ŁÓDŹ

Uniwersytet Łódzki. Pasterz robotów wymarzonym zawodem?

Nowy, atrakcyjny kierunek studiów na UŁ

Uniwersytet Łódzki wraz z 6 silnymi partnerami biznesowymi otwiera nowy kierunek studiów – „Automatyzacja procesów biznesowych” (Business Process Automation).

Już od października studenci Wydziału Zarządzania UŁ będą mogli zdobywać kompetencje menedżerskie w powiązaniu ze znajomością automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

We współpracy z miastem, w siedzibie inicjatora projektu podpisano list intencyjny w sprawie powołania nowego kierunku, który sygnowali: rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz przedstawiciele biznesu zaangażowanego w procesy nowoczesnych systemów automatyzacji.

– Uczelnia otwiera kolejny, atrakcyjny nowy kierunek studiów we współpracy z miastem oraz partnerami biznesowymi w dziedzinie automatyzacji procesów biznesowych. To po lingwistyce dla biznesu i bankowości oraz finansach cyfrowych bardzo ważny krok rozwoju poszukiwanych kompetencji menedżerskich. To także jeden z elementów misji Uniwersytetu Łódzkiego, który oprócz kształcenia, badań naukowych rozwija również relacje z otoczeniem społecznym i biznesowym – podkreślił rektor UŁ prof. Antoni Różalski.

Roboty to inaczej programy komputerowe, które automatycznie wykonują część z powtarzalnych zadań, np. urzędnika. „Pasterz robotów” – programista czuwa nad poprawnością prac wykonywanych przez roboty, uczy je, rozwijając i doskonaląc ich umiejętności i precyzję wykonania powierzonych im zadań. Pilnuje czy robot nie popełnia błędów w wykonywaniu przypisanych mu obowiązków.

Jak powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska bardzo ważna w tym procesie jest współpraca trzech głównych partnerów: uczelni, miasta oraz biznesu. – Chcemy zatrzymać w Łodzi młodych ludzi, chcemy rozwijać nasze miasto, stawiając na nowoczesne technologie i dobrze wykształcone kadry – dodała H. Zdanowska, dziękując wszystkim partnerom za podjęcie bardzo ważnej inicjatywy edukacyjnej i biznesowej.

Studia mają profil praktyczny, dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem oraz wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w biznesie. W pierwszej edycji studiów w roku akademickim 2020/2021 UŁ planuje przyjąć ok. 60 studentów.
(UMŁ, własne)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Back to top button