WARSZAWA

Warszawa. Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację Paryską

Stolica

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację Paryską, dzięki której Warszawa przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy Fast Track Cities, wspierającej miasta na całym świecie w profilaktyce HIV.

To kolejne działanie stolicy na rzecz przeciwdziałania zakażeniom tego wirusa.

Deklaracja Paryska nawiązuje do określonego przez ONZ Celu Zrównoważonego Rozwoju 3.3, czyli zakończenia epidemii AIDS do 2030 roku. Głównym celem dokumentu jest realizacja strategii 95-95-95, zgodnie z którą 95% osób żyjących z HIV zna swój status serologiczny, 95% osób świadomych zakażenia HIV jest objętych leczeniem, a 95% ludzi objętych leczeniem nie zakaża. Deklarację Paryską podpisali prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący International Association of Providers of AIDS Care Bertrand Audoin oraz Senior Programme Advisor UNAIDS Jacek Tyszko.

Profilaktyka HIV w Warszawie

Miasto od wielu lat zleca zadania z zakresu profilaktyki HIV i wsparcia dla osób seropozytywnych organizacjom pozarządowym. Prowadzone są cztery punkty konsultacyjno-diagnostyczne (PKD), w których można bezpłatnie i anonimowo wykonać testy w kierunku HIV:

  • PKD przy Poradni Specjalistycznej Chmielna Express przy ul. Chmielnej 4,
  • PKD przy Specjalistycznej Przychodni Internistycznej przy ul. Jagiellońskiej 34,
  • PKD przy Laboratorium Diagnostyka przy ul. Jana Pawła II 45A,
  • PKD przy Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji przy ul. Nugat 3.

Z miejskich funduszy finansowany jest także szereg działań profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych do 26 roku życia – w szkołach, placówkach wsparcia dziennego, w miejscach spędzania czasu młodzieży, w akademikach i warszawskich uczelniach. Stolica zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań polegających na szerokim wsparciu dla osób seropozytywnych i ich bliskich. Ważnym elementem tych działań są cykle szkoleń dla różnych grup zawodowych: pracowników oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zwiększające wiedzę na temat problematyki i umiejętności pracy z grupami ryzyka.

Deklaracja Paryska

Deklaracja Paryska oprócz strategii 95-95-95 zobowiązuje miasta członkowskie do: dążenia do zakończenia epidemii AIDS, skupienia się na człowieku i stawianiu go w centrum wszystkich działań, koncentracji na przyczynach ryzyka zakażeń HIV, inicjowania działań odpowiadających potrzebom osób i rodzin żyjących z HIV/AIDS, angażowania środków w zdrowie publiczne i zrównoważony rozwój oraz do zjednoczenia liderów poprzez opracowanie lokalnych strategii na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS. Wdrażanie zobowiązań Deklaracji Paryskiej wiąże się z przystąpieniem do Fast Track Cities, czyli międzynarodowej inicjatywy, opartej na partnerstwie między miastami i gminami na całym świecie oraz organizacjami. Celem inicjatywy jest zwiększenie skuteczności działań różnych programów prewencji HIV, zmniejszenie negatywnego wpływu stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV oraz utworzenie wspólnej platformy internetowej do współpracy międzynarodowej i prezentacji lokalnych działań.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button