GOSPODARKAPOLSKA

Umowa o współpracę w zakresie budowy w Polsce małych elektrowni jądrowych SMR podpisana

Powstanie w naszym kraju sieć czystych ekologicznie elektrowni nuklearnych SMR

NFOŚiGW i  Orlen Synthos Green Energy będą współpracować przy budowie małych elektrowni jądrowych.

Określenie warunków współdziałania w zakresie budowy w Polsce niedużych, modułowych elektrowni jądrowych opartych na technologii SMR (ang. Small Modular Reactors) – to główny cel umowy o współpracy, która 16 marca została podpisana w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a spółką Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

Strony porozumienia uzgodnią cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej. Docelowo w latach 2029-2036 ma powstać w naszym kraju sieć czystych ekologicznie elektrowni nuklearnych SMR o łącznej mocy około 10.000 MWe. 

Polska stoi przed koniecznością głębokiej transformacji swojego sektora energetycznego, która – ze względu na wymogi ochrony powietrza i klimatu – powinna zmierzać w kierunku rozwiązań zeroemisyjnych, czyli daleko idącej dekarbonizacji polskiej energetyki, ciepłownictwa i przemysłu. Czystą, ekologiczną i perspektywiczną alternatywą dla węgla kamiennego i brunatnego jest właśnie produkcja energii elektrycznej i ciepła przez nowoczesną energetykę nuklearną, przy zastosowaniu małych, modułowych reaktorów jądrowych SMR.  W ocenie wielu specjalistów, to obecnie jedno z najbardziej efektywnych, najtańszych, stabilnych i bezpiecznych rozwiązań w dziedzinie zeroemisyjnego wytwarzania energii.

Kierując się tymi założeniami, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Orlen Synthos Green Energy Sp. z o.o. podpisały w siedzibie NFOŚiGW umowę, która – w ramach inwestycji kapitałowej – ma doprowadzić do przygotowania, budowy i komercjalizacji obiektów energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktorów typu BWRX-300 GE Hitachi. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się z udziałem dwóch wiceprezesów Zarządu NFOŚiGW: Artura Michalskiego i Sławomira Mazurka, a także dwóch przedstawicieli Zarządu OSGE Sp. z o.o. – prezesa Rafała Kasprowa i wiceprezesa Dawida Jackiewicza. Program wdrażania w Polsce modułowych reaktorów nuklearnych to jeden z kluczowych kierunków rozwoju polskiej energetyki i jej transformacji.

Energia jądrowa może wydatnie pomóc w znacznie szybszym, ale przede wszystkim pewniejszym i bezpieczniejszym odchodzeniu sektora energetycznego od paliw kopalnych. W obliczu globalnego kryzysu energetycznego, wywołanego przez agresywną, imperialną politykę Rosji, polski rząd podejmuje różnorodne starania, aby zapewnić Polsce niezależność, suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne, a Polakom stabilne dostawy niedrogiej energii elektrycznej i ciepła. Umowa podpisana przez NFOŚiGW i spółkę OSGE powinna dobrze służyć temu strategicznemu celowi.  Elektrownie jądrowe SMR dają bowiem możliwość dostarczania ogromnych ilości czystej energii w dowolnym czasie i w każdych warunkach pogodowych. To „zielona”, zeroemisyjna energia, dzięki której Polska w sposób nowoczesny i racjonalny może powoli odchodzić od węgla i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Przedsięwzięcie przewidziane w umowie zawartej pomiędzy NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy zakłada, że w latach 2029-2036 w Polsce powstanie system elektrowni SMR o łącznej mocy około 10.000 MWe, przy czym każda mała siłownia jądrowa składać się będzie z co najmniej jednego bloku energetycznego o mocy elektrycznej 300 MWe i mocy cieplnej 870 MWt. Wstępnie planuje się budowę elektrowni SMR w 10 wytypowanych lokalizacjach. Projektowany okres eksploatacji każdego obiektu to 60 lat.

Będąc największą w kraju publiczną instytucją finansującą ekorozwój Polski, konsekwentnie wspieramy przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju gospodarki zeroemisyjnej i dlatego z pełnym przekonaniem włączamy się również w program budowy w Polsce energetyki jądrowej  – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski. – Reaktory typu SMR to obiekty znacznie mniejsze niż w przypadku typowej elektrowni atomowej, a z uwagi na ich stosunkowo niewielkie rozmiary, będą one bardziej przystępne cenowo, a także w pełni bezpieczne. W finansowym wspieraniu projektów SMR, prowadzonym na zasadzie inwestycji kapitałowej, widzimy działanie perspektywiczne, które na kilkadziesiąt lat zapewni Polsce czystą, zeroemisyjną oraz relatywnie tanią energię elektryczną i cieplną – dodaje wiceszef NFOŚiGW.

Szybki rozwój programu modułowych reaktorów nuklearnych jest szczególnie ważny wobec wyzwań transformacji energetycznej Polski, obecnie uchodzącej za najbardziej węglową gospodarkę w Unii Europejskiej. Zgodnie z przewidywaniami, do roku 2040 w naszym kraju wyłączonych zostanie około 19,8 GW mocy zainstalowanej w  elektrowniach zawodowych zasilanych węglem. Powstałą w ten sposób lukę popytową na energię elektryczną w tak krótkim czasie najłatwiej będzie można uzupełnić jądrową technologią BWRX-300.

