WARSZAWA

Straż Miejska walczy ze smogiem. Nowe uprawnienia mandatowe

Straż Miejska

Straż Miejska otrzymała nowe uprawnienia mandatowe jako narzędzie do walki z trucicielami powietrza.

Uprawnienia te zaczną obowiązywać od 1 listopada 2018 roku. Funkcjonariusze będą mogli sprawdzać, czy w piecach lub kominkach spalane są paliwa zakazane w uchwale antysmogowej.

Jednym z podstawowych zadań strażników jest profilaktyka i edukacja w zakresie ochrony środowiska. W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze rozdają przygotowane wcześniej ulotki i materiały informacyjne o konieczności wymiany starych pieców. Uświadamiają o zagrożeniach płynących ze spalania szkodliwych substancji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii, przy zakupie paliwa stałego – węgla – kupujący otrzymuje atest. Strażnicy będą mogli prosić o jego okazanie, aby sprawdzić, czy materiał palny spełnia określone parametry. Uporczywe łamanie przepisów antysmogowych będzie skutkować surowymi karami.

Przypominamy, że nie wolno palić :

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

– węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 0-3 mm

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla

– paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów! Nie można w nim spalać:

plastikowych pojemników, zużytych opon, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem lub farbą, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach oraz środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach oraz foliowych toreb.

Ujawnienie spalania takich materiałów wiąże się ze zdecydowaną reakcją strażników.

Funkcjonariusze przechodzą obecnie intensywne szkolenia mające na celu zdobycie doświadczenia i umiejętności prawidłowego rozpoznawania zabronionych paliw oraz innych niebezpiecznych materiałów. Na podstawie przygotowanych próbek strażnicy uczą się rozróżniania nielegalnych substancji używanych do palenia. Zdobyta w ten sposób wiedza będzie bardzo przydatna w pracy terenowej. Oprócz funkcjonariuszy w szkoleniu biorą również udział pracownicy Biura Ochrony Środowiska – mówi Naczelnik Oddziału Ochrony Środowiska Krzysztof Kosiński.

Na wyposażeniu straży miejskiej jest pięć laboratoriów mobilnych, tzw. smogowozów, które w sezonie grzewczym są intensywnie wykorzystywane przez funkcjonariuszy Referatu ds. Kontroli Środowiska. Wśród wielu urządzeń pomiarowych wykorzystywanych przez strażników warto zwrócić uwagę na DUSTTRAK DRX AEROSOL MONITOR 8533. Jest to przenośny, zasilany baterią fotometr laserowy, który w czasie rzeczywistym mierzy i pokazuje na wyświetlaczu stężenie aerozolu w badanym powietrzu. Jest to tylko jedno z wielu urządzeń pomiarowych będących na wyposażeniu strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska. Warto pamiętać, że zanieczyszczenie powietrza jest nie tylko wynikiem używania pieców grzewczych, powoduje je także na przykład spalanie wilgotnego drewna w kominkach.

W arsenale urządzeń pomiarowych są higrometry, za ich pomocą strażnicy potrafią szybko i precyzyjnie określić wilgotność drewna. Jeszcze w tym roku funkcjonariuszy wspomogą w pracy drony – wyposażone w specjalistyczne urządzenia pomiarowe.

Pamiętajmy, że nic nie zastąpi wiedzy i świadomości wszystkich mieszkańców Warszawy. Po prostu nie trujmy siebie i innych.

Miasto stołeczne Warszawa udziela dotacji na wymianę pieca lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Urząd Miasta st. Warszawy przypomina, że do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie piece i kotły, które nie spełniają wymogów dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymienić kominki na takie, które spełniają wymogi unijne ekoprojektu lub wyposażyć je w odpowiednie urządzenie redukujące emisję pyłu. Do końca 2027 roku należy wymienić piece i kotły klasy 3 lub 4.
(SM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button