WARSZAWA

„Warszawa dla najmłodszych”. Bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo

„Warszawa dla najmłodszych”

„Warszawa dla najmłodszych”to nazwa miejskiego programu wspierającego rodzicielstwo i opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Trzy filary programu to bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo.

Co roku rodzi się w Warszawie ponad 20 tys. dzieci. Ich rodzice chcą łączyć pracę zawodową i życiową aktywność ze świadomym rodzicielstwem. Oczekują dobrych rozwiązań, które ułatwią decyzję o posiadaniu dzieci oraz opiekę nad nimi w pierwszych latach życia, zanim trafią do przedszkola i szkoły. Z propozycji stołecznego ratusza będą mogli skorzystać rodzice mieszkający i płacący podatki w Warszawie.

Pierwszym pakietem, który ogłosiłem niemal dokładnie rok temu były propozycje dla kobiet – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Najważniejsza była i jest dla mnie poprawa jakości życia warszawianek i warszawiaków. Dlatego dziś przedstawiam kompletny, gotowy do wdrażania „Miejski program wspierania rodzin w opiece nad maluchami „Warszawa dla najmłodszych”.

Wprowadzenie wspomnianego programu opierać się będzie na trzech filarach:
I.        Bezpłatne żłobki.
II.       Zdrowe dziecko.
III.     Bezpieczne macierzyństwo.

W ciągu 5 lat tej kadencji chcemy dokonać absolutnej rewolucji, chcemy aby liczba dzieci, które chodzą do żłobka była jak największa. Celujemy w standard jaki oferują najbardziej zaawansowane państwa w Europie, państwa skandynawskie – powiedział podczas wizyty w żłobku na Mokotowie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

I.       Bezpłatne żłobki dostępne dla każdego malucha
Kobiety biorą na siebie większość obowiązków związanych z wychowaniem dzieci, a obciążenia związane z decyzją założenia rodziny powinny być równe dla obojga rodziców. Dlatego rozwijamy program miejskich bezpłatnych żłobków, aby zapewnić powrót do pracy i aktywności zawodowej każdego rodzica. Dopóki nie wybudujemy odpowiedniej liczby żłobków miejskich, będziemy wykupywać miejsca w żłobkach niepublicznych. Absolutny priorytet przyjęcia nadal będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych oraz z niepełnosprawnością.

Obecnie mamy w Warszawie ok. 16 tys. miejsc w żłobkach miejskich i prywatnych, chcemy zwiększyć tę liczbę o co najmniej 11 tys. w tej kadencji, co powinno zaspokoić potrzeby przy założeniu, że podobnie jak w najbardziej użłobkowionych krajach 2/3 rodziców pośle swoje dzieci do żłobka. (Europejski tzw. cel barceloński wynosi 33%, obecnie w Warszawie ten odsetek wynosi ok. 40%).

To oznacza, że wszyscy rodzice, którzy chcą wrócić do aktywności zawodowej, będą mogli to zrobić korzystając z oferty opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub punkcie dziennej opieki.

Po pierwsze: od września 2019 r. wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki będą bezpłatne.
Po drugie: od września 2019 r. wykupienie ok. 4 000 miejsc w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki). Rodzice nie zapłacą za te miejsca, dokładnie tak jak za miejsca w żłobku publicznym i publicznym punkcie dziennego opiekuna.
Po trzecie: w latach 2019 – 2023 planujemy oddanie 36 nowych żłobków (ponad 5 tys. nowych miejsc) publicznych – bezpłatnych.
Po czwarte: będziemy sukcesywnie wykupywać kolejne miejsca w placówkach niepublicznych świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3.

Wprowadzimy także aplikację mobilną dla rodziców z dziećmi w żłobku, co ułatwi poszukiwanie miejsca, załatwienie formalności i komunikację z placówką.
Chcemy, żeby było jak najwięcej miejsc także w żłobkach niepublicznych. Dlatego będziemy poprzez różne działania zachęcać przedsiębiorców do zakładania tych placówek lub klubów malucha.
Budżet przeznaczony na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (utrzymanie i wykup miejsc):
2019r.: 207 312 080 zł.
W latach 2019-2023: 1 581 971 982 zł.
Budżet na budowę nowych żłobków w latach:
2019-2023: 306 000 000 zł.

II.      Zdrowe dziecko – plan szczepień z myślą o najmłodszych

Dofinansowanie szczepień dla małych dzieci „6w1”
Obowiązek szczepień profilaktycznych dotyczy wszystkich małych dzieci. Chcemy ułatwić rodzicom korzystanie z nowoczesnych, skojarzonych szczepionek bez opłat. Szczepienia wieloskładnikowe to mniej wizyt w przychodni i mniej stresu dla maluchów.

