaliśmy najgorszą z możliwych informacji – powiedział wiceminister Wawrzyk, przekazując kondolencje rodzinie zmarłego Polaka. Zapewnił, że nadal może ona liczyć na pełne wsparcie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego służby konsularnej. Podkreślił, że MSZ od momentu otrzymania informacji o sprawie, w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień, podjął wszelkie możliwe, ale także niestandardowe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym. O czynnościach podjętych w sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało na stronie internetowej w komunikatach prasowych z 15 oraz 23 stycznia. Minister Spraw Zagranicznych czynił intensywne starania, aby polskiemu obywatelowi został nadany status dyplomatyczny.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka Brytania. Zgoda polskiego sądu na transport do kraju Polaka w śpiączce

Kalendarium działań podjętych przez polski rząd

23.12.2020 r. na rozprawie brytyjski sąd apelacyjny odrzucił wniosek o dopuszczenie apelacji od wyroku. Na prośbę konsula orzeczenie o możliwości odłączenia od aparatury wraz z uzasadnieniem zostało doręczone drogą mailową jeszcze tego samego dnia.

25.12.2020 r. polska część rodziny zwróciła się do Wydziału Konsularnego z prośbą o interwencję. Konsul podjął niezwłocznie interwencję w szpitalu, informując, że czynione są starania w celu zorganizowania transportu medycznego do Polski i poprosił, żeby szpital rozważył możliwość ponownego podłączenia pacjenta do aparatury.

Na prośbę rodziny z Polski, Ambasador Arkady Rzegocki przekazał list Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego do jego brytyjskiego odpowiednika w Ministerstwie Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, a następnie, w związku z brakiem reakcji 26.12.2020 r., Ambasador RP ponowił korespondencję skierowaną bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii.

26.12.2020 r. Minister Zbigniew Rau, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, skierował do Ministra Raaba list w ww. sprawie z prośbą o nieodłączanie pacjenta od aparatury i z propozycją transferu pacjenta do Polski – bezpośrednio do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. List został za pośrednictwem Ambasady RP w Londynie niezwłocznie przekazany stronie brytyjskiej.

27.12.2020 r. MSZ RP złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o zastosowanie środka tymczasowego na podstawie art. 39 Regulaminu ETPC, zobowiązującego Wielką Brytanię do przywrócenia sztucznego odżywiania i nawadniania obywatela Polski, który przebywa po zawale serca w szpitalu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wniosek ten został skierowany przez MSZ po uzyskaniu informacji o złożeniu przez rodzinę skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. MSZ zwróciło się też do Trybunału o zobowiązanie Wielkiej Brytanii do wyrażenie zgody na transport pacjenta do Polski lub zbadanie go przez innych specjalistów, wyznaczonych przez rodzinę.

28.12.2020 r. wniosek MSZ został rozpatrzony negatywnie przez Trybunał oraz odrzucone zostały dwa wnioski o zastosowanie środków tymczasowych wniesione do ETPC przez pełnomocników rodziny.

30.12.2020 r. na wniosek rodziny z Polski, polscy konsulowie wzięli udział w kolejnej rozprawie w Wielkiej Brytanii w charakterze obserwatorów, popierając wnioski o podłączenie pacjenta do aparatury podtrzymującej życie i transfer do Polski. Konsulowie podkreślili, iż strona polska jest gotowa do wszelkiej współpracy, w szczególności transportu lotniczego pacjenta do Polski i zapewnieniu mu opieki.

31.12.2020 r. konsulowie ponownie wzięli udział w rozprawie w charakterze obserwatorów. Sąd brytyjski uznał, że nie doszło do poprawy stanu zdrowia poszkodowanego, i że brak jest podstaw do zmiany wcześniej zapadłego rozstrzygnięcia. Ponadto, sąd po zapoznaniu się z pismami MS i MSZ oraz stanowiskami zaprezentowanymi przez konsulów w trakcie rozprawy, odrzucił wniosek rodziny z Polski o transfer pacjenta do Polski.

7.01.2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę rodziny.

11.01.2021 r. odbyła się kolejna rozprawa w sądzie apelacyjnym dot. ww. Sąd II instancji, podobnie jak w pierwszej sprawie, odmówił wyrażenia zgody na złożenie apelacji.

13.01.2021 r. rodzina złożyła kolejny wniosek do ETPC.

13.01.2021 r. MSZ złożyło do ETPC kolejny wniosek o zastosowanie środka tymczasowego na podstawie art. 39.

13.01.2021 r. ETPC poinformował skarżących o odrzuceniu ich kolejnego wniosku. Tym razem zostało również zamieszczone krótkie uzasadnienie, stwierdzające, że w dniu 7 stycznia br. ETPC stwierdził, że w oparciu o zgromadzone materiały nie stwierdzono jakiegokolwiek wystąpienia naruszenia praw i wolności chronionych Konwencją lub jej Protokołami.

13.01.2021 r. Ambasada RP przekazała wystąpienie Marszałek Sejmu Elżbiety Witek do jej brytyjskiego odpowiednika.

13/14.01.2021 r. drugi wniosek MSZ RP do ETPC został również odrzucony.

18.01.2021 r. kolejny raz Konsul był w szpitalu próbując odwiedzić obywatela Polski i uzyskać informacje o stanie zdrowia. Niestety tego dnia decyzją sądu Protection Court nie został dopuszczony do pacjenta.

20.01.2021 r. Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o wydaniu paszportu.

W dalszej kolejności wszystkie pisma w sprawie były niezwłocznie po otrzymaniu przekazywane przez MSZ do strony brytyjskiej.
(MSZ)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button