ŚWIAT

Waszyngton. Pierwsze Damy Polski i USA rozmawiały o działaniach humanitarnych

Biały Dom

W Białym Domu odbyło się spotkanie Pierwszej Damy RP Agaty Kornhauser–Dudy i Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Jill Biden.

Tematem rozmowy były m.in. aktualne i długoterminowe wyzwania w zakresie wsparcia Ukraińców oraz bezpieczeństwo żywnościowe w krajach afrykańskich.

Małżonki prezydentów Polski i USA rozpoczęły rozmowy o działaniach humanitarnych na rzecz ofiar wojny na Ukrainie wkrótce po wybuchu konfliktu, w marcu 2022 roku. W środę miały okazję omówić podjęte dotychczas kroki oraz zastanowić się nad rozwiązaniami długoterminowymi. Agata Kornhauser–Duda podziękowała swojej rozmówczyni za jej osobiste zaangażowanie w inicjatywy pomocowe. Dostrzegając historyczny wymiar niedawnej wizyty amerykańskiego przywódcy w Kijowie i Warszawie Agata Kornhauser–Duda podziękowała także za jedność NATO i Stanów Zjednoczonych we wsparciu dla Ukrainy walczącej o wolność, suwerenność i niepodległość nie tylko własną, ale także naszej części Europy i świata.

Małżonka prezydenta RP przedstawiła sytuację uchodźców ukraińskich w Polsce. W tym obszarze przekazała informacje na temat systemu edukacji, którym objęte są ukraińskie dzieci przebywające obecnie w naszym kraju, podkreślając konieczność zintensyfikowania starań zmierzających do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci nie włączonych dotychczas w polski ani ukraiński system. Kwestię reform oraz wprowadzenia nowych standardów w edukacji panie podjęły też w kontekście odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny.

Agata Kornhauser–Duda poinformowała o prowadzonych w Polsce szkoleniach dla ukraińskiego personelu medycznego oraz o pilnych potrzebach w obszarze wyposażenia w sprzęt medyczny tzw. „szpitali na kółkach” organizowanych na terenach zniszczonych wskutek działań wojennych.

W ubiegłym tygodniu Jill Biden przebywała z wizytą w Namibii i Kenii, gdzie rozmawiała m.in. na temat wzmocnienia pozycji kobiet i młodzieży oraz bezpieczeństwa żywnościowego w regionie. Przed wojną Ukraina i Rosja odgrywały wiodącą rolę w zaopatrywaniu światowych rynków w żywność; zapewniały dostawy zbóż do wielu krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Pierwsza Dama USA opisała bardzo trudną sytuację panującą w Kenii i Namibii: brak wody, żywności, groźbę klęski głodu spowodowaną suszą. Podkreśliła potrzebę zaangażowania się innych państw świata w pomoc temu regionowi. Agata Kornhauser–Duda, która w ubiegłym roku odwiedziła Senegal, zwróciła uwagę na problem dostępu do edukacji dziewcząt z krajów afrykańskich.

Waszyngton. Agata Kornhauser–Duda i Jill Biden (fot. KPRP)

Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez małżonki prezydentów Polski i USA była profilaktyka zdrowotna wśród kobiet i dziewcząt, szczególnie w sferze chorób onkologicznych. Panie prezydentowe zgodziły się co do konieczności propagowania wśród obywateli obu krajów regularnych badań przesiewowych oraz kształtowania nawyków prozdrowotnych od najwcześniejszych lat życia.

Agata Kornhauser–Duda i Jill Biden omówiły również rozwiązania funkcjonujące w polskim i amerykańskim systemie szkolnictwa w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych. Nawiązały do opieki nad ukraińskimi sierotami z niepełnosprawnościami ewakuowanymi z Ukrainy przez Polskę do specjalistycznych ośrodków w innych krajach.

Celem wizyty Agaty Kornhauser–Dudy w Waszyngtonie było wzmocnienie partnerstwa międzynarodowego na rzecz uchodźców przebywających w Polsce oraz mieszkańców Ukrainy pozostających w ogarniętym wojną kraju. Pierwsza Dama RP wystąpiła w debacie podczas konferencji „Commemorating the One–Year Mark of the Inhumane and Full–Scale Russian Invasion of Ukraine”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Kongresu Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej administracji, ambasadorów i dyplomatów, a także polskich i międzynarodowych think– thanków i organizacji non–profit. Małżonka prezydenta PR spotkała się również z byłą przewodniczącą Izby Reprezentantów, kongresmenką Nancy Pelosi oraz paniami ambasador Republiki Litewskiej i Republiki Włoskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Waszyngton. O wsparciu Ukrainy z kongresmenką Nancy Pelosi

