POLSKA

Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat ruszyły

Pandemia

Minister Zdrowia poinformował o rozpoczęciu szczepień przeciw COVID-19 dla dzieci w grupie wieku 5-11 lat szczepionką mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zalecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 • w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 • w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
 • po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 • zakażonych HIV,
 • leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 • dializowanych z powodu niewydolności nerek.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Skierowania na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat są wystawiane automatycznie przez system z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.

Informacje o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci są widoczne w e-rejestracji.

Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19.

Informacje dodatkowe:

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10 µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat.

Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni.

Młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg.

Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:

1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),

2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem).

Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo w tym samym czasie (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki.

W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.).

Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach.

Zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych:
Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) należy zgłaszać do:

 • lekarza, który zgłasza NOP za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl,
 • Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl,
 • Podmiotu odpowiedzialnego.

O czym powinni pamiętać rodzice, którzy podejmują decyzję o szczepieniu dziecka przeciw COVID-19?

Przedstawiamy trzy powody do rozważenia przez rodziców, którzy zastanawiają się czy dziecko zaszczepić przeciw COVID-19. 1/ Bezpieczeństwo szczepienia przeciw COVID-19. 2/ Fakt, że COVID-19 dotyczy również dzieci, a niektóre z nich chorują poważnie i są narażone na objawy efektu pokowidowego. 3/ Odporność populacyjną.

BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIONEK przeciw COVID-19 jest najważniejszym elementem decyzji rodziców o szczepieniu dzieci. Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 są bezpieczne .

Wiemy, że po podaniu szczepionek mRNA przeciw COVID-19 dorosłym i nastolatkom może wystąpić ciężkie działanie niepożądane pod postacią zapalenia mięśnia sercowego. Pojawia się bardzo rzadko, najczęściej w ciągu 4 dni od podania drugiej dawki szczepionki i zwykle samoistnie zanika bez konieczności włączenia leczenia. Ze względu na fakt, że dawka szczepionki podawana dzieciom w wieku 5-11 lat jest mniejsza w porównaniu do tej podawanej dorosłym (10 mikrogramów w porównaniu do 30 mikrogramów), istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że ta grupa wieku będzie narażona na występowanie takiego działania niepożądanego. W Stanach Zjednoczonych, gdzie podano już blisko 5 mln dawek szczepionki dzieciom (dane z 10.12.2021), nie odnotowano sygnałów o występowaniu takiego ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Rodzice powinni wziąć pod uwagę wysokie ryzyko zapalenia mięśnia sercowego po przebyciu choroby COVID-19 u młodzieży i osób dorosłych:

 • 5 mężczyzn/100 000 oraz jedna kobieta /100 000 w wieku 16-29 lat posiada wysokie ryzyko rozwoju zapalenia mięśnia sercowego po zaszczepieniu,
 • 59 osób/100 000 mężczyzn oraz 39 kobiet/100 000 w wieku 16-29 lat posiada wysokie ryzyko rozwoju zapalenia mięśnia sercowego po zakażeniu SARS-CoV-2.

Szczepienie jest dobrym sposobem na uniknięcie zapalenia mięśnia sercowego z powodu choroby COVID-19.

Szczepienia przeciw COVID-19 nie wpływają negatywnie na ryzyko związane z obniżeniem płodności, o czym świadczą fakty zebrane po podaniu wielu milionów dawek szczepionek. Dotychczas zaobserwowano jedynie, że u mężczyzn, którzy chorowali na COVID-19 liczba plemników w spermie obniżyła się, czego nie obserwowano po szczepieniu. Podobnie, w przypadku kobiet nie zaobserwowano żadnych niekorzystnych zmian w płodności po szczepieniach przeciw COVID-19 (tzn. częstość urodzeń przed i po pandemii pozostała identyczna). Nawet jeżeli obserwowano krótkie zmiany w cyklu menstruacji, ich rzeczywisty wpływ na płodność trudno dokładnie ocenić, ponieważ o jego charakterze decyduje wiele innych czynników, które powinny zostać wzięte pod uwagę (tj. niezdiagnozowane zakażenia, zmiany hormonalne, stres). Szczególnie istotny jest fakt, że po zachorowaniu kobiet na COVID-19 nie obserwowano zwiększonej częstości poronień.