Szczepionka „6w1” chroni dziecko przed błonicą, tężcem, krztuścem, zakażeniami wywoływanymi przez Haemophilus influenzae typu B, polio oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Zastosowanie tego rodzaju preparatu pozwala w ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecka zredukować liczbę wkłuć związanych z wykonaniem szczepień obowiązkowych z 17 do 8. Realizacja zadania wymaga pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Szczepieniami „6w1” objęte będą dzieci w pierwszym roku życia.  Szczepienia w ramach programu rozpoczną się w drugiej połowie 2019 r. i dostępne będą w przychodniach wybranych w drodze konkursu ofert.
Budżet 2019r.: 4,2 mln zł.
Budżet na lata 2019-2023: ok. 49 mln zł.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie kobiet w ciąży i dla dzieci w wieku 1- 5 lat
Dbanie o zdrowie kobiet w ciąży i profilaktyka chorób jest priorytetem stołecznego samorządu. Dzięki programowi wszystkie kobiety w ciąży będą mogły skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Chcemy także wspomóc rodziny w dbaniu o zdrowie potomków. Dlatego sfinansujemy profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla najmłodszych dzieci.
Szczepienia ochronne przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania oraz służą profilaktyce powikłań pogrypowych, m.in. zapaleniu płuc i oskrzeli, zapaleniu ucha oraz zaburzeń serca. Zadaniem objęte będą dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (1-5 lat) oraz kobiety w ciąży (niezależnie od wieku). Realizacja zadania wymaga pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Szczepieniami objęte będą dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (1-5 lat) oraz kobiety w ciąży. Szczepienia w ramach programu rozpoczną się we wrześniu 2019 r. – dostępne będą w przychodniach wybranych w drodze konkursu ofert.
Budżet 2019r.: 1,2 mln zł
Budżet na lata 2019-2023: ok. 6 mln zł

III.    Bezpieczne macierzyństwo

Bezpłatne miejskie szkoły rodzenia
Będziemy wspierać rodziny w trakcie oczekiwania na dziecko, m.in. poprzez bezpłatny dostęp do szkół rodzenia. Program cieszy się bardzo dużą popularnością – co roku korzysta z niego ok. 10 000 par, co oznacza, że połowa porodów w Warszawie poprzedzonych jest udziałem rodziców w programie. W Warszawie bezpłatne szkoły rodzenia są dostępne w 63 placówkach.
Obecna edycja programu kończy się w grudniu 2019 r. W 2020 r. ruszy kolejna.
Budżet 2019r.: 4,5 mln zł.
Budżet na lata 2019-2023: ok. 23 mln zł.

Dofinansowanie zabiegów zapłodnienia in vitro

Niepłodność jest chorobą społeczną, ponieważ dotyka coraz większe grupy młodych ludzi w okresie ich największej aktywności, wywiera silnie negatywny i długotrwały wpływ na funkcjonowanie rodzin. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Od momentu podpisania umów z realizatorami programu (jesień 2017 r.) do końca grudnia 2018 r. dzięki programowi 549 parom udało się zajść w ciążę, z których urodziło się już 154 dzieci.
Z programu mogą korzystać pary mieszkające w Warszawie od przynajmniej dwóch lat, a wiek kobiet musi zawierać się w przedziale 25-40 lat.
Realizatorami programu jest sześć wysokospecjalistycznych klinik leczenia niepłodności na terenie Warszawy, wybranych w drodze konkursu.
Obecna edycja programu kończy się w grudniu 2019 r. W 2020 r. ruszy kolejna.
Budżet 2019r.: 10,1 mln zł
Budżet na lata 2019-2023: ok. 54,8 mln zł.

Wysokie standardy porodów i opieki okołoporodowej w warszawskich szpitalach

W ostatnich latach infrastruktura miejskich szpitali pediatrycznych i ginekologiczno-położniczych i szpitala dziecięcego uległa dużej poprawie. Z budżetu m.st. Warszawy przekazano środki finansowe na przebudowę i modernizację istniejącej infrastruktury szpitalnej, bieżące remonty oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego.
Znaczące podwyższenie standardu w szpitalach dziecięcych i ginekologiczno-położniczych wpływa na poprawę warunków hospitalizowania, jakości udzielania świadczeń w zakresie opieki medycznej dla dzieci, prowadzenia ciąży, porodu i opieki poporodowej. Rozbudowaliśmy trzy szpitale ginekologiczno-położnicze (Szpital Inflancka, Szpital Św. Rodziny i Centrum Medyczne Żelazna) oraz Warszawski Szpital dla Dzieci. Zmodernizowaliśmy Oddział Patologii Noworodka i Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Bielańskim oraz Oddział Neonatologiczny w Szpitalu Praskim.

Po modernizacjach miejskie szpitale pediatryczne i ginekologiczno-położnicze oraz pediatryczny świadczą usługi w zakresie opieki przedporodowej, porodowej z możliwością rodzenia w warunkach zbliżonych do warunków domowych, położnictwa, opieki poporodowej z możliwością korzystania z utworzonego banku mleka, opieki dla dzieci w zakresie pediatrycznym z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury i sprzętu medycznego zakupionego z dotacji udzielanych przez m.st. Warszawa.
Ogólna kwota wydatków na szpitale ginekologiczno – położnicze i szpital pediatryczny w latach 2007-2018  to 442,5 mln zł.
W roku bieżącym miejskie fundusze przeznaczone są na dalsze doposażanie szpitali ginekologiczno-położniczych i Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button