Transformacja polskiej energetyki i ciepłownictwa w kierunku rozwiązań zeroemisyjnych to proces trudny, ale nieunikniony, dlatego z nadzieją i zaangażowaniem podchodzimy do wdrażania projektów związanych z budową w Polsce czystych ekologicznie i bezpiecznych, modułowych elektrowni jądrowych  – stwierdza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek. – To nowoczesne przedsięwzięcia wpisujące się w program dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego i przemysłu, które zagwarantują Polakom i polskim przedsiębiorstwom stabilne dostawy prądu i ciepła po przystępnych cenach. A jednocześnie w skali państwa przyczynią się do poprawy jakości środowiska oraz – co ma szczególne znaczenie w obecnej, skomplikowanej sytuacji geopolitycznej  –  wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski – uzupełnia wiceszef NFOŚiGW.

Spółka Orlen Synthos Green Energy, z którą NFOŚiGW podpisał umowę o współpracy, zajmuje się budową obiektów małej energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktora BWRX-300 GE Hitachi.  Firma dysponuje wyłącznym prawem do promowania, oferowania i wdrażania tej technologii w Polsce.

Elektrownia atomowa oparta o reaktory modułowe to optymalny sposób na szybką dekarbonizację energetyki, a także ratunek dla polskiego przemysłu – mówi wiceprezes spółki Orlen Synthos Green Energy, Dawid Jackiewicz. – Reaktor BWRX-300, oparty na sprawdzonej technologii reaktora BWR działającego w 10 krajach, jest skonstruowany z myślą o optymalnym zastępowaniu używanych dotychczas bloków węglowych. Dzięki zbliżonej mocy można go wkomponować w istniejącą infrastrukturę przesyłową czy system chłodzenia, zapewniając płynne przechodzenie elektrowni lub elektrociepłowni z węgla na atom. Ma to ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki – mocno uprzemysłowionej i nastawionej na eksport, dla której bezemisyjna i tania energia jest warunkiem przetrwania. Nie można  pominąć faktu, że  przemysł,  zwłaszcza ciężki, potrzebuje tzw. energii w podstawie – czyli takiej, która będzie dostępna zawsze, o każdej porze, bez względu np. na warunki pogodowe, od których uzależnione są OZE. Obecnie taką możliwość dają tylko modułowe reaktory jądrowe. Budowanie atomowych elektrowni opartych o SMR jest realnym sposobem na dostarczanie Polakom i polskiej gospodarce bezemisyjnej energii i jednocześnie zapewnia ochronę środowiska i klimatu. Dlatego bardzo dziękuję władzom NFOŚiGW za podjęcie realnego wsparcia dla naszego projektu. Są to pieniądze najlepiej zainwestowane w bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak też w czyste powietrze i klimat – podsumowuje wiceszef Orlen Synthos Green Energy.

Elektrownia jądrowa SMR może być zbudowana w ciągu 24-36 miesięcy na terenie stanowiącym zaledwie 10 proc. dużej siłowni atomowej, przy czym sama tzw. wyspa jądrowa zajmie jedynie powierzchnię boiska piłkarskiego. Z uwagi na znacznie mniejsze nakłady inwestycyjne oraz szybkość budowy reaktora BWRX-300 z modułów, program tworzenia sieci małych elektrowni nuklearnych uznawany jest obecnie za najskuteczniejszy i najszybszy sposób przeprowadzenia transformacji polskiej energetyki i ciepłownictwa w kierunku dekarbonizacji i osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych.

Jest to technologia na tyle obiecująca, czysta i bezpieczna, że – według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), obecnie na świecie jest realizowanych około 70 projektów tego typu o różnym stopniu zaawansowania. Polski BWRX-300, dzięki wykorzystaniu w procesie budowy doświadczeń z USA i Kanady, ma szansę powstać już jako drugi na świecie, po kanadyjskim Darlington. 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy usprawniającą inwestycje w energetyce jądrowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Energetyka jądrowa da większą stabilność polskiego miksu energetycznego. Wykorzystanie źródła energii, jakim jest atom pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polaków.

Celem ustawy jest usprawnienie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowej (ustalenie lokalizacji, prace przygotowawcze, budowa, rozruch, itp.) oraz zapewnienie większego nadzoru państwa nad inwestorem. Ustawa nowelizuje kluczowe przepisy tworzące prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

– Projekty jądrowe wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny, na lokalny wzrost gospodarczy, zapewniając znaczący efekt mnożnikowy w wielu sektorach gospodarki. Elektrownie jądrowe tworzą długoterminowe dobrze płatne miejsca pracy. Ponadto, energetyka jądrowa to stabilne i niskoemisyjne źródło energii – mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Do realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej polski rząd wybrał technologię amerykańską proponowaną przez Westinghouse Electric Company. Dzięki wdrożeniu energetyki jądrowej zostanie wzmocnione długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski, co równocześnie umożliwi redukcję krajowej emisji CO2 oraz poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button