Małżonka prezydenta przebywała z wizytą w Waszyngtonie. We wtorek spotkała się z byłą przewodniczącą Izby Reprezentantów, kongresmenką Nancy Pelosi. Rozmowa dotyczyła wsparcia dla Ukrainy i uchodźców przebywających w Polsce. Wcześniej, podczas śniadania roboczego Pierwsza Dama omówiła te zagadnienia z Ambasador Republiki Litewskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Audrą Plepytė oraz Ambasador Republiki Włoskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Mariangelą Zappią.

Podczas rozmowy z panią kongresmen Agata Kornhauser–Duda, nawiązując do niedawnej wizyty w Polsce prezydenta USA Joe Bidena, podkreśliła historyczny wymiar wizyty amerykańskiego przywódcy w stolicy Ukrainy oraz w Warszawie. Pierwsza Dama zaakcentowała wagę jedności NATO oraz amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy, która walczy o wolność, suwerenność i niepodległość nie tylko swoją, ale także naszej części Europy i świata.

Waszyngton. Agata Kornhauser–Duda i Nancy Pelosi (fot. KPRP)

Małżonka prezydenta przedstawiła sytuację uchodźców ukraińskich w Polsce. Wyraziła dumę z postawy Polaków, którzy przyjęli gości w swoich domach i podejmowali starania, by zapewnić niewinnym ofiarom wojny jak najlepsze warunki. Międzynarodowa współpraca oraz wysiłki Pierwszych Dam innych krajów, w tym Jill Biden, umożliwiły ewakuację z terenów objętych działaniami wojennymi małych pacjentów, dzieci niepełnosprawnych i podopiecznych domów dziecka oraz zapewnienie im schronienia i profesjonalnej opieki. Agata Kornhauser–Duda wspomniała o realizowanych w Polsce szkoleniach dla ukraińskich lekarzy, o konieczności zapewnienia rehabilitacji rannym, a także pomocy w zakresie leczenia oparzeń. Podkreśliła wagę leczenia zespołu stresu pourazowego, z którym zmaga się wielu Ukraińców. Pierwsza Dama akcentowała, że obecne działania względem uchodźców powinny koncentrować się na zapewnieniu Ukrainkom niezależności i samodzielności. Służyć temu mają kursy językowe i szkolenia umożliwiające podjęcie zatrudnienia zgodnego z posiadanym wykształceniem. Przypomniała, że już 80 proc. dorosłych Ukraińców otrzymało w Polsce legalną pracę.

Nancy Pelosi wyraziła uznanie dla wysiłków prezydenta Andrzeja Dudy, Pierwszej Damy RP oraz Polski i Polaków w udzielaniu pomocy Ukrainie. Podziękowała za odwagę i empatię. Oświadczyła, że Polska stanowi wzór do naśladowania, okazując współczucie i udzielając hojnej pomocy. Zauważyła, że Polska stanowi pierwszą linię obrony NATO i innych krajów regionu.

Panie zgodziły się w przekonaniu, że osoby odpowiedzialne za rosyjskie zbrodnie dokonywane w Ukrainie muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Pani kongresmen potwierdziła konieczność kierowania do uchodźców oraz mieszkańców pozostających w Ukrainie pomocy psychologicznej, nadmieniając, że syndrom stresu pourazowego dotyczy też dużej liczby amerykańskich żołnierzy.

Panie rozmawiały o wsparciu kierowanym do Ukrainy oraz bieżących potrzebach jej mieszkańców, jak również długoterminowej pomocy nakierowanej na odbudowę Ukrainy po zakończeniu wojny. Nancy Pelosi zauważyła, że ważne są również sankcje i wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich. Nawiązała do spotkania w Yad Vashem z Andrzejem Dudą, podczas którego prezydent mówił o Rosji i jej działaniach.

Nancy Pelosi zapewniła, że przekonanie, że Ukraina musi wygrać tę wojnę jest wspólnym stanowiskiem Republikanów i Demokratów. Wspomniała o amerykańskim zwiększonym wsparciu wojskowym dla Polski, nawiązała też do postawy cerkwi prawosławnej w Rosji i jej zwierzchnika Cyryla, który usprawiedliwia wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Zaznaczyła, że istnieje zasadnicza różnica między „umieraniem za własny kraj” i „zabijaniem za własny kraj”.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button