POLSKA

Uruchomiono trzecią największą europejską Sieć Badawczą Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Szef rządu wziął udział w uroczystości uruchomienia trzeciej największej europejskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Składa się ona z 37 instytutów badawczych reprezentujących różne dziedziny nauki, m.in. biotechnologię, chemię, farmaceutykę, elektronikę i elektrotechnikę. W ramach sieci, od 1 kwietnia br. działa też Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

„Tworzenie coraz bardziej zintegrowanych mechanizmów naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, połączonych ze światem gospodarki i biznesu przekłada się na kreatywne wynalazki, a tego oczekują konsumenci w Polsce i na całym świecie” – mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, poprzez najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne będzie możliwe osiągnięcie założeń Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Szef rządu podkreślił również, że „inwestowanie w polską naukę, badania, rozwój, a potem ich wdrażanie w świecie komercyjnym” wyznacza kierunek działań w polityce gospodarczej. „Sięgamy w przeszłość a zarazem wybiegamy ku przyszłości, jeśli chodzi o adaptowanie rozwiązań, które są dzisiaj tworzone przez polskich naukowców” – kontynuował.

Działalność Sieci to przede wszystkim prowadzenie prac badawczych, wspieranie polityki gospodarczej państwa oraz analizy aktualnego stanu techniki na potrzeby polityk publicznych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Sieć tworzą Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci. Głównym celem działalności Sieci jest prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników. Dodatkowo Sieć wspiera politykę gospodarczą państwa, w szczególności przez dokonywanie prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, oraz analiz aktualnego stanu techniki na potrzeby polityk publicznych. Powstanie Sieci stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia administracji publicznej wysoko specjalistyczną wiedzą ekspercką, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami. Za planowanie i koordynację prac badawczych prowadzonych w instytutach odpowiada Centrum Łukasiewicz. Jednocześnie Centrum Łukasiewicz, tak samo jak instytuty, realizuje projekty badawcze i komercjalizuje ich wyniki.

Głównymi zadaniami instytutów działających w ramach Sieci są realizacja projektów badawczych, w tym międzynarodowych, a także komercjalizacja wyników prac. Poza podstawową działalnością instytuty mogą również produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały, prowadzić działalność metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną, opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych, prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki, a w razie potrzeby także inną działalność związaną z ich charakterem. Ważnym aspektem funkcjonowania instytutów jest ich działalność na rzecz społeczeństwa, dlatego wśród zadań instytutów znalazła się również popularyzacja nauki i wiedzy o nowych technologiach.

Piotr Dardziński został prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz

Piotr Dardziński został prezesem powstałej 1 kwietnia 2019 roku Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej największej organizacji badawczej w Europie. Będzie kierował grupą 38 instytutów badawczych, która wkrótce przedstawi szeroką ofertę dla przedsiębiorców: start-upów, małych i średnich firm oraz wielkich koncernów. ŁUKASIEWICZ, który skupia potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami. Powołanie ŁUKASIEWICZA to przełomowy moment dla współpracy nauki z biznesem.

Piotr Dardziński był wcześniej sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za współpracę nauki i biznesu. Nadzorował rządową agencję Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności, nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których ulgi na działalność B+R wzrosły z 30% do 100% i 150% (dla CBR). Ustawy istotnie zwiększyły w Polsce nakłady na B+R, a pierwsza z nich została uznana przez organizację „Pracodawcy RP” za najlepszą ustawę deregulacyjną w obszarze podatków. Obie regulacje uważa się za punkt zwrotny w likwidacji barier we współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami.
(KPRM,MNiSW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również
Close
Back to top button