POLSKAŚWIAT

Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Zasady głosowania, naruszenie ciszy wyborczej

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

W Polsce 26 maja 2019 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zadecyduj, kto będzie reprezentował Cię w Parlamencie Europejskim przez następne 5 lat.

Wybory europejskie odbywają się we wszystkich krajach członkowskich UE między 23 a 26 maja, ale niektórzy obywatele już głosują – przedterminowo, korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. W Polsce głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja.

751 posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych przez nas wszystkich nie tylko ukształtuje nowe przepisy dotyczące np. handlu, bezpieczeństwa, ochrony konsumentów, środowiska i wzrostu gospodarczego, ale będzie także nadzorowało inne instytucje UE.

Jak głosować?

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. Przy spełnieniu określonych warunków można również głosować będąc poza granicami kraju.

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania.

Do rejestru wyborców jesteś wpisywany z urzędu na podstawie miejsca twojego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy zostałeś dopisany do rejestru wyborców.

Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej.

Jeżeli chcesz głosować poza miejscem twojego zameldowania, masz dwie możliwości:

– możesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą;
– możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość, stąd do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, tj. części terytorium, na jaką dzieli się państwo w czasie trwania wyborów w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się przedstawicieli. Są to:

województwo pomorskie,
województwo kujawsko-pomorskie,
województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie,
część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński),
część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4,
województwo łódzkie,
województwo wielkopolskie,
województwo lubelskie,
województwo podkarpackie,
województwa małopolskie i świętokrzyskie,
województwo śląskie,
województwa dolnośląskie i opolskie,
województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%

Wybierz swoją przyszłość – Wybory europejskie 26 maja

Wybierz swoją przyszłość – Wybory europejskie 26 maja (fot. PE)

Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybiorą 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.
Jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską, wyborcy w Polsce wybiorą 52 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Co Parlament zrobił dla Ciebie od ostatnich wyborów europejskich – 10 przykładów

Tańsze rozmowy telefoniczne

Dzięki zniesieniu opłat roamingowych w czerwcu 2017 r., niezależnie od tego, gdzie na terenie Unii Europejskiej się znajdujesz, możesz rozmawiać, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu mobilnego na takich samych warunkach jak w domu. Europejczycy mogą również korzystniej kontaktować się z bliskimi w innych krajach UE, ponieważ 15 maja 2019 r. weszło w życie ograniczenie kosztu rozmów międzynarodowych wewnątrz UE do nie więcej niż 19 centów za minutę.

Więcej możliwości podczas zakupów w sieci

Konsumenci mają teraz szerszy i łatwiejszy dostęp do zagranicznych produktów, rezerwacji hotelowych, wynajmu samochodów, biletów na festiwale i nie tylko dzięki nowym przepisom zakazującym nieuzasadnionego geoblokowania, które weszły w życie w krajach UE w grudniu 2018 roku.

Mniej plastiku w morzach i rzekach

Odkąd Parlament przyjął nowe zasady ograniczające stosowanie reklamówek w 2015 r., 72% Europejczyków twierdzi, że używa ich mniej. Kolejnym przełomem w walce o ograniczenie plastikowych odpadów był marzec 2019 r., kiedy Parlament zatwierdził nową ustawę zakazującą szeregu plastikowych artykułów jednorazowego użytku, w tym talerzy, sztućców i słomek.

Lepsza ochrona w sieci

Nowe prawo o ochronie prywatności, które weszło w życie w maju 2018 r., to największa zmiana w przepisach UE dotyczących ochrony danych osobowych od dwudziestu lat. Europejczycy mają teraz większą kontrolę nad tym, jak wykorzystywane są ich dane osobowe. Parlament zaktualizował również przepisy UE dotyczące praw autorskich, dostosowując je do ery cyfrowej.

