POLSKA

Ustawa regulująca status zwierząt w służbach mundurowych przyjęta. GOPR i TOPR z dofinansowaniem

Zwierzęta w służbach mundurowych

24 czerwca br.  Sejm przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych.

Za proces legislacyjny ze strony MSWiA odpowiada wiceminister Błażej Poboży.

Całościowe uregulowanie status zwierząt w służbach mundurowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw ma na celu uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w Siłach Zbrojnych RP, Służbie Więziennej i Straży Marszałkowskiej. W projekcie zaproponowano rozwiązania regulujące sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia w formacjach.

W projekcie określono wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę w poszczególnych formacjach, obowiązki opiekunów zwierząt, zasady żywienia oraz zasady poddawania zwierząt zabiegom profilaktycznym i leczeniu. Opiekun zwierzęcia będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłacany będzie co miesiąc z góry. Rozwiązania odnoszące się do równoważnika będą obowiązywać także po wycofaniu zwierzęcia ze służby.

Zwierzęta wycofane z użycia w danej formacji będą pozostawały na jej stanie. Natomiast pierwszeństwo w powierzeniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun. Jeśli dotychczasowy opiekun nie podejmie się opieki nad zwierzęciem, będzie ono mogło zostać powierzone innemu przeszkolonemu funkcjonariuszowi, pracownikowi formacji albo byłemu funkcjonariuszowi znajdującemu się na rencie lub zaopatrzeniu emerytalnym, a także organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona zwierząt.

Projekt ustawy przewiduje również możliwość przyznawania wsparcia opiekunom zwierząt wycofanych z użycia w poszczególnych formacjach przed dniem wejścia w życie ustawy – w przypadkach uzasadnionych dobrem zwierząt.

Ustawa regulująca status zwierząt w służbach mundurowych przyjęta (fot. gov)

Dodatkowe wsparcie finansowe dla organizacji ratownictwa górskiego

Przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podpisali 24 czerwca br. w MSWiA aneksy do umów, zwiększające finansowanie działań ratowniczych. Organizacje ratownictwa górskiego otrzymają na ten cel dodatkowe prawie 4 mln zł w tym roku. Minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik poinformowali również o objęciu ratowników górskich takimi samymi dodatkami emerytalnymi, jakie zaproponowano strażakom ochotnikom.

W związku z dodatkowymi potrzebami, zgłoszonymi przez przedstawicieli zarządów GOPR i TOPR w maju br., kierownictwo MSWiA podjęło decyzję o przydzieleniu dodatkowych środków na zadania związane z ratownictwem górskim. – Podchodzimy z wielkim szacunkiem do Waszej służby, chcemy Was zapewnić o naszym pełnym wsparciu – podkreślił podczas spotkania minister Mariusz Kamiński. – Cieszę się, że finalizujemy to, o czym rozmawialiśmy. Dodatkowe środki na remont śmigłowca są bardzo istotne, ponieważ zapewniacie nie tylko ratownictwo górskie, ale również niesiecie pomoc w przypadku zdarzeń drogowych – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. – Podwyżki, na które udało nam się wygospodarować środki, są też ważnym elementem. Powinniście otrzymywać godne wynagrodzenie za Waszą służbę – dodał.

Plan budżetu na ratownictwo górskie w tym roku został zwiększony o blisko 4 mln zł. Znaczna część tej kwoty (ponad 2,7 mln zł) zostanie przeznaczona na dokończenie remontu śmigłowca W-3A Sokół, wykorzystywanego do akcji ratowniczych przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W pozostałej kwocie zawierają się: koszty dodatkowych etatów ratowniczych w GOPR i TOPR od 1 lipca br. (8 etatów w GOPR, 2 etaty w TOPR), podwyżki po 800 zł dla wszystkich ratowników (166,5 etatu) od 1 września br. oraz podwyżki po 800 zł dla 16 etatów administracyjnych od 1 września br. (12 etatów w GOPR i 4 etaty w TOPR). Zwiększone dofinansowanie pozwoli także pokryć koszt wynajmu systemu RECCO przez GOPR oraz zostanie przeznaczone na dodatkowe koszty bieżące, związane z utrzymaniem gotowości do działań ratowniczych w GOPR.

Dodatki emerytalne i uregulowanie sytuacji zwierząt w służbie

Podczas spotkania ministrowie omówili również z przedstawicielami GOPR-u i TOPR-u propozycję przyznania ratownikom dodatków emerytalnych na podobnych zasadach, jak strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych. W projekcie ustawy o OSP dodatki te zostały określone jako comiesięczne dodatkowe świadczenie do emerytury w wysokości 1/14 najniższego wynagrodzenia.

Minister Mariusz Kamiński podziękował posłom Prawa i Sprawiedliwości, obecnym na spotkaniu, za zaangażowanie w uwzględnienie ratowników GOPR i TOPR w przepisach dotyczących dodatków emerytalnych. Wiceminister Maciej Wąsik zaznaczył natomiast, że ratownicy zostaną poproszeni o konsultację projektu ustawy w tym zakresie.

Podczas spotkania rozmawiano także o ustawie regulującej status zwierząt w służbach mundurowych – w zakresie psów używanych w działaniach GOPR i TOPR.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button