RÓŻNOŚCI

Warszawa. Pięć linii metra. Prawdopodobne połączenia. Mapa

Stolica i mieszkańcy

W Warszawie może powstać pięć linii metra.

Anna Lewandowska, radna z Ursusa opublikowała mapkę prawdopodobnych połączeń.

Metro w Warszawie teraz składa się tylko z dwóch linii: M1 i M2.

Warszawa. Zasięg pieszy do transportu zbiorowego szynowego (fot. Anna Lewandowska/FB)

Metro, parkingi Parkuj i Jedź oraz system transportu publicznego i rowerowego

W 2006 r. zostało uchwalone wciąż obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Od maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego dokumentu Studium.

Dokument ten, będący polityką przestrzenną dla m.st. Warszawy, nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast stanowi wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Powstający dokument ma kształtować politykę przestrzenna m.st. Warszawy do 2050 roku.

Na KGPiK oficjalnie zostały przekazane dokumenty – tekst projektu studium – Tom II „Kierunki” oraz prezentacja.

Warszawa. Parkingi (fot. Anna Lewandowska/FB)

Na co warto zwrócić uwagę?

  • W zakresie polityki parkingowej: zapewnienie racjonalnego wykorzystania miejsc postojowych oraz odpowiedniej rotacji w rejonach o wysokim popycie parkingowym powinna zapewniać Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W celu zapewnienia użytkownikom samochodów możliwości komfortowego, sprawnego i szybkiego dojazdu do centrum miasta z wykorzystaniem transportu zbiorowego zakłada się, że istotnym elementem systemu parkingowego Warszawy będzie rozbudowany system parkingów Parkuj i Jedź.
  • W rejonach, gdzie zbyt duża dostępność miejsc parkingowych może spowodować przeciążenie układu drogowego, a jednocześnie zapewniona jest obsługa komunikacyjna za pomocą wysoko wydajnego transportu zbiorowego, należy dążyć do ograniczania liczby miejsc parkingowych w nowo realizowanych inwestycjach budowlanych.
  • W studium zakłada się, że w warszawskim systemie transportu publicznego autobusy będą pełnić przede wszystkim rolę uzupełniającą i dowozową do wydajniejszych środków transportu.
  • W studium zakłada się, że system transportu rowerowego powinien zapewniać mieszkańcom i użytkownikom możliwość sprawnego, komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się po mieście.
Warszawa. Sieć rowerowa (fot. Anna Lewandowska/FB)
  • I wreszcie metro… W studium zakłada się, że nadrzędnym środkiem miejskiego transportu zbiorowego w Warszawie pozostanie metro. Ustala się, że docelowo sieć metra będzie składała się z pięciu linii:

1) M1 w relacji Kabaty – Młociny,

2) M2 w relacji Ursus Płn. – Marymont:

  •  Ursus Niedźwiadek, Szamoty, Ursus Płn.

3) M3 w relacji Stadion − Żwirki i Wigury;

4) M4 w relacji Myśliborska – Wilanów (Tarchomin z Ursynowem);

5) M5 w relacji Ursus Niedźwiadek – Gocławek:

  •  Szamonty, Ursus, Pl. Tysiąclecia, Skorosze
Warszawa. Sieć metra (fot. Anna Lewandowska/FB)

Prognozuje się, że przyrost ludności do 2050 r. wyniesie ponad 250 tys. (przyjęta prognoza – 2 225,0 tys. mieszkańców).

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button