Poprawa praw pracowniczych

W kwietniu 2019 r., posłowie do PE zatwierdzili nowe przepisy umożliwiające lepsze godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Nowi ojcowie powinni mieć co najmniej 10 dni roboczych urlopu ojcowskiego, podczas gdy pracujący opiekunowie powinni mieć możliwość skorzystania z pięciu dni roboczych urlopu opiekuńczego rocznie. Parlament wprowadził również minimalne prawa dla pracowników zatrudnionych na podstawie nietypowych form zatrudnienia oraz wykonujących pracę niestandardową, w tym pracowników ekonomii gig.

Zdrowa planeta dla przyszłych pokoleń

Podczas historycznego głosowania w 2016 r., Parlament wyraził zgodę na ratyfikację przez Unię porozumienia paryskiego. To pierwsza w historii powszechna, prawnie obowiązująca na całym świecie konwencja w sprawie klimatu. Od tego czasu, posłowie pracują nad szeregiem środków mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Więcej możliwości kształcenia lub szkolenia się za granicą

Aby umożliwić większej liczbie Europejczyków korzystanie z flagowego programu edukacyjnego i szkoleniowego UE, w marcu 2019 r. posłowie do PE zaproponowali potrojenie budżetu programu Erasmus + w okresie 2021–2027.

Wspieranie wzrostu gospodarczego

Zatwierdzona przez Parlament Europejski w grudniu 2018 r. umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią to największa dwustronna umowa handlowa dotychczas wynegocjowana przez Unię. Jednym z głównych czynników wspierania wzrostu gospodarczego są również inne umowy handlowe zatwierdzone przez Parlament w ostatnich latach, m.in. z Kanadą i Singapurem.

Bezpieczniejsza Europa

Aby zwalczać terroryzm i inne formy przestępczości, w 2016 r. Parlament poparł przepisy zobowiązujące linie lotnicze do dostarczania odpowiednim krajowym organom informacji o pasażerach wszystkich lotów do i z UE. W 2017 r., posłowie zatwierdzili nowe ogólnounijne przepisy mające na celu zatrzymanie zagranicznych bojowników terrorystycznych. Parlament zamknął również luki prawne w unijnych przepisach dotyczących broni i zatwierdził przepisy dotyczące zwalczania finansowania terroryzmu.

Niższe rachunki za energię

Konsumenci w UE mogą spodziewać się, że zapłacą średnio 500 euro mniej rocznie za energię w gospodarstwach domowych dzięki uproszczonemu oznakowaniu efektywności energetycznej sprzętów gospodarstwa domowego zatwierdzonemu przez posłów w 2017 roku.

Policja zapewni bezpieczeństwo

Policjanci na terenie całego kraju prowadzić będą wzmożone działania polegające głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. w rejonach działania obwodowych komisji wyborczych.

Celem policyjnych działań podczas wyborów jest głównie ochrona obwodowych komisji wyborczych przed i w trakcie głosowania oraz do czasu zliczenia głosów, niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego związanego z wyborami, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zabezpieczenia wyborów.

Przed wyborami oraz do czasu ich zakończenia należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu przepisów prawa mogących stanowić element naruszeń porządku prawnego w związku z wyborami. Każdorazowe naruszenie przepisów będzie stanowczo egzekwowane przez policjantów.

Funkcjonariusze będą reagować m.in. na:

– naruszenie ciszy wyborczej;
– uszkodzenie, usunięcie plakatów, banerów wyborczych lub zaklejanie plakatu wyborczego innym plakatem wyborczym;
– usunięcie flagi z budynku lokalu wyborczego lub siedziby organu administracji państwowej;
– wyniesienie kart wyborczych z lokalu komisji wyborczej;
– uszkodzenie plomb umieszczonych na drzwiach wejściowych do pomieszczenia, w którym znajdują się karty do głosowania;
– agresję i akty przemocy wobec członków komisji wyborczej powodowane przez osoby głosujące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za złamanie prawa wyborczego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a w niektórych przypadkach nawet pozbawienia wolności do lat 2.

Policja apeluje o porządek i przestrzeganie przepisów przede wszystkich tych związanych z wyborami, a w przypadku naruszeń o ich zgłaszanie.
(KGP, PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button