Skoro szczepionki nie wpływają negatywnie na płodność mężczyzn oraz kobiet w wieku rozrodczym, nie mogą także w tym względzie wpływać negatywnie na zaszczepione dzieci.

Strach rodziców przed odległymi w czasie negatywnymi skutkami szczepienia dzieci jest nieuzasadniony, ponieważ jedynym mechanizmem wzbudzonym drogą szczepień, który pozostaje utrwalony w organizmie jest pamięć immunologiczna pozwalająca uniknąć ciężkich postaci zachorowania na COVID-19

CIĘŻKA POSTAĆ CHOROBY. Wiemy, że dzieci rzadziej niż osoby dorosłe ulegają zakażeniu SARS-CoV-2 powodującym COVID-19, w tym ciężkim postaciom choroby oraz powikłaniom. Nie mniej jednak należy pamiętać, że:

 • u dzieci może dojść do rozwoju COVID-19,
 • niektóre z nich mogą zachorować poważnie, a nawet umrzeć z powodu COVID-19,
 • niektóre dzieci, które ciężko chorowały na COVID-19, mogą nadal cierpieć z powodu tzw. „efektu pokowidowego”.

Na początku pandemii, ze względu na obserwacje wskazujące, że częstość zachorowań na COVID-19 była zdecydowanie wyższa u osób dorosłych, a dzieci pozostające w domu z osobami chorymi często nie ulegały zakażeniu lub nie wykazywały żadnych objawów tej choroby, badania diagnostyczne u dzieci nie były stosowane na masową skalę. Ten fakt utrwalił przekonanie, że dzieci są mniej wrażliwe na zachorowanie na COVID-19. W połowie 2021 roku, kiedy więcej osób dorosłych zostało zaszczepionych, okazało się, że częstość zakażeń na SARS-CoV-2 u dzieci wzrosła. W Stanach Zjednoczonych na początku 2020 roku tylko 3% dzieci zachorowało na COVID-19, a obecnie odsetek ten wynosi ponad 25%. Od tamtej pory tysiące dzieci było hospitalizowanych, 650 zmarło jako wynik COVID-19, a u ponad 5000 dzieci po przechorowaniu COVID-19 zdiagnozowano wieloukładowy zespół zapalny. Długofalowym wynikiem przebycia zakażenia COVID-19 u dzieci są: efekty przemęczenia, bóle głowy, problemy ze spaniem i koncentracją, bóle stawów oraz kaszel.

W Polsce od początku pandemii SARS-CoV-2 zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży miedzy 11 a 20 rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło 500 dzieci (średnia wieku 6 lat).

OCHRONA INNYCH. Decyzja o szczepieniu nie wpływa korzystnie tylko na dziecko, ale ma także bezpośredni wpływ na osoby z bliskiego kontaktu, na które dziecko może przenieść zakażenie SARS-CoV-2 tj.: rodziców, dziadków, nauczycieli, trenerów oraz inne dzieci. Ostatnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że jedno dziecko na każde 500 dzieci straciło rodzica lub dziadka, którzy się nim opiekowali podczas COVID-19.

Rodzice mogą być pełni obaw, kiedy podejmują decyzje o zaszczepieniu dziecka. Nie mniej jednak ważne jest, aby pozostali otwarci na fakty, a nie krążące plotki o szczepieniach oraz realnie oceniali rzeczywiste ryzyko oraz korzyści wynikające z zaszczepienia dziecka.

Decyzja o niezaszczepieniu dziecka oznacza wysokie ryzyko narażenie dziecka na zachorowanie i przykre konsekwencje z nim związane

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button